Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R6DDO6BunFwWg
Zdjęcie przedstawia górną część okładki czasopisma Demokrata Polski. Wydanie pochodzi z dnia 22 maja 1847 roku.

Życie polityczne na emigracji

Okładka czasopisma Demokrata Polski.
Źródło: Paryż, 1847, Biblioteka Jagiellońska/Polona, domena publiczna.

Wielka Emigracja do Francji objęła kilka tysięcy osób. Nie była to grupa znacząca w stosunku do liczebności społeczeństwa francuskiego (ówcześnie liczyło ono 32,5 mln) ani do Polaków pozostających pod zaborami (ok. 15 mln), ale o ważnym znaczeniu historycznym. Swoją „wielkość” zawdzięcza przede wszystkim wpływowi na polską kulturę i myśl polityczną.

To na wychodźstwie, a nie w zniewolonym kraju, toczono główne spory – poczynając od przyczyn klęski powstania, by poprzez wizje drogi do niepodległości określać kształt terytorialny i ustrój przyszłego państwa polskiego. Po pierwszych zawirowaniach trwale (na kilka dekad) ukształtowały się dwa obozy: liberalno‑konserwatywny i lewicowo‑demokratyczny. Przyjrzyjmy się ich założeniom i praktyce działania. Jak je ocenimy? Czy znajdziemy podobieństwa do dzisiejszego życia politycznego?

Twoje cele
  • Wskażesz najważniejsze stronnictwa polityczne Wielkiej Emigracji.

  • Przedstawisz sylwetki i poglądy przywódców Wielkiej Emigracji.

  • Przeanalizujesz, w jaki sposób ułożyło się życie polityczne Polaków na emigracji po upadku powstania listopadowego.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida