Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rnh1Lkeid6Egq
Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn. Dwóch z nich siedzi w fotelach. Trzeci nachyla się nad nimi, stojąc z tyłu. Mężczyźni rozmawiają. Ubrani są w garnitury. Mężczyzna siedzący po lewej stronie ma krótkie, szpakowate włosy, krzaczaste brwi. Do marynarki ma przypięte dwa ordery. Mężczyzna siedzący po prawej stronie ma krótkie, lekko siwiejące włosy. Gestykuluje. Mężczyzna stojący z tyłu ma czarne, krótkie włosy.

Od polityki odprężenia do gwiezdnych wojen. Nowy kurs w polityce USA i państw zachodnich wobec bloku wschodniego do 1985 roku

Przywódca ZSRS Leonid Breżniew (po lewej) oraz prezydent USA Richard Nixon (po prawej). Fotografia z 1973 r.
Źródło: britannica.com, National Archives, Washington, D.C., tylko do użytku edukacyjnego.

Na przełomie lat 60. i 70. XX w. pomiędzy głównymi graczami na międzynarodowej arenie politycznej nastąpił pat. Przywódcy Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych zdawali sobie sprawę ze zgubnych konsekwencji ewentualnej wojny atomowej. Oba supermocarstwa dysponowały wówczas arsenałem broni nuklearnej wystarczającym do zniszczenia ludzkości. Ponadto Amerykanie, zaangażowani w trudną i niezwykle kosztowną interwencję zbrojną w Wietnamie, starali się dodatkowo nie drażnić Sowietów. Z kolei ZSRS pilnie potrzebował nowych technologii, aby ratować swoją przestarzałą i podupadającą gospodarkę.

Supermocarstwa nie rezygnowały całkowicie z rywalizacji o prymat na świecie. Tymczasowo jednak łagodziły konflikt, nie mogąc wyprowadzić decydujących ciosów wymierzonych w przeciwnika. Ów zimnowojenny rozejm przetrwał około dekady, do momentu, gdy Amerykanie postanowili przerwać patową relację i rozstrzygnąć rozgrywkę na swoją korzyść.

R1ZSKYzc2rpgy1
Linia chronologiczna obejmuje następujące wydarzenia: 1961 rok powstanie muru berlińskiego; 1962 rok kryzys kubański; 1964 rok wybranie Leonida Breżniewa na przywódcę ZSRS; 1968 rok wybranie na prezydenta USA Richarda Nixona; 1970 rok zawarcie przez RFN i ZSRS traktatu o poszanowaniu granic; 1975 rok podpisanie aktu końcowego KBWE; 1979 rok podpisanie układu SALT dwa przez USA i ZSRS; 1981 rok ogłoszenie stanu wojennego w Polsce; 1986 rok wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu; 1989 rok obalenie muru berlińskiego; 1991 rok zakończenie zimnej wojny.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wytłumaczysz, dlaczego w latach 70. XX w. nastąpiło „zawieszenie broni” w rozgrywce politycznej między dwoma supermocarstwami: USA i ZSRS.

  • Dowiesz się, co zawierał „trzeci koszyk” Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, oraz ocenisz jego znaczenie.

  • Omówisz wizje polityki zagranicznej USA zaproponowane przez gigantów amerykańskiej dyplomacji: Henry’ego Kissingera i Zbigniewa Brzezińskiego.

  • Wcielisz się w rolę prezydenta USA Ronalda Reagana. Opowiesz o tym, co zrobisz, aby Związek Sowiecki „zazbroił się na śmierć”.