Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RFjMf21EEFe0Z
Zdjęcie przedstawia muchołówkę. Roślina ma zielone liście pułapkowe z czerwonym ubarwieniem w środku i ząbki na zewnątrz. W niedomkniętej pułapce znajduje się owad.

Drapieżnictwo – przystosowania drapieżników i strategie obronne ofiar

Muchołówka amerykańska (Dionaea muscipula) to gatunek rośliny mięsożernej, która wykształciła zmodyfikowane liście, przystosowane do zwabiania, chwytania i trawienia drobnych zwierząt. Obecność liści pułapkowych umożliwia zdobycie pokarmu uzupełniającego niedobory azotu w roślinie.
Źródło: Sylvain Bezy, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Drapieżnictwo to rodzaj oddziaływania antagonistycznego pomiędzy dwoma organizmami należącymi do różnych gatunków, z których jeden – drapieżnik – odnosi korzyści, a drugi – ofiara – ponosi straty. Drapieżnik aktywnie poluje, zabija i zjada ofiary, którymi najczęściej są najsłabsze osobniki: młode i niedoświadczone, okaleczone, schorowane lub stare. Zmniejszenie liczebności ofiar ogranicza konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową. Zarówno drapieżnik, jak i ofiara mają szereg przystosowań umożliwiających z jednej strony – prowadzenie drapieżnego trybu życia, a z drugiej strony – ograniczających presję i skuteczność działań drapieżnika.

Twoje cele
  • Przedstawisz adaptacje drapieżników do zdobywania pokarmu.

  • Omówisz przystosowania obronne ofiar przed atakiem drapieżnika.

  • Rozróżnisz mimikrę batesowską i mimikrę müllerowską.