Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RgqsbTGLY2Hge

W okolicy bezokolicznika

Na ruchomej grafice znajdują się kawałki puzzli z rękami i nogami. Większość ma na sobie napis: wołacz, liczba pojedyncza, liczba mnoga, dopełniacz. Są też elementy bez napisów. Kilka puzzli zawieszonych jest na linie.
Paralaksa - gramatoluby
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Paralaksa - gramatoluby
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Skryty i tajemniczy: o osobie nic nie powie, o liczbie milczy, o czasie nie przebąkuje nawet. Ot, taki czasownik małomówny, bez którego byłoby trudno nam się… porozumieć. Poznamy go lepiej: Panie i Panowie, przed wami bezokolicznik!

Polecenie 1

Przeczytaj czasownik „słuchać”.

  • Czy wiesz, kto ma słuchać? Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego?

  • Czy wiesz, kiedy trzeba słuchać? Dlaczego?

  • Czy wiesz, ile osób ma słuchać? Dlaczego?

R1e3SfRFg8sro
Miejsce na notatkę
tfP4ODxTC1_0000000I
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, co oznaczają wypisane formy czasownika. Czy można określić czas, liczbę i rodzaj tych czasowników? Czy wiesz, jak nazywają się takie formy czasowników?

rysować
malować
skakać
upiec
uciec
złapać
stać
kołysać
wziąć
umyć

R11k7PjDdUFX7
Miejsce na notatkę
tfP4ODxTC1_0000000O
Ćwiczenie 2
RQQc7F4shvtNr1
Zadanie interaktywne polega na wstawieniu tekstu w luki w definicji bezokolicznika.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tfP4ODxTC1_0000000U

Recepta na czasownik

RGEKavsExbQ4i
Ogórek
Źródło: a. nn., fotografia barwna, domena publiczna.
Ćwiczenie 3
R1T7VeRMOf9Rt1
Zadanie interaktywne polega na wstawieniu czasowników w tekst przepisu na mizerię.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tfP4ODxTC1_00000016
RynZqdIPgJlIc
Ćwiczenie 4
Zadanie interaktywne polega na pogrupowaniu wyrazów i przeniesieniu ich do odpowiednich pól: rzeczowniki, liczebniki, bezokoliczniki.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tfP4ODxTC1_0000001A
Ćwiczenie 5
Rnv2jfDrFSSWu1
Zadanie interaktywne polega na połączeniu czasowników w formach osobowych z ich formami w bezokoliczniku.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tfP4ODxTC1_0000001G
tfP4ODxTC1_0000001K
Ćwiczenie 6
RaByCtYvaZaJ71
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu osobowymi formami czasownika tak, aby powstała logiczna wypowiedź.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tfP4ODxTC1_0000001T
Ćwiczenie 7
RcCEdkMopIghL1
Zadanie interaktywne polega na uporządkowaniu wyrazów tak, aby powstał logiczny i merytorycznie poprawny wniosek na temat osobowych form czasownika.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tfP4ODxTC1_0000001Z
R19hJX8G3ImNU
Pisownia bezokoliczników
Źródło: a. nn., licencja: CC BY 3.0.
tfP4ODxTC1_00000023
Ćwiczenie 8
RgCwgShq1w5z51
Zadanie interaktywne polega na uzupełnieniu tekstu osobowymi formami czasowników we wskazanym w nawiasie czasie.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tfP4ODxTC1_00000029
Ćwiczenie 9
R1ZFuGjdcn4pJ1
Zadanie interaktywne polega na pogrupowaniu sformułowań do odpowiednich bezokoliczników tak, aby powstały związki wyrazowe.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10

Wyjaśnij znaczenie związków wyrazowych użytych w poprzednim ćwiczeniu.

RjhxULnDEGqv7
Miejsce na notatkę
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida