Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RYMnRNZ9No2dL
Obraz przedstawia pusty pokój, w którym wybite są szyby w oknach. Pokój ma zniszczone ściany.

Nomadzi sportretowani przez Stefana Żeromskiego – idea domu i bezdomności w Ludziach bezdomnych

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Od momentu pojawienia się Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego krytycy literaccy i czytelnicy starali się zinterpretować znaczenie tytułu, wyczuwając, że stanowi on klucz do właściwego odczytania tej powieści. Krytyk Antoni Lange dociekał na łamach jednego z czasopism:

Antoni Lange Bezdomni ludzie. Nowa powieść Stefana Żeromskiego

Skoro Judym musi pozostać człowiekiem bezdomnym, oznacza to – że lekarz nie powinien się żenić, czy też w ogóle działać?

1 Źródło: Antoni Lange, Bezdomni ludzie. Nowa powieść Stefana Żeromskiego, „Gazeta Polska” 1899, nr 297.

Władysław Bukowiński twierdził, że bezdomność jest w powieści Żeromskiego bezpośrednią konsekwencją marzycielstwa i niepoprawnego idealizmu. Jednak
czy wszyscy bohaterowie Ludzi bezdomnych to lekarze, idealiści albo marzyciele, skoro w zasadzie każdemu z nich można przypisać w jakimś stopniu kategorię „bezdomności”?

Twoje cele
  • Poznasz różne kategorie bezdomności pojawiające się w Ludziach bezdomnych.

  • Określisz przyczyny oraz skutki bezdomności wybranych bohaterów powieści Stefana Żeromskiego.

  • Przeanalizujesz fragmenty Ludzi bezdomnych, zwracając uwagę
    na konsekwencje wyboru drogi życiowej dokonanego przez bohaterów.