RuZEtaWaJKuDR
Fotografia przedstawia autostopowicza stojącego tyłem do obiektywu. Jest ubrany niebieską bluzę, ma założony na głowę kaptur. Na plecach ma czarny plecak. Jego lewa ręka wyciągnięta jest w bok, a kciuk dłoni podniesiony w górę. W tle znajduje się niewyraźna, asfaltowa droga prowadząca przez las.

Kierunki i przyczyny migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków. Zmiany salda migracji zagranicznych i wewnętrznych Polaków i ich przyczyny

Źródło: dostępny w internecie: pxhere.com, domena publiczna.

Czym jest migracja ludności? Co jest jej przyczyną? Jakie są formy migracji? Jaka była skala migracji Polaków w ostatnich latach? Jakie były ich kierunki migracji? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w e‑materiale.

Twoje cele
  • Omówisz rodzaje i przyczyny migracji Polaków.

  • Wymienisz największe migracje w najnowszej historii Polski.

  • Wskażesz kierunki migracji Polaków.

  • Omówisz zmiany wysokości salda migracji Polaków.