R1Mc59X76klS611
Okładka Źródło: Michał Elwiro Andriolli, 1882, ilustracja do „Pana Tadeusza”, domena publiczna.
Michał Elwiro Andriolli, 1882, ilustracja do „Pana Tadeusza”, domena publiczna
Ćwiczenie 1

Czy słuchaliście muzyki granej na żywo? Na przykład byliście na koncercie, festynie lub słuchaliście ulicznego grajka? Jaką muzykę wykonywano? Na jakich instrumentach? Opowiedzcie o tym.

Ćwiczenie 2

Podzielcie się na dwa zespoły. Jedna grupa przygotuje argumenty za tym, że muzyka na żywo bardziej oddziałuje na słuchaczy, a druga – że bardziej oddziałuje muzyka odtwarzana z różnych nośników.

Przedstawcie swoje propozycje i porozmawiajcie o nich. Na koniec zapiszcie wnioski. Kto kogo przekonał?

Ćwiczenie 3

Przeczytaj fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza zatytułowany „Koncert Wojskiego”. Zwróć uwagę na opis instrumentu i muzyki. Możesz te fragmenty zaznaczyć kolorami.

Koncert WojskiegoAdam Mickiewicz
Adam Mickiewicz Koncert Wojskiego

Natenczasj0000008RCB6v21_000tp001Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty
Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,
Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha
I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,
I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.
Umilkli strzelcy, stali szczwaczej0000008RCB6v21_000tp002szczwacze zadziwieni
Mocą, czystością, dziwną harmoniją pienij0000008RCB6v21_000tp003pieni.
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,
Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;
Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy,
Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy.
Bo w graniu była łowów historyja krótka:
Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;
Potem jęki po jękach skomlą: to psów graniej0000008RCB6v21_000tp004psów granie;
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał
I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,
Udając głosy zwierząt: to raz w wilczą szyję
Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje,
Znowu jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło,
Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarło.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki,
Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.

Dmie znowu: jakby w rogu były setne rogi,
Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi,
Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry
Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzył w chmury.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,
Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.
Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,
Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru.
I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,

Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu!

j0000008RCB6v21_00000_BIB_001Adam Mickiewicz, Koncert Wojskiego, [w:] tegoż, Pan Tadeusz, ks. IV, Wrocław 2015.
Ćwiczenie 4

Odpowiedz jednym zdaniem, o jakim tytułowym koncercie jest mowa, na jakim instrumencie został zagrany i z jakiej okazji.

Ćwiczenie 5

Narysuj tutaj lub w zeszycie róg myśliwski Wojskiego i opisz go, wykorzystując epitety, porównania i przenośnie zawarte w tekście.

RluIVfogFzuKf1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 6

Zaznacz w tekście dowolnym kolorem fragmenty, które opisują Wojskiego. Następnie opowiedz, jaką postawę przyjmuje Wojski podczas gry na rogu i co świadczy o jego wirtuozerii, czyli mistrzostwie i fantazji w grze na instrumencie. Użyj odpowiednich cytatów.

Ćwiczenie 7

Wymień i zapisz tutaj lub w zeszycie niezwykłe dźwięki, które udało się wyczarować Wojskiemu na rogu.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 8

W jaki sposób otoczenie reagowało na grę Wojskiego? Zwróć uwagę na ludzi i przyrodę.

Ćwiczenie 9
R1TD9ZQHL5KNY1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Wymień nazwy zwierząt, które pojawiają się w „Koncercie Wojskiego”.

Ćwiczenie 11

Podaj przykłady słownictwa myśliwskiego, które znajdują się w przytoczonym fragmencie „Pana Tadeusza”, a następnie poszukaj w różnych źródłach (słownikach, encyklopediach, internecie) ich wyjaśnień.

Rxfb2OEBpcDwl1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12

Zredaguj zaproszenie na koncert Wojskiego, mistrza gry na rogu.

Ćwiczenie 13

Posłuchaj w domu dowolnego utworu instrumentalnego i opisz opowiadaną w nim historię.

j0000008RCB6v21_000tp001
j0000008RCB6v21_000tp002
j0000008RCB6v21_000tp003
j0000008RCB6v21_000tp004