Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Planowanie cięć – szacunek brakarski

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – technik leśnik 314301

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

SYMULATOR

Spis treści

6
 1. Symulator szacunku brakarskiegoSymulator szacunku brakarskiego

 2. RaptularzRaptularz

 3. Metody szacunku brakarskiegoMetody szacunku brakarskiego

 4. Etapy szacunku brakarskiegoEtapy szacunku brakarskiego

 5. Przebieg szacunku brakarskiego według różnych metodPrzebieg szacunku brakarskiego według różnych metod

1

Zanim rozpoczniesz pracę z symulatorem i przewodnikiem do prowadzenia szacunku brakarskiego, zapoznaj się z bazą wiedzy, którą znajdziesz w e‑booku. Warto też przeczytać informacje dotyczące metod przeprowadzania szacunku brakarskiego, jego etapów i przebiegu. Znajdziesz je poniżej.

E‑BOOK

PqfczxUeA

1. Symulator szacunku brakarskiego

R1S73I5xkbPd4
Nagranie (plik dźwiękowy) z instrukcją korzystania z obsługi symulatora „Praca z systemem operacyjnym Android Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego”.

Instrukcja obsługi symulatora Praca z systemem operacyjnym Android Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

Przed przystąpieniem do wykonania symulacji zapoznaj się z poleceniem. Dla wygody korzystania z symulatora kliknij ikonę trybu pełnoekranowego. Umożliwia on przeglądarce zajęcie całego ekranu.

Po lewej stronie ekranu zobaczysz wyznaczoną powierzchnię lasu do wykonania szacunku brakarskiego. Twoim zadaniem będzie dokonanie pomiarów i oznaczenie w odpowiedni sposób każdego z drzew. Aby to wykonać, należy kliknąć wybrane drzewo, pojawi się wtedy panel, w którym można użyć odpowiednich narzędzi. Aby zobaczyć zdjęcia i opis drzewa, kliknij „Zobacz podgląd”.

Możesz też zapoznać się z przykładowym opisem taksacyjnym drzewostanu oraz klasyfikacją jakościowo‑wymiarową surowca drzewnego wielkowymiarowego iglastego. Twoim zadaniem będzie uzupełnienie okładki raptularza szacunków brakarskich. Po prawej stronie ekranu znajdziesz aplikację, do której należy wprowadzić dane z pomiarów oraz opisu taksacyjnego. W trakcie pracy z symulatorem, po wypełnieniu okładki raptularza oraz szacunku jakościowo‑ilościowego, otrzymasz informacje zwrotne dotyczące stopnia poprawności wykonania zadania.

W przypadku korzystania wyłącznie z klawiatury należy użyć poniższych klawiszy:

 • Tab – poruszanie się do przodu po elementach,

 • Shift + Tab – poruszanie się do tyłu po elementach.

Zapoznaj się z raptularzem terenowym do szacunków brakarskich.

1
RAKsex89qm04r1

Symulator do prowadzenia szacunku brakarskiego
Autor: Contentplus.pl sp. z o.o., Łukasz Semeniuk, Piotr Pałczyński, licencja: CC BY‑SA 3.0.

W programie Planowanie cięć – szacunek brakarski sformułowano polecenie, które brzmi następująco:

Należy uzupełnić okładkę raptularza terenowego do szacunków brakarskich dla wydzielenia leśnego zagospodarowanego rębnią Ib na działce nr 1. Wybrać rok wygenerowania opisu taksacyjnego drzewostanu. Należy uwzględnić brak miejsca na składnicę manipulacyjną przy drodze leśnej. Współczynnik trudności pozyskania: 1,1. Uzasadnienie trudności pozyskania: miejscowe przeszkody terenowe. Odległość zrywki całkowitej (km): 1,0. Odległość zrywki po lesie (km): 0,5. Współczynnik trudności zrywki: 1,1. Uzasadnienie zrywki: miejscowe utrudnienia terenowe. Typ nawierzchni: gruntowa nieulepszona. Stan nawierzchni: średni. Nachylenie terenu: 5%. Procent M1 w M = 100.

W programie znajduje się plik z opisem trakcyjnym. Umieszczono go poniżej.

RUn1TZgZNXjml

Przycisk umożliwiający pobranie pliku: Opis trakcyjny.

Plik PDF o rozmiarze 286.98 KB w języku polskim

Ekran programu podzielony jest na dwie części. Z lewej strony znajdują się drzewa porastające las. Składa się on z trzynastu sosen i dwóch świerków. Każde drzewo opatrzono informacjami dotyczącymi wysokości, pierśnicy oraz klasy. Z prawej strony ekranu znajduje się pole z raptularzem szacunków brakarskich. Jest to formularz wypełniany w terenie podczas wykonywania pomiarów drzew i szacowania jakości drzewostanu, obejmuje także podstawowe charakterystyki sortymentów dla całego drzewostanu. Przykładowo uzupełniony raptularz umieszczono poniżej.

RyTv8mB1V0YK5

Przycisk umożliwiający pobranie pliku: Przykładowy raptularz szacunków brukarskich.

Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., Łukasz Semeniuk, Piotr Pałczyński, licencja: CC BY-SA 3.0.
Plik PDF o rozmiarze 120.52 KB w języku polskim

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Raptularz szacunku brakarskiego metodą posztuczną

Instrukcja obsługi raptularza:

 1. określ rodzaj drzewa i wybierz arkusz przypisany do tego rodzaju (np. sosna);

 2. oszacuj klasę jakości drewna według klasyfikacji jakościowo‑wymiarowej surowca drzewnego i kliknij w nagłówki (np. WC0);

 3. zmierz pierśnicę drzewa i w klasie pierśnicy dodaj to drzewo, naciskając „+”; jeżeli się pomylisz, możesz odjąć drzewo, naciskając „-”;

 4. zmierz wysokości drzew reprezentatywnych dla każdej klasy pierśnic (od 1 do 5 wysokości) i wpisz w kolumnę wysokość;

 5. po zakończeniu pomiarów naciśnij „Przelicz” – otrzymasz sumaryczną miąższość rodzaju drzew (w korze).

