Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Opis pracy pracownika na stanowisku sprzątaczki i opis wypadku przy pracy

Opis zakresu obowiązków i stanowiska pracy sprzątaczki

Nazwa stanowiska pracy

Sprzątaczka.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy

Sprzątaczka utrzymuje czystość i porządek na korytarzach, w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych. Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest utrzymanie czystości i porządku wskazanych pomieszczeń, zachowanie czystości urządzeń biurowych oraz uzupełnienie środków higienicznych.

Zależność służbowa

Sprzątaczka podlega kierownikowi gospodarczemu.

Zakres obowiązków

Zadania wykonywane w częściach biurowych na terenie konkretnej nieruchomości to:

 • odkurzanie wykładzin i dywanów;

 • mycie i zamiatanie podłóg;

 • usuwanie kurzu z mebli i wyposażenia biurowego;

 • opróżnianie koszy na śmieci i bieżąca wymiana worków na odpady;

 • mycie okien i innych elementów przeszklonych;

 • wietrzenie pomieszczeń.

Zadania wykonywane w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych to:

 • uzupełnianie środków higienicznych;

 • opróżnianie koszy na śmieci i bieżąca wymiana worków na odpady;

 • czyszczenie luster, płytek ze ścian;

 • zmywanie podłóg;

 • czyszczenie armatury łazienkowej oraz jej dezynfekcja;

 • dbanie o czystość urządzeń kuchennych, czyszczenie miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie podstawowe lub zawodowe.

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku pracy sprzątaczki wykonuje pracę bezpośrednio w budynku, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych oraz na częściach wspólnych nieruchomości. Pracuje samodzielnie. Wykonuje pracę jednozmianową.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia do pracy

Sprzątaczka wykorzystuje w swojej pracy:

 • odkurzacz do kurzu z wykładzin, dywanów i innych powierzchni;

 • miotłę, szufelkę, mopy i podstawy do mopów, gąbki i ścierki do wody, wózek serwisowy do sprzątania;

 • środki czystości: płyny do podłóg, spraye do czyszczenia kurzu, płyny do szyb, naczyń, płyny do czyszczenia toalet i armatury;

 • środki do dezynfekcji: płyny do dezynfekcji toalet, armatury i innych powierzchni, środki do udrażniania rur oraz płyny do mebli sprzętu biurowego i pasty do podłóg i elementów drewnianych.

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Przestrzeganie przepisów BHP

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

Opis wypadku przy pracy pracownika na stanowisku sprzątaczki

Data i miejsce wypadku

05.05.2021 w miejscu pracy firma BIUREX Ryszard Borek w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 15, 35‑083 Rzeszów (NIP: 5170068941, REGON: 362342671).
Kod PKD pracodawcy 82.11.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

Dane poszkodowanego pracownika

 1. Imię i nazwisko: Anna Nowak.

 2. Data i miejsce urodzenia: 03.12.1980 r., w Rzeszowie.

 3. PESEL: 80120314683.

 4. Adres zamieszkania: 35‑309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 40/28A.

 5. Zatrudniony od: 01.04.2009 roku na stanowisku sprzątaczki.

Skutek wypadku

Złamanie nadgarstka prawej ręki i rozcięte czoło.

Liczba dni/tygodni zwolnienia lekarskiego

6 tygodni.

Opis wypadku

W dniu 05.05.2021 roku, około godziny 15:00 dochodzi do wypadku w pracy, gdzie poszkodowana wykonuje sprzątanie pokoju biurowego dyrektora. Praca odbywa się w ostatniej godzinie pracy, bowiem poszkodowana pracuje do godziny 16:00. W ostatniej godzinie pracy dochodzi do wypadku – poślizgnięcia się na płaskiej powierzchni, upadku i złamania prawego nadgarstka i rozciętego czoła. Nie ma świadków samego momentu upadku. Pomocy udzieliła Pani Katarzyna Rejman – księgowa z pokoju obok – słysząc odgłos upadku. Koleżanka z pracy zawiadamia pogotowie i pracodawcę.

RDwsGYFMECxLz
Wygląd pomieszczenia biurowego, w którym poszkodowana wypełniała swoje codzienne obowiązki
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pomieszczenie jasne, prawidłowo doświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Wysokość pomieszczenia 3 m, podłoga wykonana z płytek ceramicznych, bez progów i nierówności posadzki. Strzałką zaznaczono kierunek przemieszczania się pracownika na chwilę przed upadkiem.

Pracownik

 • Posiadał ważne szkolenie BHP i badania lekarskie. Był zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, procedurami i regulaminami zakładu pracy.

 • Pracownik był trzeźwy. Nie był pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych.

Dokumentacja fotograficzna z miejsca wypadku, na chwilę po wydarzeniu

Ślady obuwia na mokrej posadzce z płytek ceramicznych.

R19YzIL1CrP1S
Ślady obuwia na mokrej posadzce w pomieszczeniu biurowym
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Stwierdzono brak oznakowania ostrzegawczego podłogi, wyglądającego tak:

R17VOFYrRYeDz
Oznakowanie mokrej podłogi w pomieszczeniu biurowym
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Skład zespołu powypadkowego

 1. Irena Kowalska – specjalista ds. BHP.

 2. Marek Zając – społeczny inspektor pracy.

Protokół powypadkowy nr 001/2021 wraz z załącznikami (zeznania świadków dokumentacja medyczna) na stanowisku sprzątaczki
1
Protokół powypadkowy
Zeznania świadków
Rrb2ZZ5EFqdPl
Informacje uzyskane od świadka
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Karta informacyjna
R1EtDVd24rHxX
Karta informacyjna leczenia szpitalnego
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Dokumentacja medyczna
Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
Rcgu6KKgCb1pM
Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Opis pracy pracownika na stanowisku fryzjerki i opis wypadku przy pracy

Opis zakresu obowiązków i stanowiska pracy fryzjerki

Nazwa stanowiska pracy

Fryzjerka.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy

Fryzjerka zajmuje się wykonywaniem różnego rodzaju zabiegów fryzjerskich, do których należą m.in.: farbowanie, strzyżenie, modelowanie włosów, układanie i utrwalanie fryzur itp. Doradza również klientom w zakresie doboru fryzury, pielęgnacji włosów i umawia ich na zabiegi kosmetyczne włosów.

Zależność służbowa

Fryzjerka podlega bezpośrednio pracodawcy.

Zakres obowiązków

Zadania wykonywane na stanowisku pracy fryzjerki to:

 • zabezpieczenie garderoby klientów;

 • ocena stanu włosów i skóry głowy klientów;

 • mycie włosów klientów;

 • strzyżenie włosów za pomocą różnego rodzaju narzędzi fryzjerskich;

 • farbowanie włosów;

 • modelowanie fryzur;

 • wykonywanie upięć, warkoczy i koków;

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów po uprzedniej konsultacji z klientem;

 • utrwalanie fryzur za pomocą różnego rodzaju kosmetyków;

 • dbanie o czystość stanowiska fryzjerskiego;

 • przyjmowanie należności za wykonaną usługę fryzjerską;

 • umawianie klientów na zabiegi kosmetyczne włosów.

Wymagane kwalifikacje

Ukończona szkoła branżowa I stopnia w zawodzie fryzjer lub II stopnia w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku pracy fryzjerki pracuje w pomieszczeniu zamkniętym w salonie fryzjerskim. Praca jednozmianowa.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia do pracy

Fryzjerka wykorzystuje w swojej pracy:

 • grzebienie, szczotki;

 • maszynki do strzyżenia i nożyczki fryzjerskie;

 • suszarki hełmowe i ręczne;

 • lokówki, prostownice, karbownice;

 • lustro, fotel, konsolę;

 • myjnię fryzjerską;

 • ręczniki i rękawiczki jednorazowe;

 • terminal płatniczy;

 • telefon;

 • kasę fiskalną.

