Wydrukuj Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RXOpiBa6gOTEY
Widok współczesny na fasadę kościoła na tle bezchmurnego nieba. Fasadę tworzą cztery rzędy ślepych arkad z białego marmuru, umieszczone ponad trzema portalami. Rząd najniższy biegnie przez całą szerokość fasady, wyższe są coraz węższe, a ostatni rząd tworzy fronton. Symetryczna fasada przypomina świątynie greckie, ale wieńczący szczyt frontonu posąg Madonny z Dzieciątkiem świadczy o jej chrześcijańskim przeznaczeniu. Ścianę fasady za arkadami zdobi okładzina z kamiennych bloków, układanych poziomo w pasy, na przemian ciemne i białe. Do budowy ścian bocznych użyto pomników z epoki rzymskiej. Poniżej trzy portale, na których zostały przedstawione sceny z życia Chrystusa‑Odkupiciela i Maryi. U dołu fotografii widoczna grupa turystów zwiedzających Piazza del Duomo w Pizie.

Wiele twarzy sztuki średniowiecza

Katedra w Pizie, wzniesiona w 1. połowie XII w.
Źródło: a.nn., licencja: CC BY-SA 3.0.

Średniowiecze to czas wzniosłych i unikatowych dzieł sztuki. Do dziś architektura, rzeźba i malarstwo tego okresu budzą zachwyt i podziw współczesnych.

RsKvGdtcw5ubh
Oś czasu – sztuka średniowieczna 500 - 1050 Sztuka przedromańska (preromańska). 800 - 1050 Tzw. pierwsza sztuka romańska. 1000 - 1200 Sztuka romańska. 1150 - 1500 Sztuka gotycka
Oś czasu – sztuka średniowieczna
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Wszystkie daty początku i końca funkcjonowania danego stylu według powyższej osi czasu są przybliżone. Na wielu obszarach kontynentu europejskiego poszczególne zabytki mogły pojawiać się zarówno wcześniej, jak i dużo później, niż nastąpił umowny koniec danej epoki w dziejach sztuki.

Czym jest sztuka?

Myśląc dziś o sztuce często przywołuje się w wyobraźni pojedyncze obiekty - obrazy, rzeźby, instalacje, które wizualnie i estetycznie zachwycają odbiorców bądź nie. Tymczasem ich treść i przekaz bywa wielokrotnie nieuchwytny, zrozumiały jedynie przez badaczy. A przecież sztuka towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia, odkąd namalował pierwsze rysunki na ścianie jaskini. Ale była to sztuka prosta, która miała za zadanie przekazać historie ważne dla odbiorców. Pomagała im zrozumieć świat, otaczającą człowieka naturę.

Sztuka okresu średniowiecza miała podobne znaczenie. Przekazywała w sposób dostrzegalny dla oka komunikaty - o społeczeństwie, jego roli, relacji człowieka z naturą, a przede wszystkim ze Stwórcą. Spróbujmy ją zrozumieć, bo choć jest nam często tak obca, to bez jej poznania nie zbliżymy się do ówczesnych ludzi. A bez uczucia wspólnoty z nimi nasza wędrówka przez historię traci sens.

RctVJxCpYIF2e
Nagranie wideo. Profesor doktor habilitowany Przemysław Wiszewski omawia sztukę tworzoną w okresie średniowiecza.

Sztuka prosto z tygla kultur

Choć cesarstwo rzymskie na Zachodzie przestało istnieć, pozostawiło po sobie spadek w postaci tysięcy dzieł sztuki. Były one niezrozumiałe dla wielu ludów tworzących nowe państwa na gruzach imperium. Ale chętnie korzystali z nich lub naśladowali je ci, którzy chcieli być uznawani za spadkobierców dawnych cesarzy. Pamiętajmy, że wielu Germanów od dawna służyło Rzymowi i znało podstawowe elementy jego kultury. Dla nich sztuka rzymska, nawet jeśli była obca, nie była niezrozumiała. A stając się władcami dawnych obywateli rzymskich, musieli – nawet jeśli robili to rzadko – zwracać się do nich w ich języku.

Ważne!

Przyjrzyj się monecie Teodoryka Wielkiego, ostrogockiego władcy Italii. Porównaj obrazy zamieszczone na niej ze zdobieniami głowic kolumn z Palazzo del Popolo [czyt.: palacco del popolo] z Rawenny. Oba obiekty znajdziesz w poniższej galerii mediów. Następnie wykonaj ćwiczenie zamieszczone poniżej.

R1OV4JkMWcQgL1
Ćwiczenie 1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1CCiAf1il91f
Ćwiczenie 1
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.

Przybysze posiadali także własny sposób wyrażania ważnych dla nich informacji z pomocą symbolicznych obrazów. Ich sens, czasami dla nas mało czytelny, niósł ważne przesłanie dla współczesnych. Oto ci, którzy korzystali z wyrażania swoich poglądów poprzez obrazy, tworzyli wspólnotę elity nowych państw. Niezależnie
od tego, jakie było ich pochodzenie etniczne. Dlatego te „barbarzyńskie” dzieła sztuki stały się szybko popularne wśród dawnych obywateli rzymskich. Należało znać ich sens, jeśli chciało się wejść do wąskiego kręgu współpracowników nowych władców. Oba sposoby wyrażania treści z pomocą pięknych przedmiotów – stary, rzymski i nowy, „barbarzyński” – zaczęły się przenikać i mieszać w V‑VI w.

Sztuka plemion biorących udział w wielkiej wędrówce ludów wywarła ogromny wpływ na sposób, w jaki jeszcze w VII–VIII wieku postrzegano piękno. Nie oznaczało to jednak braku zmian.

Ważne!

W poniższej galerii mediów zaprezentowano wytwory sztuki z okresu wczesnego średniowiecza. Zapoznaj się z materiałem.

Nie doprowadziło to jednak do powstania nowego stylu w dziejach sztuki. Był to czas wykorzystywania gotowych wzorów, sięgania po istniejące zabytki i ich kopie. Zainteresowani sztuką rzadko wspierali produkcję znacznej liczby pięknych elementów wyposażenia pałaców lub świątyń. Bo też tych ostatnich było niewielu. Szybciej sięgano po drobne wytwory jubilerów, odpowiadające lokalnym gustom.

Elity nowych państw były różnorodne etnicznie i kulturowo, a jednocześnie nieliczne i bardzo rozproszone. Dlatego w ich kręgu powstawały dzieła bardzo zróżnicowane tematycznie i technicznie, a jednocześnie wyjątkowe. Były świadectwem miłości do piękna, ale i siły oddziaływania określonych form, mód estetycznych. Do próby stworzenia jednolitego sposobu wyrażania emocji i treści intelektualnych z pomocą sztuki doszło dopiero, kiedy na tronie cesarskim zasiadł Karol Wielki.

Ciekawostka

Karoliński powrót do korzeni piękna

W 2. połowie IX wieku w warsztacie związanym z katedrą w Reims [czyt.: rem] powstała bogato zdobiona oprawa do księgi. Artysta przedstawił na niej sceny z męczeństwa św. Remigiusza, patrona katedry oraz chrztu Chlodwiga.

R1ObqtWio3cvN
Ćwiczenie 2
zadanie interaktywne
ĆWICZENIE: Karoliński powrót do korzeni piękna
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1YbQlhM0Ngc8
Ćwiczenie 2
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 3
R1FmMj7MDUZsk1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1YQvnlnzReuH
Ćwiczenie 3
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 4
RbYeNFsdNAHId1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RA0J3cQFgLcsl
Ćwiczenie 4
Który z poniższych obiektów był charakterystyczny dla ubioru antycznych Rzymian? Zaznacz prawidłową odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Rękawice, 2. Toga, 3. Płaszcz
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.

Wielość odmian sztuki romańskiej

Pojęcie „sztuka romańska”, tak głęboko zapadło w świadomość Europejczyków, że tylko specjaliści stawiają pytanie – czym była? Tymczasem w okresie między IX a XII wiekiem na zachodzie kontynentu w niemal każdym regionie powstały bardzo charakterystyczne style w architekturze, malarstwie i rzeźbie. Cech, które je łączą, jest dużo mniej, niż tych, które je odróżniają. Te elementy, które upodabniały dzieła „sztuki romańskiej’ do siebie, były związane przede wszystkim z ograniczeniami ówczesnej technologii. Grube mury, niewielkich rozmiarów okna, półkoliste łuki, masywne kolumny w budowlach pojawiały się, ponieważ to te rozwiązania na tamtejsze czasy gwarantowały trwałość konstrukcji. Ale już zdobienia, rodzaj materiału budowlanego, nawet podziały przestrzeni wewnętrznej różnie wyglądały w poszczególnych regionach Europy. Podobnie było z innymi rodzajami dzieł sztuki.

Ważne!

Poniższa galeria mediów zawiera zdjęcia obiektów z fasadą utrzymaną w stylu romańskim. Najedź kursorem i przełączaj strzałki za pomocą lewego przycisku myszy (LPM), aby poznać szczegóły.

R9Vi0OSNTOtDl1
Ćwiczenie 5
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Z woli ludzi, a nie warunków technicznych i upodobań estetycznych, wynikało podobieństwo treści, jakie przekazywały dostępne dziś dzieła. Ich treść skupiała się głównie na życiu Chrystusa, jego powtórnym przyjściu, majestacie Króla i Sędziego, wreszcie często ukazywanego Sądu Ostatecznego jako momentu kluczowego dla życia człowieka. Wokół tych tematów układają się wszystkie dodatkowe – święci wspierający człowieka za życia i po śmierci, Jezus dający nadzieję na zbawienie, demony nakłaniające człowieka do grzechu. W kontekście tych obrazów życie człowieka jawiło się jako wypełnianie obowiązków, służby wobec Boga.

JPOL_E3_E4_Dodatkowyopiszasobow
R1HwecTYRSE8y
Tympanon z kościoła w Moissac
Źródło: Josep Renalias, licencja: CC BY-SA 3.0.
RykBAcOqN9BmJ
Tympanon z kościoła w Vézelay
Źródło: Jean-Pol GRANDMONT, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Lg6zKeNkEUl
Tympanon z kościoła w Arles
Źródło: Finoskov, licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 1

Przyjrzyj się tympanonomtakvpz8ORA_000tp001tympanonom z trzech kościołów francuskich - z Moissac, VazleyArles[czyt.: młasak, wazli i arl]. Wszystkie one przedstawiają Chrystusa, każdy w inny sposób. Czy jednak przedstawienia Zbawiciela różnią się istotnie od siebie pod względem tego, co chcieli przekazać artyści? Uzasadnij swoją wypowiedź

RqwKh7u6DZT5P
(Uzupełnij).
Polecenie 1

Wskaż, na podstawie wiedzy pozyskanej z materiału, jakie tematy mogły pojawić się w formie scen na tympanonach świątyń romańskich.

RXvMqvKfT6pDJ
(Uzupełnij).

Sztukę w okresie romańskim przenika szacunek wobec władzy. Podkreśla się w wielu miejscach hierarchię – tę wśród ludzi oraz tę wśród aniołów i świętych. Wielką wagę przywiązuje się do wierności. To ona była cnotą kluczową dla funkcjonowania społeczeństwa średniowiecznego. Warto jednak pamiętać, że większość dzieł sztuki powstawała wówczas dla ścisłych elit społeczeństwa. Do niżej stojących odbiorców przemawiała architektura i jej wystrój. W takim stopniu, w jakim ktoś przedstawił ich znaczenie. Nie była to sztuka prosta czy prymitywna. Posługując się dostępnymi im środkami, twórcy przekazywali skomplikowane treści symboliczne.

Wielość dróg sztuki w tym czasie nie oznaczała, że brakowało ośrodków, których osiągnięcia naśladowano. Wielkie opactwa benedyktyńskie posiadały skryptoria,
które zdobiły księgi w bardzo charakterystyczny sposób. Uważano je za tak doskonałe, że naśladowano ten sposób w innych ośrodkach. Chętnie sięgano także po wzory zewnętrzne, zwłaszcza bizantyjskie. Obok głównego nurtu sztuki romańskiej działała bardzo niezależna sztuka skandynawska. Nawet po chrystianizacji Północy powstawały tu wspaniałe przykłady połączenia treści chrześcijańskich ze skandynawskim gustem estetycznym. I z opowieściami sięgającymi czasów pogańskich.

takvpz8ORA_000tp001
Ciekawostka

Zabójca smoka i morderca kowala na drzwiach kościoła

Wśród elementów zdobiących wejście do kościoła w Hylestad [czyt.: hylsztad] w Norwegii były dwa drewniane panele wykonane w XII‑XIII wieku. Wyrzeźbiono na nich sceny z tradycyjnej, normańskiej opowieści (sagi) o Sigurdzie. Z pomocą kowala, Regina, zabił on smoka Fafnira i skradł jego skarb. Ten był jednak przeklęty. Klątwa doprowadziła do śmierci Regina z ręki Sigurda. Wkrótce jednak i Sigurd zginął zabity przez własnych szwagrów. Jeden z nich, Gunnar, wrzucił skarb do Renu. Attyla, wódz Hunów i mąż wdowy po Sigurdzie, pragnął bardzo odzyskać skarb. Wrzucił więc Gunnara do dołu z wężami, by wyjawił mu miejsce ukrycia kosztowności. Ten z pomocą harfy uśpił większość węży, jednak najpotężniejszy z nich zabił go. Cała opowieść może ilustrować wartości i wątki obecne w przedchrześcijańskiej kulturze ludów Północy. Podobnie jak ornament otaczający sceny z opowieści.

R1DFi8lRasuMo1
Ćwiczenie 6
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1CwtUR07daid
Ćwiczenie 6
Zadanie interaktywne polega na wybraniu prawidłowych odpowiedzi spośród podanych wariantów.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 7
R1dAexdqKL9jH1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1AqK55emD3D2
Ćwiczenie 7
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 8
RM9JkoOA6p8H71
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RYi0z4UuabpBz
Ćwiczenie 8
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Ćwiczenie 9
R1WBRE7RJ2rzr1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1GTROgVUFpyz
Ćwiczenie 9
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.

Gotyk. Światło i wieczność

Okres romański w sztuce to czas rozwijania różnorodności form, ale też kształtowania wspólnych reguł piękna u chrześcijańskich mieszkańców Europy. Owocem tych dążeń stała się sztuka gotycka.

Ćwiczenie 10

Ciemna sztuka romańska i jasny gotyk?

Na poniższym nagraniu wskazano różnice pomiędzy sztuką romańską i gotycką. Zapoznaj się z materiałem. Następnie wykonaj polecenie zamieszczone pod nagraniem.

ReEgjfRkB5K4a
Nagranie video. Na początku wyświetla się plansza: „Co odróżnia sztukę romańską od gotyckiej?”. Następnie pojawia się dr hab. Romuald Kaczmarek – historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Szpakowaty mężczyzna w białej koszuli i szarej marynarce. Za nim ciemne tło. Na koniec plansza z napisami: wystąpił dr hab. Romuald Kaczmarek, scenariusz i realizacja Contentplus.pl, na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach projektu "E‑podręczniki do kształcenia ogólnego", grudzień 2014.

Wyjaśnij, na czym polega problem z określeniem specyficznych cech sztuki romańskiej w Europie w porównaniu ze sztuką gotycką.

R19kIHEDtrUn3
(Uzupełnij).

Wieki XII i XIII w dziejach Europy charakteryzuje w średniowieczu, niedający się z niczym porównać rozwój gospodarczy, demograficzny i technologiczny. Towarzyszyły temu przemiany religijności. Tę z poprzedniej epoki cechowała wiara w niechybność i surowość Sądu, a w związku z tym konieczność dokładnego przestrzegania praw zapisanych w Biblii. Twórcy nowych czasów nie przeczyli tym przekonaniom. Dodawali jednak do nich nowe elementy: wiarę w znaczenie ludzkich wyborów i docenienie roli emocji. Podkreślano obecność boskiego pierwiastka w każdym człowieku, czego najpełniejszym przykładem był Chrystus. Akcentowano szczególną rolę Marii jako matki – opiekunki wszystkich chrześcijan.

Jedna Maria, różne emocje

Przyjrzyj się poniższym przedstawieniom Marii jako matki Jezusa. Jedno pochodzi z około 980 roku i prezentuje sposób przedstawienia właściwy dla sztuki romańskiej. Drugie to tak zwana Pietà, wyobrażenie Matki trzymającej na kolanach zdjęte z krzyża ciało Syna. Porównaj oba przedstawienia i uzupełnij poniższą tabelę.

