classicmobile
Ćwiczenie 1

Zosia i Krzyś przeprowadzili ankietę wśród pewnej grupy mieszkańców swojego osiedla na temat: „Jakiego gatunku muzyki lubisz słuchać najbardziej?” Każdy mógł wybrać tylko jedną odpowiedź. Wyniki przedstawia diagram. Ile osób wzięło udział w sondzie?

R1agJtrI3kemA1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RdFpqZTfpHIT9
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

W czterech pojemnikach znajdowało się po 120 g wody. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RtuT7erKAYyE1
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Wartość wyrażenia 53+53+53+53+5354 jest równa

RmgQksdaG7dPT
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Na diagramie przedstawiono liczbę bramek zdobytych przez pewnego piłkarza w ciągu sezonu.

Rudqfm9jALGtT1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Z diagramu wynika, że

R1UrLdvg8c7ou
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Wartość wyrażenia (63)2-(42)2 jest równa

R7XkqiaIkj4EF
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

Na wycieczkę szkolną zapisało się 18 dziewcząt i 10 chłopców. Chcemy, aby dziewczęta stanowiły 75% liczby wszystkich uczestników wycieczki. Liczba dziewcząt, które muszą się jeszcze zgłosić na wycieczkę, wynosi

RqisYJC21rGos
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

W loterii jest 30 losów, w tym 12 losów wygrywających. Pierwsze dwie osoby biorące udział w loterii wylosowały losy przegrywające.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RWWPZUcXrl0f3
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Wskaż wyrażenie, którego wartość nie jest równa 36.

R1cPAYlFSKga3
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Cenę spodni obniżono o 70% i spodnie kosztują po tej obniżce 51 zł. Cena spodni przed obniżką wynosiła

R1c7c7oi5WGFv
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Z wstążki o długości x odcięto 10% jej długości. Pozostały kawałek podzielono na 20 jednakowych części. Długość jednej z tych części można opisać za pomocą wyrażenia

R13qKZPkno5AL
static
classicmobile
Ćwiczenie 11

Wiadomo, że
= -3,2 · 7,4 
= - 7,4 · 3,1 
= - 3,1 · (- 7,4) 
= 3,2 · 7,4 
Liczby uporządkowane rosnąco to:

R1GRKcua8YRuV
static
iq9Sl2UX97_d5e594
classicmobile
Ćwiczenie 12

Które z poniższych równań tworzy z równaniem -8x+10y=4 nieoznaczony układ równań?

R19aUQyPa7R6P
static
classicmobile
Ćwiczenie 13

W hurtowni owoców znajdowało się 525 kg gruszek. Pierwszego dnia sprzedano 0,6 wszystkich owoców, a drugiego dnia 23 reszty.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1DCVcR1vlP1w
static
classicmobile
Ćwiczenie 14

Trójkąty ABCBCD są równoramienne.

Ru445n59RGjrS1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Miara kąta α jest równa

RpRm3fNgHfwgw
static
classicmobile
Ćwiczenie 15

Drzewo wysokości 12 m rzuca cień długości 10 m, a rosnący obok krzew rzuca cień długości 1,5 m. Wysokość krzewu jest równa

RZ7GltHexaRGs
static
classicmobile
Ćwiczenie 16

Odległość punktów M=(3,-10)K=(-5,5) jest równa

RWYvyky4a5zzS
static
classicmobile
Ćwiczenie 17

Kostka do gry ma kształt sześcianu. Przekątna tego sześcianu ma długość 23. Objętość kostki jest równa

Rr27U0qNltUON
static
classicmobile
Ćwiczenie 18

Krawędź podstawy czworościanu foremnego jest równa 4 cm. Pole powierzchni całkowitej tego czworościanu jest równe

R19ERoDVIXmJ0
static
classicmobile
Ćwiczenie 19

Wafel w kształcie stożka napełniony jest bitą śmietaną.

R9jYizd8SBVCR1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Jeśli przyjąć, że π=3,14, to objętość śmietany zawartej w stożku jest równa

RTjRK3nyPG8sr
static
classicmobile
Ćwiczenie 20

Drabina, po której wspina się kot, jest oparta o ścianę na wysokości 3 m i tworzy ze ścianą kąt 60°. Długość tej drabiny jest równa

Rj4AYOiqwbjAx
static
A
Ćwiczenie 21

Uzasadnij, że jeśli od liczby trzycyfrowej odejmiemy sumę jej cyfr, to otrzymany wynik będzie liczbą podzielną przez 9.

A
Ćwiczenie 22

Karol kolekcjonuje znaczki pocztowe. W jego kolekcji znajdują się znaczki krajowe i zagraniczne. Liczba znaczków zagranicznych stanowi 90% liczby znaczków krajowych. Gdyby kolekcja Karola powiększyła się o 10 znaczków zagranicznych , to miałby on w swojej kolekcji tyle samo znaczków krajowych co zagranicznych. Ile znaczków krajowych ma Karol?

A
Ćwiczenie 23

Promień koła jest równy 7. Przyjmij π=227 i oblicz pole zacieniowanej figury.

RpQYgACIWjoBO1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 24

Połączono odcinkami środki boków kwadratu M. Otrzymano czworokąt F. Uzasadnij, że pole czworokąta F jest dwa razy mniejsze od pola kwadratu M.