Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R18NfNAB8yPHG
Zdjęcie przedstawia idących ulicą, protestujących ludzi. Na pierwszym planie widoczna jest kobieta z podniesioną lewą ręką i trzymająca tablicę z napisem "We are better than this".

Państwo demokratyczne – kryteria

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Demokracja to system polityczny, który ukształtował się w starożytnych Atenach, kiedy po serii reform ustrojowych i wprowadzenia formalnej i realnej równości obywateli wobec prawa, mogli oni mieć realny wpływ na sposób rządzenia poleis. Demokracja ateńska była rozumiana jako rządy większości, przy czym dyskryminowała wszystkie mniejszości, które nie miały wpływu na podejmowane decyzje. Współczesne demokracje definiowane są jako rządy większości, przy poszanowaniu praw mniejszości. Gwarantują one wszystkim obywatelom, poza oczywistą także dla Ateńczyków równością wobec prawa, możliwość współdecydowania o polityce rządu poprzez dokonywanie wyboru przedstawicieli lub kandydowania na stanowiska państwowe. Po II wojnie światowej nauczeni doświadczeniem dwudziestolecia międzywojennego, obywatele państw demokratycznych wprowadzili również prawna kontrole decyzji politycznych poprzez sądy konstytucyjne lub inne organy sądowe uprawnione do sprawdzania zgodności z prawem i konstytucją decyzji aktualnie rządzących.

Twoje cele
  • Wskażesz różnice pomiędzy mechanizmami funkcjonowania demokracji bezpośredniej i pośredniej.

  • Scharakteryzujesz sposoby realizacji modelu podziału władzy w państwach demokratycznych.

  • Zdefiniujesz pojęcie państwa prawa i ocenisz znaczenie zasad prawa dla trwałości demokracji.