Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R3hKLEej3zuOg
Obraz przedstawia widok na pole bitwy widziane z lotu ptaka. Wielotysięczne oddziały żołnierzy jazdy konnej ustawionych w równe szeregi na zielonych polach i łąkach. Z przodu eksplozja z ogniem i kłębami dymu. Dym z wystrzeliwanych armat. Zastępy żołnierzy widać aż po horyzont. W tle po prawej stronie płonące miasto z górującymi nad nimi wieżami kościoła i otwartą na oścież brama wjazdową.

Początek wojny trzydziestoletniej

Bitwa pod Lützen (1632 r.), jedna z największych w wojnie trzydziestoletniej, miedzioryt z XVII w.
Źródło: AKG, dostępny w internecie: polityka.pl, tylko do użytku edukacyjnego.

Rozległe posiadłości Habsburgów austriackich zapewniały im dominującą pozycję wśród książąt niemieckich i stanowiły oparcie dla Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Jednak przełom XVI i XVII w. nie był korzystny dla rodu panującego. Za rządów cierpiącego na chorobę umysłową Rudolfa II (1578–1612) oraz jego brata i następcy Macieja (1612–1619) dynastia podupadła. Po śmierci bezdzietnego Macieja, na mocy tajnego porozumienia rodzinnego, cesarzem został arcyksiążę Ferdynand, który był fanatycznym katolikiem, rzecznikiem kontrreformacji i zwolennikiem przywrócenia cesarstwu realnego znaczenia. Jego wybór jeszcze za życia poprzednika na tron czeski w 1617 r., węgierski w 1618 r., a następnie cesarski w 1619 r. (po śmierci cesarza Macieja) zaostrzył sytuację wewnętrzną w Rzeszy Niemieckiej.

RdvlI41QTgAwz1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia wojny trzydziestoletniej trwającej w latach 1618 – 1648. 23 maja 1618 Defenestracja praska. 1619 wybranie przez Cesarza Rzeszy króla Czech i Węgier Ferdynanda Habsburga. 1608 naście – 1625 pierwszy etap czesko – palatynacki. 1625 – 1629 drugi etap duński. 1630 – 1635 trzeci etap szwedzki. 1635 – 1648 czwarty etap francusko – szwedzki. 1648 pokój Westfalski.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Opiszesz sytuację wyznaniową i polityczną w państwach habsburskich na początku XVII w.

  • Wyjaśnisz przyczyny wybuchu antyhabsburskiego powstania w Czechach

  • Przedstawisz przebieg działań wojennych w pierwszych latach wojny.

  • Opiszesz, w jaki sposób Czesi zamanifestowali swoje niezadowolenie wobec posłów cesarskich.