RpvsJdKP8ctPz1

U nas jest fajnie

zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Kiedy cieszysz się z sukcesu narodowej drużyny sportowej lub polskiego sportowca, czujesz prawdopodobnie szczególny rodzaj radości. Razem z tobą cieszą się inni. W tym przeżyciu możesz odnaleźć poczucie wspólnoty – jeden ze składników miłości do ojczyzny.

Ćwiczenie 1

Przyjrzyjcie się mapie Polski. Odnajdźcie na niej swoje województwo. Porozmawiajcie o atrakcjach turystycznych waszego regionu. Jakie informacje dodalibyście do mapy?

RcVDUrm4YZVEJ11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Utwórzcie zbiór skojarzeń do słowa „ojczyzna”. Zapiszcie wszystkie propozycje. Następnie zredagujcie własną definicję tego słowa. Zapiszcie ją tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
1
Ćwiczenie 3

Przeczytajcie poniższe wypowiedzi. Jak sądzicie, jakie konkretnie działania oznacza np. troska o środowisko naturalne? A wspieranie polskiej kultury? Czy według was deklaracje te świadczą o szacunku do własnego kraju? Porozmawiajcie.

RJpawFwgmExKi11
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Co jeszcze może świadczyć o szacunku do kraju, w którym się żyje? Zastanów się i podaj dwie propozycje. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 5

Wysłuchaj nagrania recytacji wiersza Antoniego Słonimskiego pt. „Ojczyzna”. Zastanów się, kto i w czyim imieniu mówi w tym utworze.

R1ItbNsMTqXWc
Fragment wiersza Ojczyzna czyta Elżbieta Golińska Fragment wiersza Ojczyzna czyta Elżbieta Golińska Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
R1N2wQ8Ps9PoL1
domena publiczna
Antoni Słonimski

Antoni Słonimski

Polski poeta, satyryk, publicysta, dramatopisarz i krytyk teatralny. Razem z Julianem Tuwimem współtworzył grupę poetycką Skamander.

Ćwiczenie 6

Przeczytaj utwór „Ojczyzna” i odpowiedz na pytania:

  • Jaka jest główna myśl tego wiersza?

  • Czy zgadzasz się z osobą mówiącą w wierszu? Dlaczego?

  • Co znaczą słowa: „Lecz w domu zawsze jest jakoś raźniej”?

  • Jak rozumiesz przysłowie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”?

OjczyznaAntoni Słonimski
Antoni Słonimski Ojczyzna

(fragment)

Są kraje, gdzie są smaczniejsze lody
I domy większe, i samochody.
Gdzie bułki bielsze od naszej bułki,
Szkoły ładniejsze od naszej szkółki. 

Są kraje większe, bogatsze kraje,
Lecz nam się w domu lepiej wydaje.
Choć mamy dla nich wiele przyjaźni,
Lecz w domu zawsze jest jakoś raźniej.

tIdWrqwgV7_00000_BIB_001Antoni Słonimski, Ojczyzna, [w:] tegoż, 138 wierszy, Warszawa 1984, s. 73.
Ćwiczenie 7

Zaznacz na zielono wszystkie rymy w utworze Antoniego Słonimskiego. Policz, ile sylab obejmuje każdy rym.

1
Ćwiczenie 8
RdY1gWz5kSwLp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9

Zaznacz na czerwono wszystkie przymiotniki występujące w wierszu. Jak myślisz, dlaczego autor utworu posłużył się taką formą przymiotników? Zapisz odpowiedź tutaj lub w zeszycie.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 10

Jakim wyrazem można zastąpić słowo „fajnie”? Uzupełnijcie podane zdanie kilkakrotnie, za każdym razem zmieniając określenie i uzasadniając swój wybór. Porównajcie między sobą uzupełnione zdania.

U nas jest…, ponieważ…

Ćwiczenie 11

Przygotujcie folder reklamujący waszą miejscowość. Umieśćcie w nim:

  • Nazwę miejscowości i nazwę regionu. Możecie dołączyć mapkę z zaznaczoną waszą miejscowością.

  • Opis interesujących, nietypowych, niepowtarzalnych miejsc, zjawisk, budowli i ludzi. Na pewno macie się czym pochwalić!

  • Zadbajcie, żeby tekst był zabawny.

  • Nie zapomnijcie o ilustracjach i zdjęciach – forma wizualna jest bardzo ważna.

Zaprezentujcie swój folder przed całą klasą.