Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Ten materiał nie może być udostępniony Dodaj całą stronę do teczki
classicmobile
Ćwiczenie 1

Średnia wieku grupy harcerzy, liczącej 15 osób wynosi 10 lat. Średnia wieku grupy wraz z opiekunem wynosi 11 lat. Wiek opiekuna grupy jest równy

R1e2AcOyc1Ts6
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R13hNHrbIxTjG
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Dane są liczby a=39, b=(-3)11 , c=(-3)8 , d=-38.
Liczby te uporządkowane od największej do najmniejszej to

RMwfXbHxTTWJI
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Ile spośród podanych nierówności: 2+5<5 ,1263+93<7 ,15+10>5 ,70-6<8 jest prawdziwych?

R1QtiVt8pGMf7
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Czwarta część liczby 2626 jest równa

R1TAa2KUnXOI4
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

W loterii znajduje się 30 losów wygrywających i 60 losów przegrywających.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R17cgnJR30u7H
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Para liczb x=-2y=3 jest rozwiązaniem układu równań:

RsqVeE9Uf0QKA
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Michał i Adam wybrali się na grzybobranie. Obaj chłopcy razem zebrali x borowików i o 3y więcej maślaków. Grzyby zebrane przez Michała stanowiły 40% liczby wszystkich grzybów. Wyrażenie opisujące liczbę grzybów zebranych przez Adama jest postaci

R1G86DnWDdH8Q
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Liczby leżące w takiej samej odległości od liczby 5 na osi liczbowej to

RXNZe2b8FKy70
static
classicmobile
Ćwiczenie 10

Turysta pokonał trasę liczącą 5,4 km z parkingu na szczyt w ciągu 1 godziny 48 minut. Droga powrotna zajęła mu 54 minuty.
O ile większa była prędkość, z jaką turysta schodził ze szczytu od tej, z którą wchodził na szczyt? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

R1dgajshLeQrU
static
classicmobile
Ćwiczenie 11

Na wykresie przedstawiono, jak zmieniała się cena akcji pewnej firmy od stycznia do grudnia.

R1Cwc7bOjthXa1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Pan Grzegorz kupił 50 akcji w maju, a następnie dokupił jeszcze 150 akcji w czerwcu.
Sprzedając 40% kupionych akcji we wrześniu, a pozostałe akcje w październiku pan Grzegorz

RgbVFIydflJIU
static
ia5pDlKoUi_d5e587
classicmobile
Ćwiczenie 12

Funkcja jest wyrażona wzorem y=x-1, gdzie x1.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R7EaYvAxY6Ez0
static
classicmobile
Ćwiczenie 13

Pole kwadratu ABCD jest równe 256.

RNncdtgpMC1gb1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Pole zacieniowanej figury jest równe

RiXtuCpXUwxEX
static
classicmobile
Ćwiczenie 14

Pole trójkąta równobocznego jest równe 363. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1aAAMX2VXI3z
static
classicmobile
Ćwiczenie 15

Długość odcinka x jest równa

RYHsIWusFYE7m1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1QcoHl4nZTTp
static
classicmobile
Ćwiczenie 16

Przekątne prostokąta ABCD długości 12 cm przecinają się pod kątem 60°.

RcDMs5PM90p7V1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Pole trójkąta EFC jest równe

RyYOeA8s5pnM8
static
classicmobile
Ćwiczenie 17

Kąt rozwarcia stożka ma miarę 60°. Tworząca stożka ma długość 10.
Pole powierzchni bocznej stożka jest równe

R6WNUzwOThe1a
static
classicmobile
Ćwiczenie 18

Obracające się półkole utworzyło kulę o objętości 288π. Pole powierzchni tej kuli jest równe

R1JQdSfCxAdH2
static
classicmobile
Ćwiczenie 19

W trójkąt ABC wpisany jest okrąg o środku S. Miara kąta SAC jest równa 30°, a miara kąta SCA jest równa 20°. Jeden z kątów trójkąta ABC ma miarę

RGyNkZjNdEuUY
static
classicmobile
Ćwiczenie 20

Ile wierzchołków ma graniastosłup, który ma 45 krawędzi?

R19ZhxewU1Hxx
static
A
Ćwiczenie 21

Uzasadnij, że jeśli w liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa sumie cyfr jedności i setek, to ta liczba jest podzielna przez 11.

A
Ćwiczenie 22

W szkolnym klubie sportowym są trzy sekcje: piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Członków sekcji piłki nożnej jest o 25% więcej niż członków sekcji koszykówki, ale o 20% mniej niż członków sekcji siatkówki, których jest 50. Ile osób należy do sekcji koszykówki, a ile do sekcji piłki nożnej?

A
Ćwiczenie 23

Rysunek przedstawia siatkę ostrosłupa prawidłowego.

RGegzXYeC9UkZ1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 36a2. Wysokość ściany bocznej jest równa 4a. Oblicz pole powierzchni podstawy.

A
Ćwiczenie 24

Średnica koła roweru Anki jest równa 18 cali. Natomiast średnica koła roweru Marcela stanowi 11119% średnicy koła roweru Anki. Oblicz skalę podobieństwa większego koła do mniejszego.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida