Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Sc4h675T5cV

Średnia ważona

Źródło: NeONBRAND, dostępny w internecie: www.unsplash.com.

Jednym z najważniejszych wskaźników finansowych, informujących o przeciętnym koszcie względnym kapitału zaangażowanego w finansowanie inwestycji przez przedsiębiorstwo, jest WACC, czyli średni ważony koszt kapitału (ang. weighted average cost of capital).

WACC jest używany przy ocenie rentowności inwestycji - czy koszt kapitału finansującego przewyższy stopę zwrotu i inwestycja nie będzie opłacalna. Czy wręcz przeciwnie, koszt kapitału finansującego będzie dużo niższy niż przewidywana stopa zwrotu i inwestycja przyniesie duży zysk.

Średni ważony koszt kapitału uwzględnia przy tym różne źródła finansowania inwestycji (np. emisję akcji, kredyt).

Jeśli więc w przyszłości masz zamiar założyć swoją firmę, warto już teraz poznać tajniki wyznaczania średniej ważonej, będącej podstawą obliczania WACC.

Twoje cele
  • Obliczysz średnią ważoną zestawu danych.

  • Wyodrębnisz własności badanego zestawu danych, na podstawie obliczonej średniej ważonej.