Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RGKNprP2IlO5T
Zdjęcie przedstawia trawnik, na którym znajduje się niewielki biało-szaro-czarny ptak z długim ogonkiem.

Przyroda w poezji J. Twardowskiego

Pliszka siwa
Źródło: Matthias Barby, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 3.0.
Zbigniew Herbert Przypowieść

Poeta naśladuje głosy ptaków (...)
Poeta naśladuje sen kamieni.
Czym byłby świat
gdyby nie napełniała go
nieustanna krzątanina poety
wśród ptaków i kamieni?

prz Źródło: Zbigniew Herbert, Przypowieść, [w:] tegoż, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1957, s. 30.

Ksiądz‑poeta w swoich utworach nie odrzucał osób, które nie wierzą, nie potępiał niewiedzących i wątpiących. Drwił z napuszonych teologów, którzy tylko komplikują tak prostą przecież wiarę. Zapraszał czytelnika do zadumy i zachwytu nad światem, uczył go bezwarunkowej miłości. Szukał inspiracji w otaczającej go przyrodzie.

Czy dziś filozofia księdza‑poety jest aktualna? Czy jego postawa wobec świata może zostać zaakceptowana przez człowieka XXI wieku? Czy świat przyrody może być dla nas źródłem poznania?

Twoje cele
  • Poznasz fakty biograficzne z życia Jana Twardowskiego.

  • Scharakteryzujesz tematykę jego wierszy.

  • Wyjaśnisz, w jaki sposób przyroda inspirowała poetę.

  • Wskażesz elementy filozofii franciszkańskiej w utworach Jana Twardowskiego.