Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RdPgulecPsjoE
Ilustracja przedstawia fragment pomnika. Trzy pierwsze postaci siedzą w fotelach. Reszta przedstawionych osób (jest ich siedem) stoi za plecami siedzących.

W cieniu Wielkiej Trójki. Sprawa polska w II wojnie światowej

Pomnik Wielkiej Trójki, Moskwa
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RvH8ykpj6qkfD
Oś czasu – w cieniu Wielkiej Trójki. Sprawa polska w II wojnie światowej. 1939 kampania polska, 1940 zbrodnia w Katyniu, 1941 atak Niemiec na ZSRS i porozumienie polsko-sowieckie, 1943 konferencja wielkiej trójki w Teheranie, 1943 ujawnienie zbrodni katyńskiej, 1944 bitwa pod Monte Cassino, 1945 konferencje wielkiej trójki w Jałcie, 1945 konferencja wielkiej trójki w Poczdamie
Oś czasu – w cieniu Wielkiej Trójki. Sprawa polska w II wojnie światowej
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Wprowadzenie

Monte Cassino [czyt.: monte kasino] to klasztor usytuowany na wzgórzu o tej samej nazwie we Włoszech. W 1944 roku zdobyli go polscy żołnierze, walczący jako część armii aliantów. Piosenka Czerwone maki na Monte Cassino powstała w trakcie bitwy w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku. Autorem słów jest Feliks Konarski (pseudonim: Ref‑Ren), a muzyki – Alfred Schütz.

Czerwone maki na Monte CassinoFeliks Konarski
Feliks Konarski Czerwone maki na Monte Cassino

Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się ukrył jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.

Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I tylko maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień, straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Somosierry szaleńcy,
Jak ci spod Racławic sprzed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało‑czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur,

Czerwone maki...

j0000008NUB6v32_00000_BIB_001 Źródło: Feliks Konarski, Czerwone maki na Monte Cassino.
Ćwiczenie 1

Ustal, dlaczego doszło do tego, że wojska polskie znalazły się wśród uczestników bitwy. Uzasadnij swoją odpowiedź.

RuZrrKJQm4oI3
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, dlaczego ani autor słów, ani autor muzyki (podobnie jak wielu innych uczestników bitwy) nie chcieli po wojnie wrócić do Polski, lecz zostali na emigracji. Ref‑Ren osiadł ostatecznie w Chicago [czyt.: czikago], a Schütz [czyt.: szutz]
– w Monachium.

R1EchhtV8jhv6
(Uzupełnij).

Zadanie na rozgrzewkę

Ćwiczenie 3
 • Znajdź w lekcji pt.: Współpraca koalicji antyhitlerowskiejD1CkrbpziWspółpraca koalicji antyhitlerowskiej zdjęcie, i powiąż je z pomnikiem Wielkiej Trójki.

 • Rozpoznaj osoby siedzące w pierwszym rzędzie.

R1aASht6Opd4w
(Uzupełnij).

Znajdź w w lekcji pt.: Sprawa polska w polityce Wielkiej TrójkiPpTY4EPnHSprawa polska w polityce Wielkiej Trójki zdjęcie, w oparciu o które najprawdopodobniej powstał pomnik, widoczny na fotografii u góry ekranu.

Ćwiczenie 4

Ułóż w kolejności chronologicznej (z uwzględnieniem lat) wydarzenia z II wojny światowej. Odpowiedź znajdziesz w lekcjach pt.: Kampania polskaPNbvKZTQlKampania polska, Podbój Europy przez Stalina i HitleraP8KXY2MvIPodbój Europy przez Stalina i Hitlera, Wojna niemiecko‑sowieckaP6MD28NzeWojna niemiecko‑sowiecka, Wojna poza EuropąPlYAxcuWDWojna poza Europą.

RtnoIs4uanyVS1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008NUB6v32_00000011

Punkty zwrotne w sprawie polskiej w czasie
II wojny światowej

Ćwiczenie 5

Do każdego roku dopasuj wydarzenia, które miały wówczas miejsce. Odpowiedź znajdziesz w lekcjach pt.: Kampania polskaPNbvKZTQlKampania polska, Podbój Europy przez Stalina i HitleraP8KXY2MvIPodbój Europy przez Stalina i Hitlera, Wojna niemiecko‑sowieckaP6MD28NzeWojna niemiecko‑sowiecka, Wojna poza EuropąPlYAxcuWDWojna poza Europą.

