Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RP7d77k02flEG
Na obrazie przedstawiono samotnego wędrowca. Mężczyzna odziany w ciemny płaszcz i kapelusz jest w ruchu. Podąża polną krętą ścieżką. Po prawej stronie dzieła widać niewielki akwen, przy jego brzegu stoi ogołocona z liści topola, brzeg porastają trawy, gdzieniegdzie leżą kamienie. W wodzie brodzi ptak. Mężczyzna na ścieżce po swojej prawej stronie mija pozostałości muru. Za murem rosną wysokie drzewa, na niektórych gałęziach są jeszcze liście, lecz w większości drzewo jest ogołocone.

Tajemnice podróży w poszukiwaniu siebie

Wędrowiec w czasie burzy
Źródło: Carl Julius von Leypold, Wędrowiec w czasie burzy, 1835, olej na płótnie, Metropolitan Museum of Art, domena publiczna.

Romantyzm przedstawiał człowieka jako podróżującego, wędrującego, zagubionego i błądzącego, ale jednocześnie poszukującego. Romantyk próbował nie tylko dotrzeć do celu swojej wędrówki, lecz przede wszystkim odnaleźć sens życia oraz własną tożsamość. Człowiek wędrowiec stawał się wiecznym tułaczem i pielgrzymem. Na kolejnych etapach podróży przeżywał duchową inicjację.

W czasach romantyzmu podróżowano po własnym kraju – odbywano „narodowe pielgrzymki” w głąb własnej historii, tradycji, opisywano ziemię, klimat i pejzaże. Wędrowano też po Europie, a nawet – ze względu na fascynację orientem – udawano się na Wschód.

Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
  1. Materiały (np. listy, pamiętniki, fotografie) na temat różnych podróży, które występują w literaturze. Zwróć uwagę na podróże na Wschód. Możesz skorzystać z internetu.

  2. Jeden list z podróży, pisany przez Juliusza Słowackiego do matki. Zwróć uwagę na osobisty charakter wypowiedzi poety.

  3. Informacje na temat miejsc najczęściej odwiedzanych przez podróżujących romantyków.

R1Q2Yc2kKJGWX
(Uzupełnij).
R1VKPbQvyKbae
Nagranie wideo. Na początku pojawia się plansza z napisem „Motyw podróży w literaturze”. Następnie pojawia się dr hab. Bogusław Bednarek – literaturoznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego. Mężczyzna z wąsem o siwych włosach, w ciemnej marynarce spaceruje po ogrodzie. Za nim budynek porośnięty bluszczem. Film kończy się planszą z napisami: wystąpił dr hab. Bogusław Bednarek, scenariusz i realizacja Contentplus.pl, na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach projektu "E‑podręczniki do kształcenia ogólnego”, grudzień 2014.
Polecenie 1

Zapoznaj się w powyższym nagraniem. Wynotuj w punktach najważniejsze, twoim zdaniem, zagadnienia pojawiające się w wypowiedzi i przygotuj się do klasowej dyskusji na ten temat.

RYRCdrnQw1oWI
(Uzupełnij).
j0000007XPB2v23_0000000Q
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Podróże romantyków

Rl1ZbkURGVKul1
Chateaubriand
Źródło: Anne Louis Girodet-Trioson, Chateaubriand medytujący w ruinach Rzymu, 1808, olej na płótnie, Musée d’Histoire de la Ville et du Pays Malouin, Francja, domena publiczna.

Podróże opisywano na różne sposoby. Mogły to być prawdziwe relacje z rzeczywistych podróży lub literackie przedstawienia wyobrażonych wędrówek. Do bardziej osobistych form wypowiedzi należały: pamiętniki, diariuszediariuszdiariusze, kroniki i listy. Autorowi mogło zależeć na opisie konkretnej trasy, zdarzeń z wędrówki, ludzkich portretów i pejzaży lub na ukazaniu siebie jako narratora i uczestnika wydarzeń. Najczęściej podróż przedstawiana była w kontekście wiedzy socjokulturowej, socjopolitycznej, geograficznej, etnograficznej, przyrodoznawczej lub historycznej opisującego.

