Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R16eKxfEW0o3g
Zdjęcie przedstawia zamglony las. Słońce przedziera się między drzewami rozświetlając opary mgły.

Późna dojrzałość. Refleksja nad upływem czasu w ostatnich wierszach Czesława Miłosza

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

W swojej pracy twórczej, trwającej ponad siedemdziesiąt lat (licząc od debiutu w 1930 roku do śmierci poety w 2004 roku), Czesław Miłosz wielokrotnie eksperymentował z nowymi tematami i stylami artystycznymi. Zmienność i wszechstronność zainteresowań przyniosła mu miano Proteusza poezji polskiej, od imienia greckiego bóstwa znanego z umiejętności metamorfozy postaci. W ostatnim okresie swojej twórczości Miłosz powrócił do eksploracji zagadnień metafizycznych. Wiek późnej dojrzałości, jak nazywał go poeta, sprzyjał w jego przekonaniu odkrywaniu nowej, głębszej prawdy na temat istoty dobra, zła, sensu życia ludzkiego i zadania, jakie ma do spełnienia artysta.

Twoje cele
  • Określisz, jakie problemy podejmował w swoich ostatnich utworach Czesław Miłosz.

  • Przeanalizujesz obraz starości w wierszach Czesława Miłosza.

  • Przeanalizujesz sposoby kreowania czasu i dystansu czasowego w utworze poetyckim.

  • Zinterpretujesz funkcję aluzji biblijnych w wierszu Późna dojrzałość.