Rv3yZED1ODxCl1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6

Odnosząc się do poprzedniego ćwiczenia 5, wymień wydarzenia, które były korzystne (lub stosunkowo korzystne) dla sprawy polskiej oraz te, które były dla niej zdecydowanie niekorzystne.

R1ZQ7RtheWpoK
(Uzupełnij).
Ćwiczenie 7

Napisz w dwóch zdaniach, jak skończyła się dla Polski II wojna światowa.

R1ddYDcz8NfCY
(Uzupełnij).
j0000008NUB6v32_0000001C

Rola Związku Sowieckiego

Decydujące znaczenie dla sprawy polskiej miał udział w wojnie Związku Sowieckiego.

Ćwiczenie 8

Przeczytaj poniższy tekst i wybierz poprawne odpowiedzi. Odpowiedź znajdziesz w lekcjach pt.: Podbój Europy przez Stalina i HitleraP8KXY2MvIPodbój Europy przez Stalina i Hitlera, Wojna niemiecko‑sowieckaP6MD28NzeWojna niemiecko‑sowiecka, Wojna poza EuropąPlYAxcuWDWojna poza Europą.

R1YmwdjDBVKEx1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RYlYtlwipPsXp
Polacy na frontach II wojny światowej
Źródło: Krystian Chariza i zespół.

Mapa - Polacy na frontach II wojny światowej.

Granice Polski z 31.08.1939 roku:

- województwo pomorskie (Bydgoszcz);

- województwo poznańskie (Poznań, Kalisz);

- województwo łódzkie (Łódź);

- województwo śląskie (Katowice);

- województwo krakowskie (Kraków);

- województwo kieleckie (Kielce);

- województwo warszawskie (Warszawa);

- województwo lubelskie (Lublin, Chełm, Zamość);

- województwo białostockie (Łomża, Białystok);

- województwo wileńskie (Wilno);

- województwo wołyńskie (Kowel, Łuck, Równe);

- województwo tarnopolskie (Tarnopol);

- województwo lwowskie (Lwów);

- województwo stanisławowskie (Stanisławów);

- województwo poleskie (Pińsk);

Granice państw z 31.08.1939 roku: W tym, granice państw pod okupacją państw osi i najdalszy zasięg okupacji: Norwegia, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia, obszar Białorusi, Ukrainy, Polski, zachodnia część ZSRS na linii Leningrad - Moskwa - Stalingrad, Słowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia, Bułgaria, Grecja, Francja, Włochy. I państwa północnoafrykańskie: Tunezja, Libia; Obszary pod kontrolą aliantów pod koniec 1942 roku: Wielka Brytania. W Afryce: Maroko, Algieria, Egipt. Na Półwyspie Arabskim: Palestyna, Liban, Syria, Irak, Iran;

Państwa neutralne: Islandia, Szwecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Turcja, Arabia Saudyjska;

Miejsca formowania wojsk polskich podporządkowanych rządowi Rzeczypospolitej na uchodźstwie: Coetquidan w 1940 roku, (Francja), Kujbyszew (1941‑1942), Buzułuk (1941‑1942), Tatiszczewo (1941‑1942), Taszkent (1942), Guzar (1942) (ZSRS), Kirkuk (1942), Mosul (1942) (Irak), Homs (1940) (Syria), Al‑Kasain (1943) (Egipt), Edynburg, York w 1944 (Wielka Brytania);

Miejsca formowania wojsk polskich podporządkowanych komunistycznemu Związkowi Patriotów Polskich: na terenie ZSRS: Sielce 1943, Sumy 1943, Żytomierz 1944 (Ukraina);

Ważniejsze bitwy z udziałem Polaków:

 • front wschodni: Lenino 1943, Studzianki 1944, Gdańsk 1945, Kołobrzeg 1945, Budziszyn 1945, Berlin 1945.

 • front zachodni: Falaise 1944, Breda 1944, Arnhem 1944, Monte Cassino 1944, Ankona 1944, Bolonia 1945;

 • Afryka: Tobruk 1941;

Powstanie Warszawskie - Warszawa;

Obszary działań Polskiej Marynarki Wojennej:

 • zachodnie wybrzeża Wielkiej Brytanii i Irlandii, na północ od Wysp Owczych na Morzu Norweskim, Morze Północne, Morze Śródziemne;

Rejony walk Polskich Sił Powietrznych:

 • Kanał La Manche, Włochy, Niemcy;

Kierunki działań polskich formacji:

 • Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich: Brest - Narvik;

  1. Brygada Kawelerii Pancernej: Coetquidan - Avinion - Montbard;

 • Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich: Homs - Al‑Alamajn - Tobruk - Kair - Jerozolima;

 • ewakuacja Armii Polskiej gen. Władysława Andersa: Tatiszczewo - Kujbyszew - Buzułuk - Taszkent - Guzar - Aszchabad - Krasnowodsk - Pahlewi - Bagdad - Kirkuk;

  1. Korpusu Polskiego: Mosul i Kirkuk - Amman - Aleksandria - Sycylia i Tarent we Włoszech - Monte Cassino - Bolonia;

  1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki: Sielce - Moskwa i Briańsk - Smoleńsk - Lenino - Konotop;

  1. Dywizja Pancerna im. gen. Maczka: Edynburg - Londyn - Falaise - Breda - Wilhelmshaven;

  1. Armia Wojska Polskiego: Sumy - Konotop - Kijów - Żytomierz - Studzianki - Warszawa - Bydgoszcz - Kołobrzeg i Berlin;

  1. Armia Wojska Polskiego: Lwów - Krzyż - Budziszyn - Drezno - Praga.

Ćwiczenie 9
RwkSlNxMBxmJo1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Najsłynniejszą bitwą stoczoną przez armię Andersa było zdobycie klasztoru na Monte Cassino [czyt.: monte kasino] we Włoszech w maju 1944 roku, o której mówi piosenka z wprowadzenia.

Ćwiczenie 10

Czytając poniższy tekst, wybierz poprawne uzupełnienia zdań. Pomoc znajdziesz w lekcji pt.: Sprawa polska w polityce Wielkiej TrójkiPpTY4EPnHSprawa polska w polityce Wielkiej Trójki

RWsw71lCTV8u21
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000008NUB6v32_0000001W

Jak granice przekraczały ludzi?

Podróżując z kraju do kraju, ludzie przekraczają granice. Wielu Polaków w czasie
II wojny światowej mieszkało ciągle w jednej wsi, w jednym domu, ale okazywało się, że wraz ze zmianami na froncie dom ten należał raz do jednego, raz do innego państwa. Ludzie ci mawiali, że to nie oni przekraczali granicę, tylko granica ich przekraczała.

Ćwiczenie 11
R1W7jZ0tp3oiw
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Ćwiczenie
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RWUb9d5B3rhDy
Ćwiczenie 11
1938 rok Możliwe odpowiedzi: 1. ZSRR, 2. ZSRR, 3. Polska, 4. Niemcy 1939 rok Możliwe odpowiedzi: 1. ZSRR, 2. ZSRR, 3. Polska, 4. Niemcy 1941 rok Możliwe odpowiedzi: 1. ZSRR, 2. ZSRR, 3. Polska, 4. Niemcy 1944 rok Możliwe odpowiedzi: 1. ZSRR, 2. ZSRR, 3. Polska, 4. Niemcy
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RtvifrvTr7x27
Rozmieszczenie ludności według języka i narodowości w II Rzeczpospolitej
Źródło: Krystian Chariza i zespół.

Mapa: Rozmieszczenie ludności według języka i narodowości w II Rzeczpospolitej. Na mapie zaznaczono:

Obszary z przewagą języka polskiego i miastami:

- województwo pomorskie (Bydgoszcz);

- województwo poznańskie (Poznań, Kalisz);

- województwo łódzkie (Łódź);

- województwo śląskie (Katowice);

- województwo krakowskie (Kraków);

- województwo kieleckie (Kielce);

- województwo warszawskie (Warszawa);

- województwo lubelskie (Lublin, Chełm, Zamość);

- województwo białostockie (Łomża, Białystok);

- województwo wileńskie (Wilno);

Obszary z przewagą języka ukraińskiego:

- województwo wołyńskie (Kowel, Łuck, Równe);

- województwo tarnopolskie (Tarnopol);

- województwo lwowskie (Lwów);

- województwo stanisławowskie (Stanisławów);

Obszary z przewagą języka białoruskiego:

- województwo poleskie (Pińsk);

Obszary z przewagą języka niemieckiego (w województwie poznańskim na granicy z Niemcami, w okolicach Bydgoszczy i Torunia w województwie pomorskim);

Obszary z przewagą języka litewskiego:

- niewielkie obszary w województwie wileńskim i nowogrodzkim;

Miasta ze znacznym udziałem ludności żydowskiej:

- Kalisz, Płock, Łódź, Warszawa, Częstochowa, Kielce, Łomża, Białystok, Wilno, Nowogródek, Kleck, Brześć nad Bugiem, Pińsk, Kowel, Lublin, Chełm, Zamość, Przemyśl, Łuck, Równe, Lwów, Tarnopol, Stanisławów.

R1MBMn1u8xMZb
Mapa współczesnej Polski
Źródło: Krystian Chariza i zespół.

Mapa współczesnej Polski.

Granice państw: sąsiadów Polski:

- Republika Czeska, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Obwód Kaliningradzki, który należy do Rosji, Niemcy.

Ćwiczenie 12
Rw5bzHtw6Z9r8
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Ćwiczenie
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RpzDLw3XpZE7b
Ćwiczenie 12
Kiedy Polska miała większą powierzchnię? 1939/1945
Kiedy granice były bardziej naturalne? 1939/1945
Kiedy granice były bardziej zwarte? 1939/1945
Kiedy granice były łatwiejsze do obrony? 1939/1945
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13
RiG60Jq1JAQgB
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: maista
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RgKlZylkyadnz
Ćwiczenie 13
Miasta, które należały do Polski przed II wojną światową i należą dziś Możliwe odpowiedzi: 1. Opole, 2. Nowogródek, 3. Kraków, 4. Katowice, 5. Poznań, 6. Szczecin, 7. Wrocław, 8. Wilno, 9. Lwów, 10. Gdańsk, 11. Warszawa Miasta utracone przez Polskę po II wojnie światowej Możliwe odpowiedzi: 1. Opole, 2. Nowogródek, 3. Kraków, 4. Katowice, 5. Poznań, 6. Szczecin, 7. Wrocław, 8. Wilno, 9. Lwów, 10. Gdańsk, 11. Warszawa Miasta przyłączone do Polski po II wojnie światowej. Możliwe odpowiedzi: 1. Opole, 2. Nowogródek, 3. Kraków, 4. Katowice, 5. Poznań, 6. Szczecin, 7. Wrocław, 8. Wilno, 9. Lwów, 10. Gdańsk, 11. Warszawa
j0000008NUB6v32_0000002R
Co wiem?

Mapa Polski po II wojnie światowej różniła się zasadniczo od tej z 1939 roku. Polska straciła ziemie na wschodzie na rzecz Związku Sowieckiego. Odzyskała natomiast Dolny Śląsk i Pomorze Zachodnie oraz Warmię i Mazury kosztem pokonanych w wojnie Niemiec. Zmiany te były wynikiem decyzji wielkiej trójki – przywódców Związku Sowieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Państwa te zaakceptowały także sowiecką dominację w powojennej Polsce.

Co potrafię?

Porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej.

Zapamiętaj!

Co to znaczy 'wygrać wojnę'? Czy wystarczy, jeśli przeciwnik został pokonany? Zanim odpowiesz na to pytanie, zastanów się nad dwiema kwestiami.

Po pierwsze, przypomnij z historii starożytnej pojęcie pyrrusowego zwycięstwa.

Po drugie, oceń racje tych Polaków, którzy po zakończeniu wojny uważali, że nie mają powodów do zbyt wielkiej radości i że Polska, choć oficjalnie była w gronie państw zwycięskich, tak naprawdę wojnę przegrała.