R3zl9isIL3jBl
Tzw. Złota Madonna z Essen, rzeźba w drewnie pokryta złotą blachą, ok. 980 r.
Źródło: Detlef thomas, licencja: CC BY-SA 2.5.
RMXmnshEZ9fK3
Tzw. Křivákova Pietà wykonana w Czechach, między 1390–1400 r.
Źródło: domena publiczna.

Rozwój refleksji opisującej świat otaczający człowieka spowodował, że w każdym jego elemencie w pełni dostrzegano plan Boży. Świat przestał być mroczną tajemnicą, stał się księgą Natury, którą z pomocą ludzkiego umysłu można było poznawać. Kościoły otwierają się na światło symbolizujące wszechobecność Boga. Przyroda wdziera się do miniatur zdobiących książki i freski na ścianach kościołów i zamków. Postacie rzeźbione i malowane stają się wierniejsze w swoim kształcie naturalnym proporcjom ciał. Sztuka gotycka staje się bardziej realistyczna niż dzieła poprzednich wieków. Rzadko jednak po to, by utrwalić realny wygląd świata, częściej, by poprzez delikatne deformacje ukazać jego ponadczasowe piękno, wieczność zamkniętą w przemijalnej formie.

Czy średniowieczny kościół może zadziwić?

Rozwój wiedzy pozwolił budowniczym zmienić podejście do wznoszenia budynków. Można było zrezygnować z grubych murów przykrytych półkolistymi, zwartymi i ciężkimi sklepieniami. Cały ciężar dachu rozkładano na smukłe filary wzmacniane specjalnymi przyporami. Cały ciężar sklepień wspierał się na specjalnej konstrukcji żebrowej. Te, mając formę ostrych łuków, łączyły filary i kolumny. Dzięki temu, że ściany nie dźwigały już ciężaru dachu, można było uzupełnić je przeszklonymi, wysokimi oknami. Kościoły i zamki wypełniło światło. Migocząc dzięki kolorowym witrażom, miało dawać ludziom wkraczającym do katedr złudzenie wejścia do innego świata – wiecznego Królestwa Bożego.

Rxf0zRCqMg1K8
Widok na północną rozetę w kościele Saint Denis, zespół Stworzenia
Źródło: T. Taylor, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 11

Zapoznaj się z materiałem. Następnie wykonaj poniższe polecenie.

RSbVpcjSRA0oE
Nagranie video. Na początku wyświetla się plansza: „Czy sztuka średniowieczna jest nudna?”. Następnie pojawia się dr hab. Romuald Kaczmarek – historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego. Szpakowaty mężczyzna w białej koszuli i szarej marynarce. Za nim ciemne tło. Na koniec plansza z napisami: wystąpił dr hab. Romuald Kaczmarek, scenariusz i realizacja Contentplus.pl, na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach projektu "E‑podręczniki do kształcenia ogólnego", grudzień 2014.

Zanotuj, w jaki sposób prof. Romuald Kaczmarek radzi poznawać średniowieczne budowle. Co możemy zyskać stosując się do jego rad?

RPxyVCyTn512v
(Uzupełnij).

Ale gotyk to także styl sztuki świeckiej. Obok zamków budowane są z kamienia i cegły domy mieszczan, pięknie zdobione ratusze i umocnienia miejskie. Kamienne mosty spinają brzegi rzek. Stroje mężczyzn i kobiet przybierają fantazyjne, kolorowe kształty. Niektórych ten nowy, rozbuchany kolorami świat gorszył. Wzywali do umiaru i czystości w formie i treści dzieł oraz stylu życia. Za skromnością w sztuce, zwłaszcza sakralnej, opowiadał się sławny teolog, moralista i założyciel zakonu cystersów – Bernard z Clairvaux [czyt.: klerwo]. Ale to właśnie jego zakon odpowiadał za szerzenie się nowych trendów w architekturze na wschód od Łaby, w tym w Polsce. Mimo wielu odmienności poglądów i dyskusji wokół szczegółowych rozwiązań, gotyk przyniósł Europejczykom pierwszy od czasów rzymskich powszechnie akceptowany i wspólny sposób spojrzenia na piękno.

