Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R13Dh1ZOKOoHU
Zdjęcie przedstawia kwiat czerwonej róży. Na jego płatkach znajdują się krople wody.

Miłość i śmierć w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Krzysztof Kamil Baczyński zdał maturę w 1939 roku, ale wybuch wojny uniemożliwił mu przeżywanie młodości w normalnych warunkach. Podobnie jak całe pokolenie, studiował na tajnych kursach, konspirował, ale chciał także doświadczać życia, przyjaźni, miłości. Wszystko to musiało odbywać się jednak w cieniu wojny. W 1942 roku Baczyński ożenił się, mając zaledwie 21 lat, ze swoją ukochaną, Barbarą Drapczyńską, którą poznał pół roku wcześniej. Ciągłe zagrożenie śmiercią znajdowało  odbicie w intensywności uczuć młodych ludzi wojennego pokolenia, ale też w głęboko emocjonalnym tonie poezji Baczyńskiego.

Twoje cele
  • Omówisz podstawowe cechy poetyki wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

  • Wyjaśnisz, w jaki sposób przedstawiana jest miłość i śmierć w wierszach Baczyńskiego,

  • Wskażesz środki artystycznego wyrazu wstępujące w wierszach poety i określisz ich funkcje,

  • Porównasz różne interpretacje artystyczne wiersza K.K. Baczyńskiego Niebo złote ci otworzę...

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida