Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1PTNAusjpq2l
Obraz przedstawia wnętrze salonu. Na kanapie siedzą dwie kobiety ubrane w dziewiętnastowieczne suknie, jedna z nich ma rozłożony wachlarz. Kobiety rozmawiają ze sobą. Trzecia kobieta, również w wykwintnej sukni, stoi nieopodal rozmawiających. W oddali znajduje się stojący mężczyzna.

Naucz się, jak odróżnić prawdę od obłudy, nie obdarzaj zbyt rychło ufnością nikogo, i staraj się rozsądku kroczyć zawsze drogą! – uniwersalna wymowa Świętoszka Moliera

Ilustracja do Świętoszka
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Świętoszek został wystawiony po raz pierwszy 12 maja 1664 roku, w czasie uroczystości inauguracyjnej pałacu i ogrodów w Wersalu. Sztukę oglądał król Ludwik XIV oraz przedstawiciele dworu i duchowieństwa. Przedstawienie wywołało skandal, a władca został zmuszony do wydania trwającego pięć lat zakazu publicznego wystawiania sztuki.

Tydzień po tym wydarzeniu, aktorzy grali na dworze farsę zatytułowaną Skaramusz pustelnikiem. Wychodząc z przedstawienia, król rzekł do jednego ze swoich doradców: „Chciałbym wiedzieć, czemu ludzie, którzy się tak gorszą komedią Moliera, nie mówią nic na Skaramusza”. Zaufany miał mu odpowiedzieć: „Bo Skaramusz wyszydza niebo i religię, o co ci panowie się nie troszczą, komedia Moliera natomiast wyszydza ich samych, i tego nie mogą znieść”.

Indeks górny Cyt. za: Tadeusz Boy‑Żeleński, Wstęp, [w:] Molier, Świętoszek, tłum. Tadeusz Boy‑Żeleński, Wrocław 1958, s. 20. Indeks górny koniec

Twoje cele
  • Poznasz okoliczności powstania Świętoszka Moliera.

  • Scharakteryzujesz poszczególnych bohaterów Świętoszka, zwracając uwagę na to, które ich cechy zostały przez autora poddane krytyce.

  • Przeanalizujesz fragmenty utworu Moliera, zwracając uwagę na motywacje działań poszczególnych postaci oraz konsekwencje podejmowanych przez nie decyzji.

  • Dowiesz się, na czym polega uniwersalność historii zaprezentowanej przez Moliera w komedii.