Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RYz0OKwztwOWk
Ilustracja przedstawia zdjęcie, na którym w rzędach stoją złote figurki kotów z podniesioną, lewą łapą.

Czym jest kicz, a czym arcydzieło?

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Czym jest dzieło sztuki? Co sprawia, że pewne ludzkie wytwory uznajemy za estetycznie wartościowe, a innym odmawiamy wartości? Czy istnieje sztuka wysoka i niska, czy tylko – wartościowa i bezwartościowa? Czym jest kicz, a czym arcydzieło? To trudne i zasadnicze pytania dotyczące oceny przedmiotów artystycznych, w tym utworów literackich. Zagadnienia wartości estetycznych, dzieła sztuki, roli odbiorcy w ujawnieniu się tych wartości rozważał chociażby polski filozof Roman Ingarden (1893 – 1970). Jego teorię można zastosować także do analizy zagadnienia kiczu i arcydzieła.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz różnice pomiędzy kulturą wysoką a popularną.

  • Omówisz cechy kiczu i arcydzieła.

  • Wskażesz charakterystyczne cechy kiczu na podstawie wybranych tekstów kultury.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida