Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R17nJ9nASoJk0
Zdjęcie przedstawia częściowo i całkowicie zburzone budynki.

Przyczyny rozmieszczenia stref sejsmicznych na Ziemi

Źródło: dostępny w internecie: pxhere.com, domena publiczna.

Sejsmolodzy twierdzą, że tam, gdzie stykają się płyty tektoniczne, do wstrząsów musi dochodzić. Drgania skorupy ziemskiej w postaci pojedynczych wstrząsów lub serii  wywołane falami sejsmicznymi na skutek przemieszczania się mas skalnych powodują trzęsienia ziemi. Ludzie, chcąc zapobiec skutkom wstrząsów, od wieków próbują powiązać trzęsienia ziemi z różnymi zjawiskami, np. zachowaniem się pola elektromagnetycznego minerałów, warunkami pogodowymi i wyglądem chmur. Prowadzi się badania w kierunku stworzenia wzorców zachowań zwierząt i powiązania trzęsień ziemi z fazami księżyca. Jedno jest pewne, metoda pozwalająca przewidzieć miejsce i wielkość kataklizmu jest nam bardzo potrzebna, bo każde trzęsienie ziemi wiąże się z licznymi ofiarami i ogromnymi stratami.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz przyczyny występowania trzęsień ziemi.

  • Wskażesz obszary występowania trzęsień ziemi.

  • Omówisz zależność między cechami geologicznymi obszaru a trzęsieniami ziemi.