Sztuka gotycka dążyła do przedstawienia idealnej formy świata – piękna stworzonego przez Boga. A jednocześnie z pomocą tej pięknej formy starano się przekazać możliwie wiele skomplikowanych treści teologicznych. Na ilustracji widoczny jest tak zwany Eucharystyczny Gołąb, wykonany w XIII w. Tego typu przedstawienia wieszano nad ołtarzem. Klapka na grzbiecie gołębia ukrywa miejsce, w którym składowano hostie (okrągłe opłatki) wykorzystywane podczas mszy.

R1c2pcZWsQKFk1
Ćwiczenie 12
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12

Wyjaśnij, czyim symbolem w religii chrześcijańskiej była gołębica.

RbkwcIyTXfVMV
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Przeczytaj poniższy tekst, który opat Sugertakvpz8ORA_000tp002Suger miał umieścić na drzwiach wzniesionego przez siebie kościoła opactwa Saint Denis [czyt.: są deni] pod Paryżem. Budynek uważa się za pierwszą świątynię wzniesioną w stylu gotyckim.

Suger De administratione

Ty, który chciałbyś uhonorować te drzwi,
Zwróć uwagę nie na złoto i koszt ich powstania,
ale na kunszt ich wykonania.
Szlachetne dzieło jest jasnością, ale błyszcząc szlachetnie, dzieło
powinno rozjaśniać umysły, pozwalając im na wędrówkę przez światło
do prawdziwego światła, gdzie Chrystus jest prawdziwymi drzwiami.
(...)
Prosty umysł wznosi się do prawdy poprzez rzeczy materialne,
I jest wynoszony z jego wcześniejszego zanurzenia [w materii],
gdy światło jest widoczne.

002 Źródło: Suger, De administratione, [w:] Erwin Panofsky, Abbot Suger on the Abbey Church of St. Denis and its Art Treasures, Princeton 1979, s. XXVII.
R17GwHy78XvYh
Prezbiterium nawy głównej kościoła Saint Denis, XIII w.
Źródło: Bordeled, licencja: CC BY 3.0.
R1S2d7LZx0E4M
Chór kościoła Saint Denis, XIII w.
Źródło: Amirwiki, licencja: CC BY 3.0.
RFxc8E83U3YtI1
Ćwiczenie 13
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 13

Wyjaśnij, dlaczego światło wewnątrz gotyckiej świątyni odgrywało znaczącą rolę w jej programie artystycznym.

RhCLXeQHYLuyv
(Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Choć gotyk kojarzy się ze strzelistymi łukami, wysokimi katedrami i bogatym wystrojem wnętrz, nie wszyscy ówcześnie popierali takie podejście do wystroju domu Bożego. Cystersi wykorzystywali nowe zdobycze techniki, budując swoje klasztory, ale potępiali wystawność zdobień. Porównaj poniższą ilustrację przedstawiającą wnętrze gotyckiego kościoła cystersów w Acey (Francja) z wcześniejszymi zdjęciami z katedry Saint Denis.

RFV5zuz5Y615P
Wnętrze gotyckiego kościoła cystersów w Acey
Źródło: domena publiczna.
takvpz8ORA_000tp002

Zamiast podsumowania

Ćwiczenie 14
R1bEeQXthO6ru1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RnJeM8T8PQ6hR
Ćwiczenie 14
Zadanie interaktywne, należy wybrać prawidłową odpowiedź spośród podanych możliwości.
Źródło: Learnetic SA, licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 2

Średniowieczne kościoły stały się wzorem dla świątyń chrześcijańskich w XIX‑XXI w. Przyjrzyj się kościołom z galerii. Która ilustracja przedstawia średniowieczną świątynię?

Reur36sV9hyLr
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Zrób notatkę o świątyni znajdującej się najbliżej Twojego domu. Kiedy ten kościół powstał? Pod jakim jest wezwaniem? Jaka jest jego historia?

R12O4txGYzTee
(Uzupełnij).

Dzięki temu spotkaniu z historią uzyskałem lub rozwinąłem:

  • umiejętność:

R2lGtMAdMuhNP
(Uzupełnij).
  • wiedzę:

RA9AiGsTM4VTc
(Uzupełnij).
  • zrozumienie:

R1BlD2V5C7l6E
(Uzupełnij).