Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Rzsn6ZjEpKy
Zdjęcie przedstawia grupę elegancko ubranych kobiet i mężczyzn w smokingach znajdujących się w pałacowej sali. Grupa pozuje do zdjęcia. Ludzie ustawieni się w dwóch rzędach. W pierwszym rzędzie siedzą trzy kobiety i czterech mężczyzn, w drugim rzędzie stoi trzynastu mężczyzn.

Rozwój literatury w II Rzeczypospolitej

Inauguracyjna sesja Polskiej Akademii Literatury w 1933 r. z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, tylko do użytku edukacyjnego.

Rozpoczyna się nowa epoka: epoka uścisku z teraźniejszością. Zrodziły się nowe państwa i nowe życie narzuci im nowe nakazy. […] Bakcyl nowoczesności będzie musiał stać się totemem. Miasto, masa, maszyna i ich pochodne: szybkość, wynalazczość, nowość, potęga człowieka i epoki, zapasy z niebem, lot na stalowych skrzydłach […], skok w teraz – stają się dla nas przedmiotem nieznanych uniesień – pisał w 1922 roku poeta Tadeusz Peiper, przewidując, w którą stronę, wraz z ogólną modernizacją państwa, rozwinie się literatura.

RQEjY4TOhfT3I1
Linia chronologiczna prezentująca wydarzenia między 11 listopada 1918, a 1939 rokiem.  11 listopada 1918 Odzyskanie niepodległości przez Polskę.  1924 Przyznanie Władysławowi Reymontowi Literackiej Nagrody Nobla.  1933 Wydanie Poematów o czasie zastygłym Czesława Miłosza.  1935 Wydanie Granicy Zofii Nałkowskiej.  1937 Wydanie Szatana z Siódmej Klasy Kornela Makuszyńskiego.  1938 Wydanie Lokomotywy Juliana Tuwima.  1939 Rozpoczęcie drugiej wojny światowej.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Przeanalizujesz, jakie książki czytano prawie 100 lat temu.

  • Ocenisz, czy poeta mógł być ówczesnym celebrytą.

  • Scharakteryzujesz mapę kawiarni literackich międzywojennej Warszawy.