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Przestrzeganie przepisów BHP

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

Opis wypadku przy pracy pracownika na stanowisku fryzjerki

Data i miejsce wypadku

05.05.2021 r., w miejscu pracy: Salon fryzjerski NOWY STYL, Katarzyna Wójcik w Rzeszowie ul. Podwisłocze 40, 35‑309 Rzeszów (NIP: 8170061921, REGON: 362545651).
PKD pracodawcy 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

Dane poszkodowanego pracownika

 1. Imię i nazwisko: Iwona Czyż.

 2. Data i miejsce urodzenia: 18.12.1986 roku, w Rzeszowie.

 3. Pesel: 86121814100.

 4. Adres zamieszkania: 35‑315 Rzeszów, ul. Leśna 31.

 5. Zatrudniony od: 15.04.2021 na stanowisku fryzjerki.

Skutek wypadku

Złamanie prawego łokcia.

Liczba dni/tygodni zwolnienia lekarskiego

4 tygodnie.

Opis wypadku

W dniu 05.05.2021 do salonu fryzjerskiego na godzinę 11:30 przychodzi klientka na farbowanie włosów, a na 11:45 klient na strzyżenie męskie. Obsługiwanych jest dwóch klientów jednocześnie. Fryzjerka po nałożeniu farby klientce, przystępuje do strzyżenia męskiego. Strzyżenie męskie jest poprzedzone myciem włosów klienta, który, przesiadając się z myjki fryzjerskiej na fotel, pozostawia pasmo wody na podłodze z nieprawidłowo wytartych włosów. Podczas próby odebrania telefonu służbowego, który leży na stoliku w recepcji, dochodzi do wypadku. Fryzjerka poślizgnęła się, straciła równowagę i upadła na prawe ramię. Świadkiem upadku są klienci salonu oraz druga fryzjerka – Agnieszka Grzyb, która udziela poszkodowanej pomocy, powiadamia pracodawcę, który jest poza zakładem pracy.

R8ggOM87Jyfbm
Wizualizacja sytuacji na moment przed wypadkiem przy pracy
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pomieszczenie jasne, prawidłowo doświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Wysokość pomieszczenia 3 m, podłoga wykonana z płytek ceramicznych, bez progów i nierówności posadzki. Strzałką zaznaczono kierunek przemieszczania się pracownika na chwilę przed upadkiem.

Pracownik

 • Nie posiadał ważnego szkolenie BHP, nie był zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, posiadał badania lekarskie.

 • Pracownik był trzeźwy. Nie był pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych.

Skład zespołu powypadkowego

 1. Katarzyna Wójcik – pracodawca.

 2. Krystyna Zielińska – specjalista spoza zakładu pracy.

Protokół powypadkowy nr 002/2021 wraz z załącznikami (zeznania świadków dokumentacja medyczna) na stanowisku fryzjerki
1
Protokół powypadkowy
Zeznania świadków
R85eb9EFkZzo1
Informacje uzyskane od świadka
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Karta informacyjna
R1Gay9YpxgedS
Karta informacyjna leczenia szpitalnego
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Dokumentacja medyczna
Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
RRbbTL4oEPr7H
Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Opis pracy pracownika na stanowisku administracyjnym i opis wypadku przy pracy

Opis zakresu obowiązków i stanowiska pracy na stanowisku administracyjnym

Nazwa stanowiska pracy

Pracownik administracyjny.

Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy

Pracownik administracyjny wykonuje wszystkie działania związane z przyjmowaniem informacji, jej przetwarzaniem w określony sposób w zależności od decyzji zwierzchników. Najczęściej jest to prowadzenie rejestru spraw, prowadzenie kalendarza spotkań oraz obsługa poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Zależność służbowa

Pracownik administracyjny podlega dyrektorowi ds. administracyjnych.

Zakres obowiązków

Zadania wykonywane na stanowisku pracy pracownika administracyjnego to:

 • przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem informacji poufnych;

 • zabezpieczenie powierzonych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • przechowywanie informacji przez określony czas i w sposób wskazany w procedurach pracodawcy i obowiązujących przypisach;

 • prowadzenie kalendarza spotkań;

 • obsługa poczty elektronicznej i tradycyjnej;

 • prowadzenie rejestru spraw;

 • dbanie o porządek w miejscu pracy;

 • umawianie klientów na spotkania (telefoniczne i mailowe);

 • organizowanie podróży służbowych przełożonego.

Wymagane kwalifikacje

Wymagane wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe o kierunkach ekonomicznych i administracyjnych.

Warunki pracy

Osoba zatrudniona na stanowisku administracyjnym pracuje w pomieszczeniu zamkniętym, doświetlonym światłem naturalnym i sztucznym, wyposażonym w meble przeznaczone do biura: biurko, fotel obrotowy, regały na dokumenty, krzesła dla klientów firmy. Praca jednozmianowa, stacjonarna bez wyjazdów służbowych i delegacji.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia do pracy

Pracownik administracyjny wykorzystuje w swojej pracy:

 • komputer z dostępem do internetu,

 • drukarkę,

 • telefon stacjonarny,

 • faks,

 • urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner),

 • niszczarkę,

 • gilotynę,

 • laminator,

 • telefon komórkowy,

 • artykuły biurowe.

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Przestrzeganie przepisów BHP

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

Opis wypadku przy pracy pracownika na stanowisku administracyjny:

Data i miejsce wypadku

05.05.2021 r., w miejscu pracy, w firmie Celtex sp. z o.o. w Krakowie, przy ul. Balickiej 35, 30‑149 Kraków (NIP: 6200061021, REGON: 362345652).
Kod PKD pracodawcy 82.11.Z. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.

Dane poszkodowanego pracownika

 1. Imię i nazwisko: Robert Moskal.

 2. Data i miejsce urodzenia: 01. 08.1970 r., w Warszawie.

 3. Pesel: 70080114202.

 4. Adres zamieszkania: 30‑149 Kraków ul. Balicka 50.

 5. Zatrudniony od: 01.02.2019 na stanowisku administracyjnym.

Skutek wypadku

Uraz głowy.

Liczba dni/tygodni zwolnienia lekarskiego

2 tygodnie.

Opis wypadku

W dniu 05.05.2021 roku o godzinie 12:00 Pan Robert stracił równowagę i poślizgnął się na równej powierzchni. Do wypadku dochodzi, kiedy w miejscu pracy pojawia się osoba z zewnątrz po odbiór przesyłek. Poszkodowany odwraca się, aby sięgnąć po przesyłki. W tym czasie osoba z zewnątrz zaczyna wyciągać portfel z torby poszkodowanego, która leżała na wierzchu. Poszkodowany zeznał, że kiedy krzyknął – co robisz? – mężczyzna zaczął uciekać. Poszkodowany próbował go złapać, ale poślizgnął się i uderzył w głowę. Pomocy udziela pracodawca – prezes firmy Celtex sp. z.o.o – Daria Konarska, która zawiadomiła pogotowie ratunkowe.

RPN0Hzi5OzGJb
Wygląd pomieszczenia biurowego pracownika administracyjnego
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pomieszczenie biurowe jasne, prawidłowo doświetlone światłem naturalnym i sztucznym. Wysokość pomieszczenia 3 m, podłoga wykonana z paneli podłogowych, bez progów i nierówności posadzki.

Pracownik

 • Posiadał ważne szkolenie BHP, badania lekarskie, był zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, procedurami i regulaminami zakładu pracy.

 • Pracownik był trzeźwy. Nie był pod wpływem wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych.

Skład zespołu powypadkowego

 1. Aneta Szymańskiej – specjalisty ds. BHP.

 2. Karola Kowalskiego – społeczny inspektor pracy

Protokół powypadkowy nr 003/2021 wraz z załącznikami (zeznania świadków dokumentacja medyczna) na stanowisku administracyjnym
1
Protokół powypadkowy
Zeznania świadków
R1PzmSnTzjvB5
Informacje uzyskane od świadka
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Karta informacyjna
RGP7a1lLBdyKr
Karta informacyjna leczenia szpitalnego
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.
Dokumentacja medyczna
Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
RH4r4FokzMtM7
Wyjaśnienia poszkodowanego w postępowaniu powypadkowym
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY-SA 3.0.

Powrót do spisu treściDG7lzLDXVPowrót do spisu treści