Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RMkuoDIUGfvne
Ilustracja przedstawia grupę ludzi rozmawiających ze sobą. Ludzi ubrani są w grube zimowe stroje. Na pierwszym planie widoczny jest mężczyzna z kwiatami oraz kobieta w futrze i kapeluszu. Za nią stoi dwóch mężczyzn. W centralnej części tłumu stoi siwy, starszy mężczyzna z długimi włosami do ramion oraz z wąsem, w dłoniach trzyma cylinder. Za mężczyzną stoi grupa innych mężczyzn.

Koniec „najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Powstanie wielkopolskie 1918–1919

Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania, 27 grudnia 1918 r.
Źródło: Zbiory Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Tradycja pozytywistycznej pracy u podstaw, w XIX w. zapoczątkowanej i najszerzej rozwiniętej w zaborze pruskim, bez wątpienia przyczyniła się do sukcesu jednego z niewielu zwycięskich polskich powstań – powstania wielkopolskiego. Dzięki ekonomicznemu i edukacyjnemu przygotowaniu ludności, a także rozwojowi kulturalnemu Polacy na tym terenie stanowili świadomą narodowo oraz solidarną grupę. W 1917 r. w Poznaniu pochód z okazji rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki zgromadził 15 tys. osób, a w 1918 r. zdołano utworzyć Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Kiedy 26 listopada 1918 r. do Poznania przybył Ignacy Paderewski, Wielkopolanie byli już gotowi do walki i przejęcia władzy.

RGFx9vhU8HkwP1
Linia chronologiczna przedstawia: 1914- 1918 I wojna światowa, 11 XI 1918 odzyskanie niepodległości przez  Polskę, podpisanie rozejmu w Compiegne, 22 XI 1918 wydanie dekretu ustanawiającego Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, 3- 5 XII 1918 zwołanie sejmu dzielnicowego i powołanie Naczelnej Rady Ludowej, 26 XII 1918 przybycie Ignacego Paderewskiego do Poznania, 27 XIII 1918 wybuch powstania wielkopolskiego, 16 I 1919 utworzenie rządu Ignacego Paderewskiego, 16 II 1919 pospisanie polsko- niemieckeigo rozejmu w Trewirze,  I 1920 oficjalnie przyłączenie wielkopolski do państwa polskiego, 1 IX 1939 rozpoczęcie II wojny światowej.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wskażesz, co przesądziło o tym, że powstanie wielkopolskie było pierwszym polskim zrywem niepodległościowym, który się udał.

  • Opiszesz, dlaczego doszło do wybuchu powstania, a powstańcy musieli samodzielnie stawić czoło zaborcom.

  • Wyjaśnisz, jakie znaczenie miało powstanie wielkopolskie dla Polaków po zakończeniu I wojny światowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida