Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1eOwBGretxvr
Ilustracja

Określanie dziedziczenia cech na podstawie rodowodów

Analiza rodowodu pozwala ustalić sposób dziedziczenia danej choroby. Na tej podstawie wykazano, że królowa Wiktoria jest pierwszą znaną nosicielką hemofilii, która wystąpiła później wśród książąt europejskich. Pozostaje niejasne, w jaki sposób sama ją odziedziczyła – możliwe, że była to tzw. mutacja de novo (samorodna).
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Dzięki analizie rodowodu możliwe jest ustalenie sposobu dziedziczenia danej cechy, najczęściej choroby genetycznej. Tym samym metoda ta pozwala określić ryzyko pojawienia się choroby u potomstwa, w przypadku gdy jedno z rodziców lub oboje są nosicielami zmutowanego genu.

Twoje cele
  • Wskażesz znaczenie symboli stosowanych w zapisach rodowodów genetycznych.

  • Opiszesz zasady tworzenia rodowodów.

  • Nauczysz się interpretować rodowody.

  • Wskażesz praktyczne zastosowania rodowodów.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida