Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1DIMtGpIMB5D
Ilustracja przedstawia wzór składający się z wielu sześciokątów różnej wielkości nakładających się na siebie. Z każdego kąta po zewnętrznej stronie figury rozciąga się odcinek zakończony małym kołem.

System rządów w Polsce

Źródło: domena publiczna.

System rządów w Polsce regulowany jest przez Konstytucję RP z 1997 roku. Przyjęta wówczas ustawa zasadnicza była zwieńczeniem transformacji ustrojowej – procesu trwającego od przełomu lat 80. i 90. Konstytucja odwołuje się do uniwersalnych zasad systemu demokratycznego i szerokiego katalogu praw człowieka. Dokument ten jest najwyższym źródłem prawa w Polsce oraz stanowi podstawę funkcjonowania państwa.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz system polityczny RP.

  • Wyjaśnisz, jak przeprowadza się wybory parlamentarne w RP.

  • Przedstawisz organizację pracy i strukturę izb parlamentu RP.

  • Omówisz pozycję ustrojową Prezydenta RP.

  • Wskażesz rolę Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.