Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R9xhmf6R8G5AX
Zdjęcie przedstawia gromadę lecących ptaków nad wodą. Na wodzie na łodziach płyną grupy ludzi.

Procesy migracyjne do Europy i w obrębie kontynentu

Źródło: domena publiczna.

Wybuch wojny, klęska głodu, zmiana reżimu czy dążenie do lepszego życia mogą stać się przyczyną opuszczenia kraju przez pewną liczbę jego mieszkańców i udania się do państw sąsiednich. Ludzie opuszczający swój kraj stają się migrantami, którzy przemieszczają się między poszczególnymi kontynentami, by znaleźć bezpieczną dla siebie przystań. Jednym z ulubionych kierunków migracji jest Europa, do której pragnie się dostać wielu imigrantów z Afryki czy Azji. Migracje odbywają się też w granicach Europy, czego przykładem są Polacy pracujący i mieszkający na całym kontynencie.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz przyczyny problemu migracji w Europie.

  • Scharakteryzujesz procesy migracyjne do Europy i w obrębie kontynentu.

  • Wskażesz główne kierunki migracji.

  • Wyjaśnisz zjawisko kryzysu migracyjnego w XXI wieku.

  • Przedstawisz stanowisko UE wobec problemu migracji w Europie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida