Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1TiD9KzMWvlN

Polskie konstytucje 1918–1939

Źródło: domena publiczna.

W okresie międzywojennym funkcjonowały w Polsce dwa różne ustroje polityczne. Początkowo była to demokracja parlamentarna z centralną rolą sejmu pochodzącego z wolnych wyborów. Natomiast w 1926 r. Polska stała się państwem autorytarnym i znaczenie parlamentu stopniowo zmniejszało się. Wyborom towarzyszyło wiele nadużyć, ostatecznie opozycja w ogóle przestała być reprezentowana w organach państwa. Powyższe zmiany odzwierciedlane były w kolejnych ustawach konstytucyjnych II Rzeczypospolitej.

Twoje cele
  • Wymienisz wszystkie konstytucje okresu międzywojennego w Polsce.

  • Przedstawisz najważniejsze zasady każdej z nich.

  • Wyjaśnisz uwarunkowania przejścia od demokracji do autorytaryzmu.