Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Krzyżówka literowa

A
Ćwiczenie 1

Rozwiąż krzyżówkę literową. W każde pole diagramu wpisz jedną literę.

RegHBBAkwINHq1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Poziomo
2) Cyfra setek w liczbie 570352
3) Nie jest ani liczbą dodatnią, ani ujemną
4) 56, 1011, 2223  to … kolejnych liczb naturalnych
5) Najmniejsza liczba trzycyfrowa
6) Liczby: 1, 2, 5, 10 to … liczby 10
8) Mówi, ile musimy zapłacić np. za jedną sztukę produktu
9) Liczby, które nie są podzielne przez 2
12) 2 to cyfra ….. liczby 1562
15) Służą do zapisywania liczb
17) Liczba 1500 to inaczej 15
18) Żeby wartość wyrażenia 10 · 20 + 50 wynosiła 700, trzeba w wyrażeniu wstawić …..
19) Inaczej tysiąc tysięcy
20) Wartość wyrażenia arytmetycznego to … wykonanych w nim obliczeń
21) Tyle jest setek w liczbie 50000
Pionowo
1) Inaczej – wartość zakupów
2) Liczba 300 razy mniejsza od liczby 300000
3) Liczba naturalna, która ma więcej niż dwa dzielniki i jest liczbą różną od zera
4) Liczba naturalna, która ma tylko dwa dzielniki: jeden i samą siebie
7) 45 to … liczby 15
10) Liczba 5 to ….. z dzielenia liczby 82 przez 11
11) 2 · 2 · 3 · 5 to … liczby 60 na czynniki pierwsze
12) Nie jest ani liczbą pierwszą, ani złożoną
13) Działanie, które w wyrażeniu 12 · (136 + 84  59) : 6 należy wykonać jako pierwsze
14) 15 · 8
16) Wynik dodawania

B
Ćwiczenie 2

Oblicz.
1) 98720 + 1280 · 5
2) 110 · 1100 + 294340
3) 280060  101010 + 999
4) 654321  123456
5) 98765 + 56789
6) 634037  5504  40088
7) 165000  5040 : 45
8) 404 · 2020  54890
9) 721600 : 80 + 100090
10) 996633 : 9
11) 6239 · 63
12) 125500 : 25 · 101

B
Ćwiczenie 3

Odpowiedz na pytania.

 1. Jaka jest najmniejsza liczba czterocyfrowa podzielna przez 3?

 2. Która spośród liczb: 1055, 1503, 1035, 1330 jest równocześnie podzielna przez 3 i 5?

 3. Jaka jest dwunastokrotność liczby 31?

 4. Jaka liczba po rozłożeniu na czynniki pierwsze ma postać: 2 · 2 · 2 ·2 · 2 ·3 · 3 ·7 ?

 5. Która spośród liczb: 6304, 6095, 6080, 6349 jest wielokrotnością liczby 7?

 6. Jaka jest największa liczba pięciocyfrowa podzielna przez 9?

 7. Jaka jest największa dwucyfrowa liczba pierwsza?

 8. Która spośród liczb: 7014, 7801, 7140, 7018 nie jest podzielna przez 2?

 9. Ile wynosi iloczyn wszystkich liczb złożonych mniejszych od 10?

 10. Ile wynosi suma dziesięciokrotności i piętnastokrotności liczby 35?

 11. Która spośród liczb: 570, 523, 530, 501 jest równocześnie podzielna przez 3 i 10?

B
Ćwiczenie 4

Zapisz za pomocą cyfr liczbę

 1. dziesięć tysięcy dwadzieścia pięć

 2. dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset

B
Ćwiczenie 5

Ile różnych cyfr można wpisać w okienko, aby zapis był prawidłowy?

 1. 286<2374

 2. 59400>590700

iBl1gfilci_d5e357
B
Ćwiczenie 6

Córka jest 2 razy młodsza od mamy i o 55 lat młodsza od babci.

