Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R668qnMBk1e69

Istota państwa w koncepcjach starożytnych

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Filozofów starożytnych pasjonowała polityka. Nie była ona dla nich związana jedynie z działaniami zorientowanymi na zdobywanie i sprawowanie władzy. Traktowali ją jako całokształt działań wspólnotowych, zaś głównym celem, jaki według nich jej przyświecał, było wychowanie dobrego obywatela. Ogromną rolę w filozofii politycznej Sokratesa, Platona czy Arystotelesa odgrywały więc cnoty – doskonałości, jakimi powinien dysponować człowiek. Państwo miało – w ich przekonaniu – wydobyć z obywatela to, co najlepsze.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz poglądy Platona i Arystotelesa na temat państwa.

  • Przeanalizujesz starożytne klasyfikacje ustrojów politycznych.

  • Wyjaśnisz, jak starożytni filozofowie rozumieli politykę.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida