Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RhdGtgbN3akL8
Ilustracja przedstawia motyw danse macabre. Jest to dość uproszczony rysunek, przedstawiony za pomocą czarnych linii. Po jej lewej stronie sceny przedstawiony jest szkielet, który na lewym ramieniu trzyma kosę. Prowadzi on za rękę biskupa odzianego w bogato zdobione szaty, z mitrą na głowie, który w prawej ręce trzyma laskę biskupią, zwaną pastorałem. Po lewej stronie przedstawiono drugi szkielet. Jedną ręką trzyma biskupa, a drugą pod ramię ujmuje postać rycerza - mężczyznę z długimi włosami ubranego w bogate szaty i długi płaszcz. Na głowie ma nakrycie głowy z piórem. Krawędzie ilustracji są ozdobione kolumnami i zwieńczone portalami.

Niepokoje średniowiecza

Biskup i rycerz. La Danse macabre, Guy Marchant, 1486, Paryż.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Średniowiecze nie było epoką bardziej niż inne naznaczoną wojnami i nieszczęściami o wymiarze społecznym. Później, aż po II wojnę światową, Stary Kontynent pogrążony był w walkach wewnętrznych, których ani nie było mniej, ani nie były mniej krwawe. Jest jednak wyjątek – wydarzenie, które trudno porównać z późniejszymi nieszczęściami – w połowie XIV w. czarna śmierć.

R1OWhaTMVnraE1
Na linii chronologicznej zaznaczono następujące wydarzenia: 1315–1317 – klęska głodu w Europie, 1347 – pojawienie się dżumy na Krymie, 1352 – koniec epidemii dżumy, 1337‑1453 - wojna stuletnia, 29 maja 1453 - zdobycie Konstantynopola przez Turków osmańskich, 12 października 1492 – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, 1498 – dotarcie okrętów Vasco da Gamy do Kalikatu (Indie), 1517 – ogłoszenie 95 tez Marcina Lutra.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wskażesz i scharakteryzujesz największy niepokój czasów średniowiecza.

  • Wyjaśnisz, jakie motywy były najbardziej powszechne w mentalności człowieka z średniowiecza.

  • Opiszesz wpływ epidemii Czarnej Śmierci na kulturę późnośredniowiecznej Europy.