 1. Ile lat ma babcia, jeżeli mama ma 44 lata?

 2. Ile lat babcia jest starsza od mamy, jeżeli babcia ma 79 lat?

B
Ćwiczenie 7

Oblicz w pamięci.

 1. 140 + 60 · 2

 2. 750  150 : 3 +7

B
Ćwiczenie 8

Gabrysia zjada średnio 4 posiłki dziennie. Wybierz odpowiedź na pytanie, nie wykonując dokładnych obliczeń.

 1. Czy w ciągu miesiąca Gabrysia zje 130 posiłków?

 2. Czy w ciągu roku Gabrysia zje 1600 posiłków?

B
Ćwiczenie 9

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 42537  15364

 2. 101001  98789

B
Ćwiczenie 10

Oblicz sposobem pisemnym.

 1. 1608 : 12

 2. 60225 : 25

B
Ćwiczenie 11

Oblicz.

 1. (1478 + 4132) : 30

 2. 72+182:9

B
Ćwiczenie 12

Stolik dwuosobowy kosztuje 180 zł, a krzesło 110 zł.

 1. Do sali lekcyjnej zakupiono 9 stolików i 18 krzeseł. Ile złotych zapłacono za te zakupy?

 2. Ile złotych trzeba zapłacić za stoliki i krzesła zakupione do sali lekcyjnej, w której uczy się maksymalnie 30 uczniów?

B
Ćwiczenie 13

W pewnej szkole w ośmiu salach lekcyjnych wiszą białe tablice, po których pisze się specjalnymi markerami. Przeciętnie w ciągu tygodnia w każdej z tych sal zużywa się 4 markery. Na początku roku zakupiono 500 markerów.

 1. Na ile pełnych tygodni wystarczy zakupionych markerów?

 2. Ile markerów trzeba dokupić, żeby wystarczyło ich na cały rok szkolny, czyli 36 tygodni nauki?

classicmobile
Ćwiczenie 14

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R1BR3JhoJ1ei3
static
iBl1gfilci_d5e648
B
Ćwiczenie 15
 1. Która z liczb: 5042, 4209, 2826, 1718 jest podzielna równocześnie przez 2 i 3?

 2. Która z liczb: 5045, 4509, 2820, 3870 jest podzielna równocześnie przez 5 i 9?

B
Ćwiczenie 16

Zapisz największą liczbę

 1. trzycyfrową podzielną przez 10

 2. czterocyfrową podzielną przez 100

B
Ćwiczenie 17
 1. Która z liczb: 19, 23, 37, 51, 61 nie jest liczbą pierwszą?

 2. Ile jest liczb pierwszych mniejszych od 20?

B
Ćwiczenie 18
 1. W którym przykładzie poprawnie rozłożono liczbę 132 na czynniki pierwsze?

  RbxDPQArmhleb1
  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

 2. Ile czynników pierwszych ma w swoim rozkładzie liczba 420?

C
Ćwiczenie 19

Oblicz wartości obu wyrażeń arytmetycznych.

 1. (185  97)2 : (8 · 88)

 2. (43 + 596) : 5

Wartość którego wyrażenia jest większa i ile razy?

C
Ćwiczenie 20

Między godziną 7:009:00 z przystanku „Przy lesie” autobus linii 5 odjeżdża co 12 minut, a autobus linii 9 co 8 minut. O godzinie 7:00 oba autobusy odjeżdżają równocześnie. Ile razy w godzinach 7:009:00 oba autobusy powinny odjechać z przystanku równocześnie? Wymień godziny, w których taka sytuacja powinna mieć miejsce.

C
Ćwiczenie 21

Jakimi cyframi należy zastąpić miejsce kropek, żeby liczba 7865 była podzielna przez

 1. 3

 2. 9

 3. 5

 4. 23

 5. 25 

Wymień wszystkie możliwości.

C
Ćwiczenie 22

Rozłóż na czynniki pierwsze, dowolnym sposobem, liczbę 140. Na podstawie otrzymanego rozkładu wypisz wszystkie dzielniki liczby 140.