Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dwie prostopadłe osie liczbowe, przecinające się w punkcie O tworzą prostokątny układ współrzędnych. Oś poziomą nazywamy osią X, a pionową – osią Y. Punkt przecięcia osi to początek układu współrzędnych.

R19274FsEHTFI1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 1
R9jqIVlraPL5t1
Rozwiąż krzyżówkę. Wpisz litery w odpowiednie pola diagramu. Zacznij wpisywanie odpowiedniego wyrazu od wskazanego pola. Używaj wielkich liter.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
  • Poziomo

2A100 cm,

8A – najmniejsza liczba trzycyfrowa,

5B – może być liczbowa,

1C – odcinek łączący sąsiednie wierzchołki wielokąta,

5D – figura przestrzenna.

  • Pionowo

5A – czworokąt o równych bokach,

9B1000 kg.

Przykład 1

Położenie punktu w układzie współrzędnych określają dwie liczby, które nazywamy współrzędnymi tego punktu. Pierwszą współrzędną odczytujemy na osi poziomej (oś X), a drugą na osi pionowej (oś Y).

RtTAcNUs4F5J11
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Punkt A ma pierwszą współrzędną równą 1 (współrzędna x), a drugą równą 2 (współrzędna y).

Zapisujemy to w następujący sposób: A=1,2 lub A1,2 i czytamy: Punkt A ma współrzędne 12.

Początek układu współrzędnych (punkt O) ma współrzędne 00, to znaczy O=0,0.

1
Ćwiczenie 2

W poniższym układzie współrzędnych zostało zaznaczonych sześć punktów: A, B, C, D, E, F . Wyznacz ich współrzędne.

REqcr4HkqT3WN1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RIzHt8JL12Epw
Na podstawie powyższego rysunku uzupełnij luki, wpisując współrzędne podanych punktów. A=(Tu uzupełnij, Tu uzupełnij)B=(Tu uzupełnij, Tu uzupełnij)C=(Tu uzupełnij, Tu uzupełnij)D=(Tu uzupełnij, Tu uzupełnij)E=(Tu uzupełnij, Tu uzupełnij)F=(Tu uzupełnij, Tu uzupełnij)
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Osie układu współrzędnych dzielą płaszczyznę na cztery ćwiartki. Każda z nich ma swój numer.

R1JEfOOdyYKaZ1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RRCHVf9eFThS33
Ćwiczenie 3
Określ, w której ćwiartce znajduje się podany punkt. Przeciągnij współrzędną do odpowiedniego okienka. I ćwiartka Możliwe odpowiedzi: 1. 312,-1, 2. -2,-1, 3. 1,1, 4. -3,4, 5. 11,-2, 6. -235,6, 7. -123,7, 8. 100,-1, 9. 429,13, 10. 3,-4, 11. -11,2, 12. -5,-6 II ćwiartka Możliwe odpowiedzi: 1. 312,-1, 2. -2,-1, 3. 1,1, 4. -3,4, 5. 11,-2, 6. -235,6, 7. -123,7, 8. 100,-1, 9. 429,13, 10. 3,-4, 11. -11,2, 12. -5,-6 III ćwiartka Możliwe odpowiedzi: 1. 312,-1, 2. -2,-1, 3. 1,1, 4. -3,4, 5. 11,-2, 6. -235,6, 7. -123,7, 8. 100,-1, 9. 429,13, 10. 3,-4, 11. -11,2, 12. -5,-6 IV ćwiartka Możliwe odpowiedzi: 1. 312,-1, 2. -2,-1, 3. 1,1, 4. -3,4, 5. 11,-2, 6. -235,6, 7. -123,7, 8. 100,-1, 9. 429,13, 10. 3,-4, 11. -11,2, 12. -5,-6
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 4

Odczytaj współrzędne zaznaczonych punktów.

RHGdh9A4eO8cz1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1PeqiiFtlHSs
Na podstawie powyższego wykresu, połącz w pary punkt i jego współrzędne. A Możliwe odpowiedzi: 1. 0,4, 2. -1,0, 3. 3,0, 4. 4,-3, 5. 0,-1, 6. -2,1, 7. 1,1, 8. -2,-2 B Możliwe odpowiedzi: 1. 0,4, 2. -1,0, 3. 3,0, 4. 4,-3, 5. 0,-1, 6. -2,1, 7. 1,1, 8. -2,-2 C Możliwe odpowiedzi: 1. 0,4, 2. -1,0, 3. 3,0, 4. 4,-3, 5. 0,-1, 6. -2,1, 7. 1,1, 8. -2,-2 D Możliwe odpowiedzi: 1. 0,4, 2. -1,0, 3. 3,0, 4. 4,-3, 5. 0,-1, 6. -2,1, 7. 1,1, 8. -2,-2 E Możliwe odpowiedzi: 1. 0,4, 2. -1,0, 3. 3,0, 4. 4,-3, 5. 0,-1, 6. -2,1, 7. 1,1, 8. -2,-2 F Możliwe odpowiedzi: 1. 0,4, 2. -1,0, 3. 3,0, 4. 4,-3, 5. 0,-1, 6. -2,1, 7. 1,1, 8. -2,-2 G Możliwe odpowiedzi: 1. 0,4, 2. -1,0, 3. 3,0, 4. 4,-3, 5. 0,-1, 6. -2,1, 7. 1,1, 8. -2,-2 H Możliwe odpowiedzi: 1. 0,4, 2. -1,0, 3. 3,0, 4. 4,-3, 5. 0,-1, 6. -2,1, 7. 1,1, 8. -2,-2
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Z określeniem punktu w układzie współrzędnych spotykamy się wybierając miejsce na widowni kinowej czy teatralnej. Wtedy jedna ze współrzędnych zapisywana jest za pomocą cyfr arabskich, druga za pomocą znaków rzymskich.

Jednym z najstarszych układów współrzędnych jest układ współrzędnych geograficznych.

Położenie punktu na mapie określa się za pomocą dwóch liczb zwanych szerokością geograficzną i długością geograficzną.

Układ współrzędnych jest wykorzystywany nie tylko przy sporządzaniu map (współrzędne geograficzne), ale także w urządzeniach do nawigacji, np. GPS. Zwykły samochodowy GPS podaje współrzędne z dużą dokładnością, można więc bardzo dokładnie wyznaczyć trasę przejazdu do określonego celu.