Wzory dla romantyków w opisach podróży stworzył m.in. francuski pisarz François René de ChateaubriandFrançois René de ChateaubriandFrançois René de Chateaubriand (1768–1848). Jako przeciwnik rewolucji de Chateaubriand musiał opuścić Francję i wiele podróżował, w tym także do Ameryki. W swojej powieści, której akcja osadzona jest w Ameryce, zatytułowanej René, autor ukazał portret bohatera – indywidualisty. René to sentymentalny melancholik poszukujący sensu życia. W powieści można znaleźć wątki autobiograficzne. Wzorem romantycznych dzienników z podróży stała się natomiast Podróż z Paryża do Jerozolimy (1811).

François René de Chateaubriand
dandys
diariusz
Ciekawostka

Romantyczne listy z podróży stanowią bogate źródło informacji na wiele tematów, m.in. na temat ówczesnej mody, która – np. w przypadku Juliusza Słowackiego – pozostawała w ścisłym związku z podróżniczymi rytuałami autora. Przed dwutygodniową wycieczką wysokogórską do Szwajcarii romantyczny dandysdandysdandys nie omieszkał odwiedzić krawca, aby złożyć zamówienie na haftowane ubranie wędrowca górskiego, którym chwalił się w liście matki z 21 sierpnia 1834 roku.

Abyś mię sobie, Mamo, dobrze wystawić mogła, muszę ci opisać mój fantastyczny ubior. Miałem płócienną blousę, haftowaną zielonym jedwabiem czy też włóczką, pas czarny skórzany, białe szarawary, kapelusz ze słomy białej i czarnej pleciony, dosyć niski, z ogromnymi skrzydłami i opasany purpurową wstążką – do tego na grubej podeszwie trzewiki – i kij wyższy ode mnie, biały z żelaznym kolcem.

Przeczytaj fragment powieści René Chateaubrianda, a następnie wykonaj polecenia.

François René de Chateaubriand René

Bezwarunkowa samotność, widok natury, wprowadziły mnie niebawem w stan niepodobny prawie do opisania. [...] Brakowało mi czegoś, aby wypełnić otchłań istnienia: schodziłem w doliny, wspinałem się na góry, przywołując całą siłą pragnień ideał przyszłej namiętności; tuliłem go w podmuchu wiatrów; zdawało mi się, że słyszę go w jęku rzeki; wszystko było tym urojonym majakiem, i gwiazdy w niebie, i nawet sama zasada wszechżycia. [...] W dzień błądziłem po rozległych zaroślach, spływających się z lasami. Jak mało trzeba było mym marzeniom! Uschły liść pędzony wiatrem przede mną, chata, z której dym wznosił się ku obnażonym wierzchołkom drzew, mech drżący od północnego podmuchu na pniu dębu, ustronna skała, staw w pustkowiu, nad którym szumiała pożółkła trzcina! Samotna dzwonnica, wznosząca się het w dolinie, pociągała często me spojrzenia; często ścigałem oczami wędrowne ptaki przelatujące mi nad głową. Wyobrażałem sobie nieznane brzegi, odległe strefy, do których spieszą; byłbym chciał znaleźć się na ich skrzydłach. Dręczyło mnie tajemne uczucie, czułem, że ja sam jestem jeno wędrowcem; ale zdawało mi się, że głos z nieba powiada mi: „Człowieku, czas twej wędrówki nie nadszedł jeszcze; czekaj aż się podniesie wiatr śmierci, wówczas rozwiniesz lot ku nieznanym strefom, których pożąda twoje serce”.

j0000007XPB2v23_00000_BIB_002 Źródło: François René de Chateaubriand, René, oprac. Anna Tatarkiewiczowa, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, Wrocław 1964, s. 17–19.
Ćwiczenie 1

Wyszukaj w dowolnym źródle obraz lub zdjęcie, które mogłoby stanowić ilustrację do powyższego fragmentu, i dodaj je poniżej. Uzasadnij swój wybór.

R1NcxlQAnuPVr
(Uzupełnij) (Uzupełnij).
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
1
Ćwiczenie 1

Odpowiedz, jakie stany emocjonalne towarzyszą podróżnikowi podczas jego wędrówki. Wskaż, czy znajdują one odzwierciedlenie w sposobie opisywania podziwianych krajobrazów.

uzupełnij treść

Odpowiedz, jakie stany emocjonalne towarzyszą podróżnikowi podczas jego wędrówki. Wskaż, czy znajdują one odzwierciedlenie w sposobie opisywania podziwianych krajobrazów.

