Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RRGXC9bVVTH4U
Obraz przedstawia wnętrze dużego, osiemnastowiecznego laboratorium chemicznego. W pomieszczeniu stoi długi stół. Jest na nim dużo sprzętów laboratoryjnych. Przy lewym końcu stołu stoi mężczyzna. To arystokrata. Nieopodal niego siedzi przy stole drugi arystokrata. Obaj zajęci są rozmową. Nieopodal środka stołu klęczy zajęty pracą czeladnik. Oprócz niego pracą zajęte są także trzy inne osoby.

Wiara w rozum jako podstawa myśli oświeceniowej

Wnętrze laboratorium chemicznego w Paryżu, 1760. Rycina z Encyklopedii
Źródło: dostępny w internecie: https://wellcomecollection.org/works/uy4g5b9p [dostęp 23.03.2020 r.], licencja: CC BY 4.0.

Filozofów epoki oświecenia szczególnie zajmowała kwestia poznania świata. Pytali o to, co jest pewne, jakiej wiedzy można ufać, a także rozważali, jakie zdolności pomagają w przeniknięciu praw rządzących rzeczywistością. Uważali, że człowiek posiada zdolność samodzielnego myślenia i poznawania świata. Musi tylko uwolnić się od nabytych przekonań, które narzuciły mu tradycja oraz dawne autorytety. Dzięki wyzwolonemu i oświeconemu rozumowi może wejść w fazę dojrzałości.

Twoje cele
  • Sparafrazujesz maksymę Kartezjusza Myślę, więc jestem.

  • Wskażesz, na czym polegała szczególna rola rozumu w myśli filozoficznej oświecenia.

  • Wyjaśnisz znaczenie związków frazeologicznych i przysłów odnoszących się do rozumu.

  • Zinterpretujesz wymowę wiersza Czesława Miłosza Zaklęcie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida