Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1R3G1qHKPz9J11
Deszcz - zdjęcie Źródło: licencja: CC 0.
licencja: CC 0
Ćwiczenie 1

Przeczytaj wiersz Stanisława Grochowiaka. Zwróć uwagę na powtórzenia w wierszu. Dlaczego zostały zastosowane?

Na słotęStanisław Grochowiak
Stanisław Grochowiak Na słotę

Na słotęj0000008IKB5v22_000tp001słotę
Najlepszy jest parasol lampy.
Na słotę
Najczystsze niebo książkowych stronic.
Na słotę
Liścia na szybie trzepocący goniec
I wiatr
Spoza deszczu migocącej rampyj0000008IKB5v22_000tp002rampy
I pies jest dobry podczas słoty,
Gdy cieplej niż wełna ogrzewa ci stopy.

j0000008IKB5v22_00000_BIB_001Stanisław Grochowiak, Na słotę, [w:] tegoż, Szedł czarodziej - antologia wierszy dla dzieci, t. 1, Warszawa 1986, s. 204.
Ćwiczenie 10

Jakie macie sposoby na słotę? Porozmawiajcie, a następnie podzielcie się swoimi pomysłami z koleżankami i kolegami z klasy.

j0000008IKB5v22_000tp001
j0000008IKB5v22_000tp002