Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
A
Ćwiczenie 1

Oblicz pole prostokąta, w którym

 1. jeden z boków ma długość 5 cm, a drugi jest od niego o 4 cm dłuższy.

 2. obwód jest równy 30 cm, a jeden z boków ma długość 12 cm.

A
Ćwiczenie 2
 1. Obwód kwadratu jest równy 20 cm. Oblicz pole tego kwadratu.

 2. Pole kwadratu jest równe 49 cm2. Oblicz obwód tego kwadratu.

classicmobile
Ćwiczenie 3

Na którym rysunku odcinek w zielonym kolorze nie jest wysokością równoległoboku?

R8XhqFjxwl77d1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1JadNtVKRteh
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Na którym rysunku przedstawiono dwie wysokości równoległoboku?

R1V0avxdd29vm1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1cznNqMU2ppW
static
A
Ćwiczenie 5

W równoległoboku dane są długości jednego boku oraz dwóch wysokości.

RRHv9ojMRIMQM1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wykorzystaj dane z rysunku i oblicz

 1. pole tego równoległoboku

 2. długość dłuższego boku równoległoboku

A
Ćwiczenie 6

Pole równoległoboku jest równe 54 dm2. Oblicz wysokość prostopadłą do jednego z boków tego równoległoboku, jeżeli długość tego boku jest równa

 1. 3 dm

 2. 18 cm

A
Ćwiczenie 7

Oblicz pole rombu

 1. o przekątnych długości 12 cm10 cm

 2. jeżeli jedna z przekątnych ma długość 11 cm, a druga jest od niej 3 razy dłuższa

iJuYRBmwOn_d5e341
A
Ćwiczenie 8

Obwód rombu jest równy 24 cm, a jego wysokość 3 cm. Oblicz

 1. pole tego rombu

 2. pole rombu o takim samym obwodzie i wysokości dłuższej o 2 cm

A
Ćwiczenie 9

Oblicz pole trapezu przedstawionego na rysunku.

R1EKhVMj5lDYJ1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 10

Górna podstawa trapezu prostokątnego ma taką samą długość jak krótsze ramię trapezu. Dolna podstawa jest od górnej 2 razy dłuższa. Oblicz pole tego trapezu, jeżeli

 1. górna podstawa trapezu ma długość 10 cm

 2. dolna podstawa trapezu jest zarazem o 6 cm dłuższa od górnej

A
Ćwiczenie 11

Rysunek przedstawia trójkąt prostokątny.

RGqWPErRtzc5i1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 1. Podaj długość najdłuższej wysokości tego trójkąta.

 2. Oblicz sumę długości wszystkich wysokości tego trójkąta.

A
Ćwiczenie 12

Oblicz pole trójkąta przedstawionego na rysunku poniżej. Podaj wynik w postaci liczby dziesiętnej.

RExOAx30EU2gl1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Przyjmij, że bok jednej kratki ma długość

 1. 1,5 cm

 2. 3,125 cm

Ćwiczenie 13

W trójkącie ABC dane są długości dwóch wysokości oraz długość boku AB.

R10MstZHAf3Ak1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wykorzystaj dane z rysunku i oblicz

 1. pole trójkąta ABC

 2. długość boku BC

A
Ćwiczenie 14

Prostokąt podzielono na trzy figury, jak na rysunku poniżej.

R10E0Eeo06ujB1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Przyjmij, że bok jednej kratki ma długość 1 cm i oblicz

 1. pole figury w kolorze zielonym

 2. o ile centymetrów kwadratowych pole zielonej figury jest większe od pola pozostałej części prostokąta

iJuYRBmwOn_d5e559
A
Ćwiczenie 15

Romb i trójkąt mają jednakowe pola równe 50 cm2 i podstawy o jednakowej długości 10 cm.

 1. Oblicz wysokość tego rombu.

 2. Która wysokość jest dłuższa: rombu czy trójkąta i o ile centymetrów?

A
Ćwiczenie 16

Na terenie w kształcie wielokąta przedstawionego na rysunku postanowiono posiać trawę.

RCHcqDUzDPvIN1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Jeden worek nasion waży 10 kg i wystarcza na obsianie 400 m2terenu.
Oblicz.

 1. Ile co najmniej takich worków z nasionami trawy trzeba będzie kupić?

 2. Jaki będzie koszt zakupu nasion, jeżeli 1 kg tak pakowanych nasion kosztuje 21,90 zł?

C
Ćwiczenie 17

Trapez o polu 90 cm2 podzielono na dwa trójkąty, tak jak na rysunku. Oblicz pole każdego z trójkątów.

RjFAMPLDsz5v91
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 18

Długości podstaw wszystkich figur na rysunku są takie same i są równe 10 cm.

R1GgMXPbzVOjn1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Oblicz sumę pól wszystkich czterech figur.

C
Ćwiczenie 19

Jeden kwadrat ma bok długości 13 cm, a długość boku drugiego kwadratu jest trzykrotnie większa. Oblicz.

 1. O ile centymetrów kwadratowych pole drugiego kwadratu jest większe niż pierwszego?

 2. Ile razy pole drugiego kwadratu jest większe od pierwszego?

 3. Jaką częścią pola drugiego kwadratu jest pole pierwszego kwadratu?

C
Ćwiczenie 20

Oblicz pole figury przedstawionej na rysunku, jeżeli pole jednej kwadratowej kratki jest równe 1.

Rpmu1fOpLqhek1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.