Polecenie 1

Zapoznaj się ze spacerem wirtualnym po Komendzie Stołecznej Policji i wykonaj ćwiczenie.

R7BZiJ9JL9sHR1
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RtiSA3ufufTpj
{duzepole@.
Polecenie 2
Zapoznaj się z treścią schematu interaktywnego i wykonaj polecenia.
Zapoznaj się z treścią schematu interaktywnego i wykonaj polecenia.

Działalność Straży Granicznej

Rs0EBC5mD6iz21
Prezentacja opisująca działalność Straży Granicznej.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 2
R15S0JY9Pmc6d
Wskaż, które z zadań stawianych przed Strażą Graniczną są twoim zdaniem najtrudniejsze. Uzasadnij swoją opinię. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3

Zapoznaj sie z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

1
Zasady Etyki Zawodowej Funkcjonariuszy Straży Granicznej

III. Funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie służby i poza nią:
(…)
Służąc Państwu i Narodowi Polskiemu nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych, nie uczestniczy w strajkach, nie tworzy i nie bierze udziału w działalności partii politycznych; nie ulega wpływom i naciskom politycznym.

zas Źródło: Zasady Etyki Zawodowej Funkcjonariuszy Straży Granicznej, dostępny w internecie: strazgraniczna.pl [dostęp 20.07.2020 r.].
R1SorEuioxVw3
Przedstaw swoją opinię na temat zakazu uczestnictwa w strajkach i w działalności partii politycznych przez funkcjonariuszy SG. (Uzupełnij).