R1MjmyNKbUUzb
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Wypisz z tekstu i nazwij środki stylistyczne, które posłużyły narratorowi do opisu przeżyć romantycznego wędrowca.

R1DEoTS4F3XmG
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Nazwij i krótko omów co najmniej dwa rodzaje wędrówki przedstawione w cytowanym fragmencie.

RB07Nb2x0VeG8
(Uzupełnij).
j0000007XPB2v23_0000001Q
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Orientalizm (I)

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R3F5iWF6iEqXn1
Zatoka w Konstantynopolu
Źródło: Karl Briułłow, Zatoka w Konstantynopolu, 1835, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Z romantyzmem nieodłącznie wiążą się dwa pojęcia: egzotyzmorientalizm. Egzotyzm był wyrazem zainteresowania kulturą, życiem i przyrodą krajów innych niż europejskie. Orientalizm stanowi odmianę egzotyzmu i dotyczy fascynacji kulturą Wschodu. Jednym z pierwszych utworów w literaturze europejskiej, który został osadzony w realiach Bliskiego Wschodu, był Giaur (1813) George’a Byrona. W literaturze polskiej najpełniejszy wyraz swojej fascynacji orientem dał Adam Mickiewicz w Sonetach krymskich (1826).

Nagranie utworu Adama Mickiewicza pod tytułem Droga nad przepaścią w Czufut‑Kale

RYkGa0KAfducm
Adam Mickiewicz, Sonety krymskie: „Droga nad przepaścią w Czufut‑Kale", czyta Jan Dravnel
Droga nad przepaścią w Czufut‑KaleAdam Mickiewicz
Adam Mickiewicz Droga nad przepaścią w Czufut‑Kale

MIRZA I PIELGRZYM

MIRZA
Zmów pacierz, opuść wodze, odwróć na bok lica,
Tu jeździec końskim nogom swój rozum powierzaj0000007XPB2v23_000tp001Tu jeździec końskim nogom swój rozum powierza
Dzielny koń! patrz, jak staje, głąb okiem rozmierza,
Uklęka, brzeg wiszaruj0000007XPB2v23_000tp002wiszaru kopytem pochwyca,

I zawisnął. – Tam nie patrz! tam spadła źrenica,
Jak w studni Al–Kahiruj0000007XPB2v23_000tp003studni Al–Kahiru o dno nie uderza.
I ręką tam nie wskazuj – nie masz u rąk pierza;
I myśli tam nie puszczaj, bo myśl, jak kotwica

Z łodzi drobnej ciśniona, w niezmierność głębiny
Piorunem spadnie, morza do dna nie przewierci,
I łódź z sobą przechyli w otchłanie chaosu.

PIELGRZYM
Mirzo! a ja spojrzałem! Przez świata szczeliny
Tam widziałem… com widział, opowiem – po śmierci,
Bo w żyjących języku nie ma na to głosu.

j0000007XPB2v23_00000_BIB_003 Źródło: Adam Mickiewicz, Droga nad przepaścią w Czufut-Kale, [w:] tegoż, Wybór poezji, t. 2 , oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 106–109.

Po przeczytaniu Drogi nad przepaścią w Czufut‑Kalej0000007XPB2v23_000tp004Czufut‑Kale wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.

Ćwiczenie 4

Opisz zachowanie Mirzy podczas drogi nad przepaścią w Czufut‑Kale.

R10PPEJVx9nrt
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 5

Opisz zachowanie Pielgrzyma.

R5IYOAmutuhax
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 6

Odpowiedz, z czego wynika różnica w zachowaniu obu osób.

RpbJIFNUSaME2
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, dlaczego Pielgrzym uważa, że dla opisu przepaści w Czufut‑Kale „w żyjących języku nie ma na to głosu”.

R17nXINilKhxC
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 8

Określ, w czym przejawia się orientalizm przywołanego sonetu.

