R9xhmf6R8G5AX
Zdjęcie przedstawia gromadę lecących ptaków nad wodą. Na wodzie na łodziach płyną grupy ludzi.

Procesy migracyjne do Europy i w obrębie kontynentu

Źródło: domena publiczna.

Wybuch wojny, klęska głodu, zmiana reżimu czy dążenie do lepszego życia mogą stać się przyczyną opuszczenia kraju przez pewną liczbę jego mieszkańców i udania się do państw sąsiednich. Ludzie opuszczający swój kraj stają się migrantami, którzy przemieszczają się między poszczególnymi kontynentami, by znaleźć bezpieczną dla siebie przystań. Jednym z ulubionych kierunków migracji jest Europa, do której pragnie się dostać wielu imigrantów z Afryki czy Azji. Migracje odbywają się też w granicach Europy, czego przykładem są Polacy pracujący i mieszkający na całym kontynencie.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz przyczyny problemu migracji w Europie.

  • Scharakteryzujesz procesy migracyjne do Europy i w obrębie kontynentu.

  • Wskażesz główne kierunki migracji.

  • Wyjaśnisz zjawisko kryzysu migracyjnego w XXI wieku.

  • Przedstawisz stanowisko UE wobec problemu migracji w Europie.