Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1UT5Yfa0Dras
Zdjęcie przedstawia kartkę papieru, na której narysowane jest czerwone koło, a w nim zaznaczony czerwony krzyżyk. Obok leży czerwona kredka.

Typy reżimów i koncepcje demokracji

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

W potocznym języku określenie reżim polityczny kojarzy się z władzą niedemokratyczną, nakładającą na obywatela wiele ograniczeń. W politologii jednak nie pojawia się element wartościujący. Pojęcie to oznacza regiment, czyli kierownictwo. Możemy zdefiniować je jako ściśle określony, uregulowany normami tryb postępowania ograniczający swobodę uczestników.

Jakie są reżimy polityczne na świecie? Czy demokracja to też reżim?

Twoje cele
  • Wyjaśnisz pojęcia systemu politycznego i reżimu politycznego.

  • Przeanalizujesz różnice między reżimami politycznymi.

  • Porównasz reżimy niedemokratyczne.

  • Scharakteryzujesz reżim demokratyczny.