Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RYwLj1Sru1RiP

Dialog z tekstem. Współczesne nawiązania do historii Tristana i Izoldy

Rogelio de EgusquizaTristan i Izolda w objęciach, 1896
Źródło: licencja: CC 0 1.0.
Joseph Bédier Dzieje Tristana i Izoldy

Panowie miłościwi, czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie królowej. Słuchajcie, w jaki sposób w wielkiej radości, w wielkiej żałobie miłowali się, później zasię pomarli w tym samym dniu, on przez nią, ona przez niego.

cyt Źródło: Joseph Bédier, Dzieje Tristana i Izoldy, tłum. Tadeusz Żeleński (Boy), Warszawa 1996, s. 116.
Twoje cele
  • Przedstawisz historię Tristana i Izoldy.

  • Scharakteryzujesz bohatera powieści Marii Kuncewiczowej Tristan 1946.

  • Porównasz postawę Tristana i Michała.

  • Omówisz wpływ doświadczeń wojennych na psychikę człowieka.

  • Wyjaśnisz znaczenie symboliki średniowiecznej w powieści Kuncewiczowej.

  • Przeanalizujesz środki językowe służące wyrażaniu emocji w wierszu Anny Świrszczyńskiej Tristan mówi do Izoldy.

  • Wskażesz przykłady obrazowania akwatycznego w wierszu Świrszczyńskiej.