RjK8TjDvfvitN
(Uzupełnij).
j0000007XPB2v23_000tp001
j0000007XPB2v23_000tp002
j0000007XPB2v23_000tp003
j0000007XPB2v23_000tp004
Mirza
j0000007XPB2v23_0000003A
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Orientalizm (II)

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
R1YLlYZzj6MFB1
Obraz przedstawia górski, nadmorski krajobraz. Na pagórkach stoją ruiny starożytnych budowli. W tle majaczą skaliste góry. Na pierwszym planie widać grupę śpiących i odpoczywających mężczyzn oraz trzy wielbłądy. Jedno ze zwierząt leży, dwa stoją. Mężczyźni ubrani są w arabskie stroje, na głowach mają turbany. Po prawej stronie wyróżnia się mężczyzna w europejskim ubraniu, siedzi oparty o fragmenty pociętej, kamiennej kolumny, lewą ręką oparł głowę i zamyślony patrzy na niebo. Po lewej stronie obrazu znajdują się okazałe drzewa, rzucające cień na podróżnych, po prawej widać leżące gdzieniegdzie fragmenty kolumn. Na drugim planie po prawej stronie stoją fragmenty kolumn jakiejś starożytnej budowli. Rozpościerający się pomiędzy podróżnymi, a morzem krajobraz jest pagórkowaty.
Sen lorda Byrona
Źródło: Charles Lock Eastlake, Sen lorda Byrona, 1827, olej na płótnie, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury
Złe wychowanieMarta Piwińska
Marta Piwińska Złe wychowanie

Wschód to tajemnica [...], romantycy wierzyli, że można (trzeba!) ją odkryć, że można złamać bosko‑orientalny szyfr – jak hieroglify. [...] Romantyczny Wschód bywał więc rozmaity. Także geograficznie. Czasem leżał w Hiszpanii, czasem w Indiach, czasem na Krymie, także w Niemczech, choć modelowany był w zasadzie na krajach arabskich. Gdziekolwiek jednak leżały te krainy, jechało się do nich na Wschód, grzesznie i symbolicznie. [...]

Wschody były różne, ale sama podróż była wspólna romantykom. Nawet jeśli niektórych napawała lękiem i obrzydzeniem.
Kraj młodości był najbardziej własny, „osobisty”. Wschód jest najbardziej obcy, zagadkowy, inny. W podróży chodzi właśnie o to, żeby się w tę obcość udać i nią najdokładniej zarazić. Grecja wydobywała to, co uniwersalne, ludzkie. Północ – to, co tragiczne w człowieku. Wschód leżał jak sfinks i mówił zagadki. Była to może najdziwniejsza, najbardziej romantyczna podróż, bo była podróżą w samą dziwność.
[…]

Podróż na Wschód to romantyczne „poznaj samego siebie” [...]. Poznaj samego siebie, wychodząc z siebie, poznaj się, jakim nie jesteś. Poznaj w tym, w czym się nie znasz, w najdalszej obcości, we wszystkim, co ci nieznane, odpychające nawet, inne. Poznaj się w obcych bogach, pejzażu, w niepojętych prawach, poznaj się wreszcie poza wszelkim prawem. Poznać się w egzotyce to niejako przekroczyć granice własnej osobowości, nie tylko moralności i estetyki. Romantyczny Wschód każe się poznać człowiekowi, jak gdyby w jego niesamowitości, cudowności, fantastyce.
[...]

Podróżując na Wchód czy do Szkocji, czy w głąb samego siebie, romantyk chciał się stać do końca inny.

j0000007XPB2v23_00000_BIB_004 Źródło: Marta Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005, s. 311–331.

Po przeczytaniu fragmentu Złego wychowania Marty Piwińskiej wykonaj polecenia.

Ćwiczenie 9

Wytłumacz, co było głównym celem romantycznych podróżników?

R2zEbZjm1v8jj
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij, na czym polegała specyfika Wschodu w romantycznym rozumieniu.

RnMC7ws7OHaHI
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 11

Zinterpretuj słowa: Poznaj samego siebie, wychodząc z siebie.

R6Ark3A35TDzj
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyszukaj w dowolnym źródle informacje na temat romantycznego postrzegania Północy. Następnie sformułuj krótką wypowiedź pisemną na ten temat, wzorując się na stylistyce przeczytanego fragmentu opisu Wschodu.

RdOBGh8amsXAa
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 12
R16MzFGDwi6sF1
Ćwiczenie zawiera trzy grafiki: Grecji - na tej widoczne są łąki, drzewa, pola. Wschód - tutaj widoczni są ludzie na wielbłądach, rozbite na pustyni lub stepie namioty i Północ - płynąca wśród wysokich gór rzeka, a u jej brzegów roślinność.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13

Wytłumacz, jak rozumiesz znaczenie zdania: „Grecja wydobywała to, co uniwersalne, ludzkie. Północ – to, co tragiczne w człowieku. Wschód leżał jak sfinks i mówił zagadki”.

R1PoggTyIzmbz
(Uzupełnij).
j0000007XPB2v23_00000044
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Pielgrzym

JPOL_E3_E4_Tekstykultury
RVGqcAMpcAV741
Na obrazie przedstawiono grupkę ludzi odpoczywających nad brzegiem rzeki wijącej się wśród ruin starego miasta, lasów i wzgórz. Kobiety i mężczyźni stłoczeni są ciasno w grupie, siedzą obok siebie. Przy spoczywających stoi para, mężczyzna jest odwrócony plecami, kobieta przodem do widza. Z lewej strony obrazu widać nieco oddalonych od reszty dwoje ludzi. Jeden z nich ma uniesioną w górę nogę i ręce, jak by tańczył. Po ich prawej stronie rozpościerają się ruiny starego miasta wznoszącego się na zboczu wzniesienia. Charakterystyczne samotne, wysokie drzewo o okazałej koronie stoi tuż przed ruinami. Po prawej stronie obrazu przez rzekę przechodzi zniszczony most. W oddali widać majaczące szczyty gór.
Wędrówki Childe Harolda
Źródło: Joseph Mallord William Turner, Wędrówki Childe Harolda, 1823, olej na płótnie, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Tekstykultury

Pielgrzym należy do podstawowego repertuaru słów kluczy kojarzonych z literaturą romantyczną. Literackiego wzorca dostarczył George ByronGeorge ByronGeorge Byron, który napisał Wędrówki Childe HaroldaChilde HaroldaChilde Harolda (1812). Ich bohaterem jest człowiek melancholijny, skłócony ze światem, czujący taedium vitaetaedium vitaetaedium vitae, bezskutecznie wędrujący po świecie w poszukiwaniu sensu życia.

Polska literatura romantyczna wykorzystała tylko niektóre cechy bohatera Wędrówek... Literackie konotacje z polskim pielgrzymowaniem wydobywały inne problemy niż w twórczości Byrona. Oprócz samotnego, niespełnionego w życiu bohatera podkreślano także motyw Polaka‑emigranta, tęsknotę za utraconą ojczyzną, obrazy uczuć i emocji wędrowca, często jednak dopiero w jego zetknięciu ze wzniosłą przyrodą. Bohater mógł wówczas przeżyć zarówno piękno natury, jak i jej grozę. W takim rozumieniu obraz pielgrzyma, wędrowca pojawia np. w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza.

Perspektywę religijno‑polityczną pielgrzymowania wyraźnie widać np. w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza. Autor pisał w nich, że: „Polak nazywa się pielgrzymem, iż uczynił ślub wędrówki do Ziemi Świętej, Ojczyzny wolnej, ślubował wędrować póty, aż ją znajdzie”. W tym kontekście emigracja nabiera wymiaru sakralnego i staje się wypełnieniem misji nadanej przez Boga.

Childe Harolda
taedium vitae
George Byron

Nagranie utworu Adama Mickiewicza pod tytułem Sonety krymskie. Pielgrzym

R16JQ0rCJxqlg
Adam Mickiewicz, Sonety krymskie: Pielgrzym, czyta Piotr Głowacki Adam Mickiewicz
PielgrzymAdam Mickiewicz
Adam Mickiewicz Pielgrzym

U stóp moich kraina dostatków i krasy,
Nad głową niebo jasne, obok piękne licej0000007XPB2v23_000tp005obok piękne lice;
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie i – niestety! jeszcze dalsze czasy?

Litwo! piały mi wdzięczniéj twe szumiące lasy,
Niż słowiki Bajdaruj0000007XPB2v23_000tp006Bajdaru, Salhiryj0000007XPB2v23_000tp007Salhiry dziewice;
I weselszy deptałem twoje trzęsawicej0000007XPB2v23_000tp008trzęsawice,
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna wabi mię ponęta;
Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku
Do tej, którą kochałem w dni moich poranku?

Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta,
Gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku,
Depcąc świeże me ślady czyż o mnie pamięta?

j0000007XPB2v23_00000_BIB_005 Źródło: Pielgrzym, [w:] Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 2, Wrocław 1997, s. 104–105.

Po przeczytaniu Pielgrzyma Adama Mickiewicza wykonaj polecenia i odpowiedz na pytania.

Ćwiczenie 13

Określ, jakie uczucie dominuje w sercu pielgrzyma?

R15CGtNRwCiQU
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 14

W kontekście biografii Adama Mickiewicza wyjaśnij jego związek z tytułowym pielgrzymem.

W kontekście biografii Adama Mickiewicza wyjaśnij jego związek z tytułowym pielgrzymem. Zapisz swoją odpowiedź.

R1PCGhjBA2ubI
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 15

Wyjaśnij, w jaki sposób poeta łączy sferę opisu i refleksji nad przyrodą ze sferą stanów wewnętrznych pielgrzyma.

R1aC0JYEzp4zw
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 16

Określ, jakie znaczenie ma wyrażenie u stóp, inicjujące opis przeżyć Pielgrzyma. Wskaż orientację w przestrzeni, kojarzoną z tym wyrażeniem.

RddPeXQGWGUiS
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 17

Porównaj obraz Krymu z lirycznym obrazem Litwy – utraconej mitycznej ojczyzny.

R6xu57nWZ7TaN
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 18

Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią w utworze wspomnienia miłosne?

RtLPX6R8opKMc
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 19

Wymień orientalizmy pojawiające się w tekście. Określ ich funkcję.

Rsv7LJVIUx7sn
(Uzupełnij).
j0000007XPB2v23_000tp005
j0000007XPB2v23_000tp006
j0000007XPB2v23_000tp007
j0000007XPB2v23_000tp008
j0000007XPB2v23_00000061
JPOL_E3_E4_Konteksty

Nie tylko Wschód

JPOL_E3_E4_Konteksty
R9hDGEwtU4TEn1
Na obrazie widać szeroko rozpościerającą się rzekę i płynące po niej statki, łodzie. W prawym dolnym rogu widoczny jest pomost, na którym stoi troje ludzi, a także kawałek plaży, z której mężczyzna wypycha łódkę do wody. Po spokojnej tafli rzeki pływają gdzieniegdzie łódki, małe stateczki z żaglami. Dalej, w tle po prawej stronie wyłania się most i miasto – Londyn. Jedna z budowli – opactwo westminsterskie jest najbardziej okazałym budynkiem, od razu rzucającym się w oczy.
Most i opactwo westminsterskie
Źródło: William Daniell, Most i opactwo westminsterskie, 1813, olej na desce, Yale Center for British Art, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Konteksty

Przeczytaj fragmenty Dziadów. Widowiska Adama Mickiewicza i II aktu Kordiana Juliusza Słowackiego, a następnie wykonaj polecenia.

Dziady. WidowiskoAdam Mickiewicz
Adam Mickiewicz Dziady. Widowisko

Co dzień z pamiątką nudnych postaci i zdarzeń
Wracam do samotności, do książek – do marzeń,
Jak podróżny, śród dzikiej wyspy zarzucony,
Co rana wzrok i stopę niesie w różne strony.

j0000007XPB2v23_00000_BIB_006 Źródło: Dziady. Widowisko, [w:] Adam Mickiewicz, Utwory dramatyczne, Warszawa 1982, s. 98.
KordianJuliusz Słowacki
Juliusz Słowacki Kordian

Rok 1828
WĘDROWIEC
James Park w Londynie – wieczór... Kordian siedzi pod drzewem – wokoło łąki zielone – dalej sadzawka ocieniona drzewami, trzody – dokoła parku pałace i dwie wieże Westminsteru.

KORDIAN
Wyspę łąk porzucono na pałaców stepy,
Uciekam tu opodal od wrącego gminu;
Lud woli pić dym węgli i zaglądać w sklepy;
A ten ogród, czarowna sielanka Londynu,
Jak ustęp złoty w nudnym ginie poemacie.
Ludzie! wy się tym drzewom przypatrywać macie,
Jak cudom Boga, obok cudów waszej ręki.
Drzewa nie tknięte, rajskie zachowały wdzięki;
Nieraz mgły nadpłynione w kłęby czarne zwiną,
I liściowym wachlarzem na miasto odwieją.
Po sadzawkach łabędzie rozżaglone płyną.
Ludzie piaskiem PaktoluPaktolPaktolu węże ścieżek sieją,
A łąki flamandzkiego aksamitu puchem.
Tam! miasto... Zegar ludzkim kręcący się ruchem,
A tu cisza – tu ludźmi nie kwitną ogrody,
Ale się po murawach wyperliły trzody...
Był wiek, żem ja w dziecinnych marzeniach budował
Wszystkie stolice ziemskie, dziś je widzę różne;
Alem pierwszych obrazów w myśli nie zepsował,
Są dziś porównań celem, jak księgi podróżne.
Rzeczywistości naga, wynagródź marzenie!
Obym się sam ocenił, skoro świat ocenię...
Kto wie? może w szczęśliwych grono mnie powoła...

j0000007XPB2v23_00000_BIB_007 Źródło: Kordian, [w:] Juliusz Słowacki, Dramaty, t. 5, oprac. Wanda Leopoldowa, Wrocław 1949, s. 199–200.
Paktol
Polecenie 3

Zinterpretuj porównanie osoby marzącej (czytającej) do podróżnika.

RdB1DjMVVXsXA
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Wymień znane ci metafory podróży.

Re9UsEcqFJdRW
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 20

Wypisz i nazwij środki stylistyczne, za pomocą których autor przedstawił obraz Londynu w „Kordianie”.

R137syHziPTuz
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 21

Określ sposób zestawienia natury (ogród/ park) i kultury (miasto) w duchu sentymentalizmu w podanym fragmencie „Kordiana”.

RwQkZZsPICEFc
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 22

Zinterpretuj słowa: „Alem pierwszych obrazów w myśli nie zepsował,/ Są dziś porównań celem, jak księgi podróżne”.

RfR46TVIYJlrH
(Uzupełnij).
Polecenie 5

Czy dostrzegasz we fragmencie Kordiana elementy charakterystyczne dla romantycznych opisów Wschodu? Uzasadnij swoją odpowiedź.

RZrREaliwY4nG
(Uzupełnij).
j0000007XPB2v23_00000072
JPOL_E3_E4_Preteksty

Podróż życia Thomasa Cole’a

JPOL_E3_E4_Preteksty
R1DRCP5gxUVAo1
Obraz przedstawia piękną krainę porośniętą bujną roślinnością, przez środek której płynie strumień. U jego brzegów rosną potężne okazałe drzewa, wśród nich palmy. Na spokojnej tafli wody unosi się łódka z człowiekiem w środku. Postać stoi w łodzi, lewą ręką przytrzymuje ster, prawą rękę wyciąga w górę. Spogląda w kierunku spowitego obłokami budynku przypominającego okazały zamek, jaśniejący na tle nieba, z kopułami wznoszącymi się jedna nad drugą, na odległym nieboskłonie. Przy brzegu po prawej stronie stoi anioł z długimi białymi skrzydłami i jaśniejącą aureolą. Jego świetlista postać zwrócona jest w stronę człowieka. Prawą rękę trzyma w górze, wyciągniętą w stronę człowieka na łódce. Strumień płynie w kierunku zielonych wzgórz tworzących podstawę wysokich gór, w pewnym momencie jego nurt skręca w prawą stronę, dalszy fragment strumienia przestaje być widoczny dla widza. Po lewej stronie strumienia rozpościerają się tereny porośnięte bujną zielenią.
Podróż życia: młodość
Źródło: Thomas Cole, Podróż życia: młodość, 1842, olej na płótnie, National Gallery of Art, domena publiczna.
JPOL_E3_E4_Preteksty

Zapoznaj się z czteroczęściowym cyklem alegorycznych obrazów Podróż życia (1839–1840 i 1842), przedstawiającym różne okresy życia człowieka, autorstwa amerykańskiego malarza pejzażysty i poety Thomasa Cole'aThomasa Cole'aThomasa Cole'a (1801–1848), a następnie wykonaj polecenia.

Thomasa Cole'a
R1d7QY775RpUq
Thomasa Cole
Źródło: autor nieznany, Portret Thomasa Cole’a, 1845, domena publiczna.
Polecenie 6

Opisz, jakie odczucia wywołują w tobie poszczególne części cyklu Thomasa Cole'a „Podróż życia”. Jeżeli twoje odczucia są zróżnicowane, wytłumacz, z czego ten fakt wynika.

ROT1idmCA1sRV
(Uzupełnij).
Polecenie 7

Zinterpretuj obrazy Thomasa Cole'a w odniesieniu do ich tytułów.

R1280hbalrchw
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 23

Wymień elementy romantycznego pejzażu, które można zaobserwować w „Podróży życia”.

ROA3ChFJnxvRQ
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 24

Za pomocą jakich środków wyrazu autor oddał na obrazach istotę dzieciństwa, młodości, dojrzałości i starości?

RIqzRMdJqqWTn
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 24

Na podstawie opisu obrazów rozstrzygnij, które elementu opisu reprezentują poszczególne etapy życia człowieka. Zredaguj notatkę.

R6J1RaFGBoVbx
(Uzupełnij).
Polecenie 8

Na podstawie analizy obrazów zredaguj notatkę na temat: Podróż człowieka na obrazach Thomasa Cole'a. Twoja wypowiedź powinna liczyć 60–90 wyrazów.

R1Kzjufvasnky
(Uzupełnij).
j0000007XPB2v23_0000008N
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Ćwiczenie 25
RHsMZS7lAbjUT1
Zadanie interaktywne polega na zdecydowaniu, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 26
Rrj7NZHxPFwAU
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 9

Na podstawie zamieszczonych tekstów (zarówno utworów literackich, jak i fragmentów literatury przedmiotu) przygotuj pisemnie charakterystykę romantycznego pielgrzyma‑wędrowca, poszukującego własnej tożsamości.

RYvnHHrVSO082
(Uzupełnij).
Polecenie 10

Wykorzystaj poetykę przeczytanego listu Juliusza Słowackiego z podróży oraz własne doświadczenia i wrażenia z wędrówek (także fikcyjnych) i napisz do kogoś bliskiego list z podróży.

RXyy0wd97JtOj
(Uzupełnij).
JPOL_E3_E4_Zadaniowo
Polecenie 11

Wykorzystaj materiały zebrane przed lekcją (związane z podróżami, które odbyła twoja rodzina) i przedstaw je na osi czasu. Możesz umieścić na niej zdjęcia, notatki, ważne i ciekawe informacje, a także cytaty z literatury romantycznej. Zapisz je w odpowiednich rubrykach i kliknij przycisk „Utwórz oś czasu”.

Rprb8VsDLtgot
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 27

Rozstrzygnij, która z przedstawionych w materiale podróży wydaje ci się najatrakcyjniejsza. Uzasadnij swoją wypowiedź w notatce syntetyzującej. Twoja wypowiedź powinna liczyć 60‑90 wyrazów.

R1Fy16jYDRKBc
(Uzupełnij).
Polecenie 12

Przeciągnij pola z fragmentami utworów romantycznych w miejsca na mapie, które, twoim zdaniem, najlepiej do nich pasują. Puste pola wypełnij własnymi propozycjami „podróżniczych cytatów”.

RoGdTx28ua1Qi
Grafika przedstawia rozwinięty rulon poniszczonego papieru na którym wyrysowano mapę świata.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 12

Poniższym fragmentom utworów romantycznych przypisz miejsca na świecie, w kraju, które, twoim zdaniem, najlepiej do nich pasują. Dopisz dwie własne propozycje „podróżniczych cytatów” i również przypisz im miejsca.
Cytaty:
„U stóp moich kraina dostatków i krasy”;
„Tu jeździec końskim nogom swój rozum powierza”;
„Wyspę łąk porzucono na pałaców stepy”;
„[...] Ustronna skała, staw w pustkowiu”;
„Drzewa nie tknięte, rajskie zachowały wdzięki”;
„A tu cisza – tu ludźmi nie kwitną ogrody”.

R18RNgnIDdEQG
(Uzupełnij).
RAoOCGBQ0JI2v1
zadanie interaktywne polegające na ułożeniu w określonej kolejności, według własnego uznania, od najważniejszego do najmniej ważnego, słów kluczy do tego tematu i uzasadnienie swojego wyboru.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Słowa klucze

Poniżej zostały wypisane słowa klucze związane z tą lekcją. Zaproponuj ułożenie ich w określonej kolejności, zaczynając od, twoim zdaniem, najważniejszego. Uzasadnij krótko swój wybór.

Słowa klucze: podróż romantyczna, orientalizm, pielgrzym, natura, pejzaż, podróżopisarstwo.

R1NwSESAyQUJI
(Uzupełnij).