Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RGeprztgzE7I0
Zdjęcie przedstawia masywny budynek, którego fronton wsparty jest na kolumnadzie. Nad głównym wejściem znajduje się płaskorzeźba. Nad budynkiem powiewa flaga Wielkiej Brytanii.

Empiryzm brytyjski: problemy i wyzwania

Gmach Muzeum Brytyjskiego powstałego w 1753 roku.
Źródło: Ham, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
John Locke Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, I, 1

Gdy [...] ludzie rozszerzają swe dociekania poza granicę swych możliwości i pozwalają myślom nurkować w głębinach, gdzie nie mogą znaleźć pewnego gruntu, to trudno się dziwić, że wysuwają problematy i mnożą dysputy, które nie doprowadzają nigdy do wyraźnych rezultatów i które mogą jedynie przedłużać i wzmagać wątpliwości [...]. Gdyby natomiast poddać nasze zdolności poznawcze gruntownemu rozważaniu i gdyby ustalić wreszcie zasięg naszego poznania i znaleźć linię graniczną, która dzieli [...] to, co dla nas zrozumiałe, i to, czego pojąć nie możemy – to ludzie pogodziliby się zapewne łatwiej z nieuchronną niewiedzą o niektórych rzeczach, zwracając swe myśli z większym pożytkiem i zadowoleniem ku rzeczom innym.

cyt1 Źródło: John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, I, 1, tłum. B. J. Gawecki.

Co jakiś czas filozofia zastanawia się nad sensem i celem filozofii i to właśnie stanowi o jej rozwoju. Znużony jałowymi dyskusjami o metafizyce, John Locke powrócił do pytania o możliwości i zasięg ludzkiego poznania. Tak narodził się nowożytny empiryzm brytyjski.

Można by stwierdzić, że czym był Ockham dla filozofii‑teologii średniowiecza, tym byli empiryści dla racjonalizmu XVII wieku. Podczas, gdy Kartezjusz i Spinoza starali się ująć całość bytu w ramy jednego, totalnego systemu racjonalnego, John LockeDavid Hume starali się zawęzić dziedzinę tego, co umysł jest w stanie pojąć, bez popadania w absurd i zmyślenie. A robiąc to, postulowali korzystanie z doświadczenia zmysłowego.

Twoje cele
  • Poznasz podstawowe założenia empiryzmu brytyjskiego i sylwetki jego przedstawicieli.

  • Zrekonstruujesz sformułowaną przez empirystów brytyjskich krytykę racjonalizmu Kartezjusza.

  • Zastanowisz się nad stwierdzeniem Hume'a, że każda dziedzina ludzkiej działalności zyskałaby dzięki filozofii - czy zgadzasz się z tym? A może uważasz, że jest to przesadne dowartościowanie filozofii?