Jeżeli mierzyłeś/mierzyłaś drzewostan wielogatunkowy, musisz dodać sumaryczne miąższości z wszystkich rodzajów drzew (np. sosna + brzoza, świerk + dąb).

Wybierz raptularz:

1
11
sosna
R12B3S5ookB44
brzoza
RcW3ZiAqtHNpa
świerk
RnmzlU8hH4V50
dąb
RkyaFYcc0Fib3

Program służący do obliczania sumarycznej miąższości rodzaju drzew (w korze). Poniżej umieszczono przykładowe raptularze szacunku brakarskiego dla dwóch rodzajów drzew: sosny oraz brzozy.

RVemFqOoUDjLB

Przycisk umożliwiający pobranie pliku: Przykładowy raptularz szacunków brukarskich dla gatunku sosna.

Plik PDF o rozmiarze 114.66 KB w języku polskim
R11VFzSD0o3WK

Przycisk umożliwiający pobranie pliku: Przykładowy raptularz szacunków brukarskich dla gatunku brzoza.

Plik PDF o rozmiarze 110.47 KB w języku polskim

Szacunek brakarski – dodatkowe informacje

R1GhxBrBziuRp1
Prezentacja.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Metody szacunku brakarskiego

Metody szacunku brakarskiego

przez porównanie (porównawcza)

posztuczna

masowa

obrębowa

Opis

szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS, na podstawie struktury miąższościowej drewna, klas oraz grup jakościowo‑wymiarowych wykonanych cięć na pozycjach planu z lat ubiegłych

szacowanie posztuczne każdego drzewa do wycięcia na danej pozycji planu cięć

szacowanie miąższości oraz udziału procentowego sortymentów na podstawie oceny drzewostanu bez wykonywania pomiarów

szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych dla warstw (grup) drzewostanów projektowanych do cięć, z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS

Zastosowanie

do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz w użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku

do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej

do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach przygodnych oraz użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku, w szczególności czyszczeniach późnych z pozyskaniem masy (CP‑P), w ramach użytkowania rębnego nie zaliczonego do etatu powierzchniowego oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej

do ustalenia rozmiaru pozyskania w trzebieżach

Kto decyduje o wyborze dopuszczonych do stosowania metod?

 • Metody sporządzania szacunków brakarskich, spośród dopuszczonych do stosowania dla poszczególnych rodzajów użytkowania, określa nadleśniczy.

 • Termin i sposób wykonania prac terenowych, w tym oznaczenia drzew do wycięcia, szlaków zrywkowych oraz klas jakości i drewna specjalnego, określa nadleśniczy.

Metody szacunku brakarskiego

Pierwsza metoda to metoda przez porównanie (porównawcza).
Jest to szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS, na podstawie struktury miąższościowej drewna, klas oraz grup jakościowo‑wymiarowych wykonanych cięć na pozycjach planu z lat ubiegłych.
Metoda ta wykorzystywana jest do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz w użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku.

Druga metoda to metoda posztuczna. 
Jest to szacowanie posztuczne każdego drzewa do wycięcia na danej pozycji planu cięć.
Metoda ta wykorzystywana jest do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej.

Trzecia metoda to metoda masowa.
Jest to szacowanie miąższości oraz udziału procentowego sortymentów na podstawie oceny drzewostanu bez wykonywania pomiarów.
Metoda ta wykorzystywana jest do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach przygodnych oraz użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku, w szczególności czyszczeniach późnych z pozyskaniem masy (CP‑P), w ramach użytkowania rębnego nie zaliczonego do etatu powierzchniowego oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej.

Czwarta metoda to metoda obrębowa. 
Jest to szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych dla warstw (grup) drzewostanów projektowanych do cięć, z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS.
Metoda ta wykorzystywana jest do ustalenia rozmiaru pozyskania w trzebieżach.

Kto decyduje o wyborze dopuszczonych do stosowania metod?

 • Metody sporządzania szacunków brakarskich, spośród dopuszczonych do stosowania dla poszczególnych rodzajów użytkowania, określa nadleśniczy.

 • Termin i sposób wykonania prac terenowych, w tym oznaczenia drzew do wycięcia, szlaków zrywkowych oraz klas jakości i drewna specjalnego, określa nadleśniczy.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Etapy szacunku brakarskiego

Wyboru drzewostanów, dla których ma być wykonany szacunek brakarski, dokonuje leśniczy na podstawie bieżących potrzeb hodowlanych i sanitarnych, z uwzględnieniem planów średniookresowych zawartych w planie urządzenia lasu, oraz na podstawie wiedzy o dotychczasowych działaniach gospodarczych prowadzonych w leśnictwie.

Dla metody posztucznej i masowej leśniczy sporządza w programie Brakarz kompletne szacunki brakarskie i przekazuje je do nadleśnictwa. W wypadku metody porównawczej i obrębowej leśniczy przekazuje do nadleśnictwa (przy użyciu programu Brakarz) listę drzewostanów przeznaczonych do szacunku brakarskiego.

R1GUohOF5LicQ1
Prezentacja.

Niezależnie od rodzaju zastosowanej metody dla każdego szacowanego wydzielenia należy wypełnić okładkę raptularza.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

5. Przebieg szacunku brakarskiego według różnych metod

1
R1SefapC24kz61
Prezentacja.
RGLbQ5Uaes5AG

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Powiązane ćwiczenia