Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Re3rtJIXl1flL
Zdjęcie przedstawia piętnaście skorupek z wydrapanym imieniem Temistoklesa pozostałych po głosowaniu skorupkowym. Skorupki przypominają współczesne guziki, są lekko wklęsłe, okrągłe, mają zamalowane ciemnym kolorem wnętrze, brzeg jest w kolorze gliny. Imię wyskrobane jest na zamalowanej części i biegnie po okręgu przy brzegu skorupki. W środku skorupki mają niewielkie dziurki.

Konsekwencjalizm a deontologia

Skorupki z wydrapanym imieniem Temistoklesa pozostałe po głosowaniu „skorupkowym” (w którym głosowanie dokonywało się za pomocą ostraków – skorup), sądzącym go za dążenie do tyranii.
Źródło: Janmad, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Jak oceniać ludzkie czyny? Na podstawie ich skutków czy zgodności z etyczną normą? Czy można usprawiedliwić, a nawet uzasadnić czyny uznawane za nieetyczne, ale podjęte ze względu na czyjeś dobro? A jeśli tak – jakie dobra mogą stanowić kryterium w ocenie moralnej skutków ludzkiego działania? To odwieczny spór między tymi systemami etycznymi, które nakazują postępować zgodnie z moralną normą, a tymi, które rozważają przede wszystkim realne skutki działań. Pierwszą manifestacją tego zróżnicowanego podejścia do etycznej oceny ludzkiego działania była dyskusja między starożytnymi szkołami: epikurejską i stoicką, powstałymi w III w. p.n.e.

Twoje cele
  • Objaśnisz konsekwencjalistyczne rozumienie oceny ludzkich działań.

  • Wyjaśnisz pojęcia deontologii i deontologizmu.

  • Omówisz różnice pomiędzy konsekwencjalizmem a deontologizmem.

  • Podejmiesz próby rozstrzygnięcia problemów etycznych z użyciem argumentów konsekwencjalizmu i deontologizmu.