Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1DpZ13yri12c1
Ilustracja przedstawia dużą pięciolinie z kluczem wiolinowym, krzyżykami oraz nutami. Pięciolinia zawija się na obrazku, przypomina falę. Temat lekcji: Tony, półtony, w muzyce.

Tony, półtony w muzyce

Źródło: online-skills.
1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela:

Rp4i37DNzOUYB
W prostokątnym polu znajduje się napis „Pobierz”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.

I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

4. W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń:

1) świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w całości),

a) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do współczesności),

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

2. Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej:

1) nazywa dźwięki gamy, rozpoznaje ich położenie na pięciolinii;

2) różnicuje wartości rytmiczne nut i pauz.

Nauczysz się

wyjaśniać pojęcie interwał;

posługiwać się nazwami: półton, cały ton;

rozróżniać odległości półtonu i całego tonu w zapisie nutowym;

rozróżniać wartości rytmiczne.

Gama

GamaGamaGama to skala muzyczna składająca się z ośmiu dźwięków. Ósmy dźwięk- najwyższy - jest powtórzeniem najniższego. Gama C‑dur stanowi swego rodzaju wzór muzyczny i składa się z następujących dźwięków: c1 d1 e1 f1 g1 a1 h1 c2. Dźwięki te posiadają też nazwy solmizacyjneSolmizacjasolmizacyjne, kolejno: do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

RVUFxtyhKa6uV
Ćwiczenie 1
Dobierz nazwę solmizacyjną dźwięku do opisu jego położenia na pięciolinii w kluczu wiolinowym. 1. Dźwięk położony na pierwszym polu. Możliwe odpowiedzi: fa, si, do. la. 2. Dźwięk położony na trzeciej linii. Możliwe odpowiedzi: fa, si, do. la. 3. Dźwięk położony na pierwszej linii dodanej dolnej. Możliwe odpowiedzi: fa, si, do. la. 4. Dźwięk położony na drugim polu. Możliwe odpowiedzi: fa, si, do. la.
R8Exq4XiSHjSw1
Ćwiczenie 2
Odpowiedz na pytania; 1. Jaka jest nazwa literowa dźwięku si? 2. Jaka jest nazwa literowa dźwięku mi? 3. Jaka jest nazwa literowa dźwięku sol?
Polecenie 1
Wymień kolejne dźwięki gamy C‑dur.
Wymień kolejne dźwięki gamy C‑dur.

Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha

Wysłuchaj utworu Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha. Przeanalizuj utwór pod kątem budowy linii melodycznej. Pomocnicze określenia: figuracyjna, stopniowo rozwijająca się do góry, w dół, wznosi się i opada - łukowa, na przemian wznosi się i opada wiele razy - falująca, oparta na powtórzeniach jednego dźwięku itp.

RYln4dZDgdLYi1
Na nagraniu „Aria na strunie G", autorstwa Jana Sebastiana Bacha. Utwór jest wolny, spokojny. Skrzypce grają piękną melodię. Pozostałe instrumenty smyczkowe dyskretnie im towarzyszą. Każda fraza melodii rozpoczyna się długim dźwiękiem, a potem następuje seria drobniejszych wartości rytmicznych oraz ozdobników, podczas których melodia schodzi w dół.

Kształt każdej linii melodycznej zależy głównie od dwóch czynników: zastosowanego rytmu oraz dźwięków różnej wysokości. Dwa sąsiadujące dźwięki dzieli pewna odległość, większa bądź mniejsza. Interwał muzycznyInterwał muzycznyInterwał muzyczny jest niczym innym niż odległością między dwoma dźwiękami. Porównując dwa dźwięki możemy powiedzieć, że jeden z nich jest niższy, a drugi wyższy lub oba są tej samej wysokości.

R1Npp8GplIJlw1
Źródło: online-skills.

Muzyczne odległości

Tak jak w świecie naturalnym stworzono różne jednostki odległości: milimetr, centymetr, metr, kilometr, tak w świecie muzyki powstał interwał.

Muzyka to bowiem inny świat i nie da się w niej zastosować znanych powszechnie systemów miar. Nie nadają się do tego metry, kilogramy, litry. Tak jak ludzie różnią się wzrostem, tak dźwięki różnią się miedzy sobą wysokością. Interwał muzyczny to odległość między dwoma dźwiękami.

Czasami ta odległość jest  duża:

RbwmB6DTc4kZF

a czasami mała:

RIexh1payOr1j
Mała odległość pomiędzy dźwiękami, online-skills, CC BY 3.0
RPEaotSxja0o8
Mała odległość pomiędzy dźwiękami, online-skills, CC BY 3.0

Różnice pomiędzy wysokościami dźwięków (czyli właśnie interwały) mają swoje nazwy.  Kolejno wyróżniamy następujące podstawowe interwały:

RqenPXgYpvkoC
Na ilustracji interaktywnej wypisano podstawowe interwały od prymy do oktawy. Są to: pryma, sekunda, tercja, kwarta, kwinta, seksta, septyma, oktawa. Przy każdym interwale znajduje się punkt aktywny, po naciśnięciu którego wyświetlają się informacje dodatkowe: jaką odległością jest dany interwał, ile ma półtonów, przykład interwału na klawiaturze i nagranie brzmienia interwału. Punkt 1: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 2: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 3: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 4: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 5: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 6: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 7: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 8: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 9: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 10: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 11: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 12: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 13: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 14: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy. Punkt 15: pryma czysta: odległość między I a I stopniem gamy.

Odległości między dźwiękami, czyli interwały można rozpoznać dzięki zapisowi muzycznemu, ale przede wszystkim słuchowo. Tutaj poniżej interwały zabrzmią w sposób harmoniczny, czyli zagrane równocześnie - oba naraz.

R1RPHtoBX7hRK
Na prezentacji - na kolejnych slajdach - przedstawiono kolejne interwały. Na pierwszym slajdzie pryma czysta. Na pięciolinii podświetlają się dwa dźwięki c i słychać nagrany jeden dźwięk c. Na drugim slajdzie sekunda. Na pięciolinii podświetlają się dźwięki c i d - słychać zagrane jednocześnie dźwięki c i d. Na trzecim slajdzie tercja. Na pięciolinii podświetlają się dźwięki c i e - słychać zagrane jednocześnie dźwięki c i e. Na czwartym slajdzie kwarta. Na pięciolinii podświetlają się dźwięki c i f - słychać zagrane jednocześnie dźwięki c i f. Na piątym slajdzie kwinta. Na pięciolinii podświetlają się dźwięki c i g - słychać zagrane jednocześnie dźwięki c i g. Na szóstym slajdzie seksta. Na pięciolinii podświetlają się dźwięki c i a - - słychać zagrane jednocześnie dźwięki c i a. Na siódmym slajdzie septyma. Na pięciolinii podświetlają się dźwięki c i h - słychać zagrane jednocześnie dźwięki c i h. Na ostatnim - ósmym slajdzie oktawa. Na pięciolinii podświetlają się dźwięki c i c2 - słychać zagrane jednocześnie dźwięki c i c2.

Interwały mogą być zwiększone lub zmniejszone, np. kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona, tzw. tryton, który brzmi tak samo, lecz inaczej jest zapisywany na pięciolinii.

Półton

PółtonPółtonPółton to najmniejsza odległość (interwał) między dźwiękami. Na klawiaturze fortepianu odpowiada dwóm sąsiadującym ze sobą klawiszom – mieści się między białymi, a czarnymi klawiszami lub w dwóch przypadkach między dwoma białymi (tymi, których nie przedziela czarny klawisz).

Prezentacja na klawiaturze półtonów w gamie C‑dur oraz zapoznanie uczniów z zapisem nutowym interwałów.

R1JbbEbITdkY6
Ćwiczenie 3
Wymień, na których stopniach w gamie C-dur występują półtony.

Lot trzmiela Nikołaja Rimskiego‑Korsakowa

Wysłuchaj utworu Lot trzmiela Nikołaja Rimskiego‑Korsakowa, którego melodia jest zbudowana, m.in. na interwale półtonu.

R1JPwMFRrwTbT1
Na nagraniu „Lot Trzmiela” z opery „Bajka o carze Sałtanie”, autorstwa Nikołaja Rimskiego‑Korsakowa wykonany na fortepianie. Utwór jest bardzo szybki i składa się z wielu bardzo szybkich przebiegów dźwięków, znajdujących się w bliskiej odległości. Brzmienie utworu kojarzy się z latającym owadem.

Cały ton

Cały tonCały tonCały ton to interwał, który powstaje ze złożenia dwóch półtonów. Zbudowany jest na sąsiadujących ze sobą stopniach gamy.

Prezentacja całych tonów gamy C‑dur na klawiaturze oraz zapoznanie uczniów z ich zapisem nutowym. Cały ton tworzy klawisz fioletowy z zielonym, natomiast pomiędzy dwoma klawiszami zielonymi jest półton.

R12iE5fj8nnKF
Ćwiczenie 4
Wskaż, w których przykładach wymieniono półtony: 1. e i f 2. a i h. 3. d i e 4. h i c.
RgnS772xFPzhC
Ćwiczenie 5
Odpowiedz na pytanie: Z ilu półtonów składa się cały ton?

Nuta

Nuta jest symbolem graficznym dźwięku muzycznego, określa jego wysokość, a także długość trwania dźwięku. Najbardziej podstawowe wartości nut (zaczynając od trwającej najdłużej) to: cała nutaCała nutacała nuta, półnutaPółnutapółnuta, ćwierćnutaĆwierćnutaćwierćnuta, ósemkaÓsemkaósemka, oraz szesnastkaSzesnastkaszesnastka.

ReDZjCILmdx9u
Ćwiczenie 6
Wymień wartości rytmiczne nut, które znasz.
R10ngznqculkt
Ćwiczenie 7
Wyjaśnij pojęcia: interwał, cały ton, półton, nazwa solmizacyjna.

Słownik pojęć

Cała nuta
Cała nuta

nuta o najdłuższej, podstawowej wartości rytmicznej.

Cały ton
Cały ton

odległości między dwoma dźwiękami, składająca się z dwóch półtonów.

Ćwierćnuta
Ćwierćnuta

wartość rytmiczna, która trwa jedną czwartą część całej nuty.

Gama
Gama

ośmiostopniowa skala muzyczna, ciąg dźwięków ułożonych według określonego schematu.

Interwał muzyczny
Interwał muzyczny

odległość między dwoma dźwiękami.

Ósemka
Ósemka

wartość rytmiczna trwająca jedną ósmą całej nuty.

Półnuta
Półnuta

wartość rytmiczna, która trwa jedną drugą część całej nuty.

Półton
Półton

najmniejsza odległość między dźwiękami.

Solmizacja
Solmizacja

sylabowe oznaczenia stopni gamy.

Szesnastka
Szesnastka

wartość rytmiczna trwająca jedną szesnastą całej nuty.

Źródło:

sjp.pwn.pl

Biblioteka muzyczna

m9e0af16be3113af8_0000000000217

Bibliografia

Encyklopedia muzyki, pod red. A. Chodkowskiego, PWN, Warszawa 1995