Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Ten materiał nie może być udostępniony Dodaj całą stronę do teczki
classicmobile
Ćwiczenie 1

W ciągu dwóch ostatnich miesięcy mleko drożało dwukrotnie, za każdym razem o 5%. Łączna podwyżka wyniosła:

RDhBsmaTQsfRi
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Wartość wyrażenia 6269(66)2 jest równa

RWktqdByw3hm6
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Karolina ma w skarbonce 136 zł w nominałach 2 zł5 zł. Monet pięciozłotowych jest trzy razy więcej niż monet dwuzłotowych.
Jeżeli oznaczymy przez a liczbę monet pięciozłotowych oraz przez b - liczbę monet dwuzłotowych, to podane zależności opisuje układ równań:

R1TMorEHJy2Vi
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Średnia arytmetyczna liczb 12 , 108 , 3 jest równa:

R1TF5n8iYq7au
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Średnia arytmetyczna zestawu danych: 4, 3, 6, 4, 8, 7, 10, 8, 12, 15, 8, x wynosi 8,5. Liczba x jest równa:

R1JTNq04qRUIr
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

W pojemniku znajduje się 27 kul białych i 23 kule czarne. Z pojemnika wylosowano dwa razy po jednej kuli bez zwracania. Za pierwszym razem wylosowano kulę białą.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RGHgHEkC61SgF
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Korzystając z tego, że 322=1024, 522=27043252=1664, oceń prawdziwość podanych zdań. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1DTh5uKVI8xF
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Marysia przeczytała 63 strony książki, czyli 15% wszystkich stron tej książki.
Książka ta ma:

R1crlQ5ECFH87
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Kostium kąpielowy kosztował 80 zł. Cenę obniżono i teraz kostium kosztuje 64 zł.
Oznacza to, że cena kostiumu została obniżona o:

R9uehnfXAWXAc
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Które z poniższych równań nie tworzy z równaniem 7x+3y=1 sprzecznego układu równań?

R1JkuZSx2S5wS
static
classicmobile
Ćwiczenie 11

Zmieszano 4 kg cukierków po 12,50 zł za kilogram i 8 kg cukierków po 15,20 zł za kg. Cena 1 kg tej mieszanki jest równa:

RvWJFNGhYbjk5
static
iVL6WsmyPP_d5e583
classicmobile
Ćwiczenie 12

Cztery pompy wypompowują wodę ze zbiornika w ciągu 16 godzin i 40 minut.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R5k0kpRVUhWH8
static
classicmobile
Ćwiczenie 13

Samochód przejechał pewną trasę w ciągu sześciu godzin, jadąc ze średnią prędkością 60 km/h.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1VQa4Tliicbm
static
classicmobile
Ćwiczenie 14

Obwód koła jest równy 6π. Przekątna kwadratu ma długość 2π. Wynika z tego, że suma pola koła i pola kwadratu jest równa

RSVY9cCQu9M7r
static
classicmobile
Ćwiczenie 15

Miara kąta β jest równa

RrLFaUqfskATX1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1S0JtPHFl5q5
static
classicmobile
Ćwiczenie 16

Obwód prostokąta jest równy 14 cm. Przekątna dzieli prostokąt na dwa trójkąty – każdy o obwodzie 12 cm. Suma długości dwóch różnych boków prostokąta jest większa od długości przekątnej

RO0jR0kbTplpn
static
classicmobile
Ćwiczenie 17

W trapezie równoramiennym krótsza podstawa ma długość 10 cm. Wysokość trapezu jest równa 8 cm i tworzy z ramieniem kąt 45°.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Rm5W5DcWOC1Qj
static
classicmobile
Ćwiczenie 18

Punkt S jest środkiem koła.

Rn4Bt1N3cYrRV1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Miara zaznaczonego kąta jest równa

R1Up75BRcobsM
static
classicmobile
Ćwiczenie 19

Półtora litra wody to

ReO8BNHvUcKyE
static
classicmobile
Ćwiczenie 20

Prostokąt K, którego boki mają długości 6 m8 m jest podobny do prostokąta M o obwodzie 42 m. Skala podobieństwa prostokąta K do prostokąta M jest równa

R1QAyBlUtU7cc
static
A
Ćwiczenie 21

W sklepie odzieżowym obniżono cenę spodni o 10 %, a cenę marynarki o 5%. Jacek kupił przed obniżką cen spodnie oraz marynarkę i zapłacił 360 zł, Andrzej kupił taki sam komplet po obniżce i zapłacił o 26 zł mniej. Jaka jest cena spodni i marynarki po obniżce? Ile teraz kosztują spodnie, a ile marynarka? Ułóż odpowiedni układ równań i zapisz obliczenia.

A
Ćwiczenie 22

Uzasadnij, że średnia arytmetyczna trzech kolejnych liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą.

A
Ćwiczenie 23

Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 18 cm3. Wysokość ostrosłupa jest równa 9 cm. Oblicz obwód podstawy ostrosłupa.

A
Ćwiczenie 24

W prostopadłościanie jedna ze ścian ma wymiary 45, druga 34. Oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida