Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RvMuGfWC5DHnF
Rycina przedstawia twarze czterech starszych, brodatych mężczyzn. Mężczyźni stoją obok siebie.

Uczyć, bawiąc… – o humorze w GargantuiPantagruelu Françoisa Rabelais’go. Historia dwóch olbrzymów

Fronton książki Gargantua i Pantagruel
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Czy śmiech może uczyć? Tak, bo ośmieszanie często służy krytyce ludzkich wad, głupoty, niesprawiedliwości społecznej.

Jest tak w powieści Gargantua i Pantagruel francuskiego humanisty François Rabelais'go. Pisarz parodiuje średniowieczne poematy rycerskie i odwołuje się do tradycji ludowych jarmarków. Za pomocą dosadnego, rubasznego języka wytyka wady systemu feudalnego, krytykuje nietolerancję religijną, fanatyzm oraz skostniały system edukacji.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz tytułowych bohaterów utworu F. Rabelais’go.

  • Opiszesz humorystyczno‑moralizujący charakter Gargantui i Pantagruela.

  • Wyjaśnisz, jakie cechy językowe pozwalają określić styl Gargantui i Pantagruela jako rubaszny.

  • Wykażesz krytyczny stosunek F. Rabelais’go do scholastycznego nauczania oraz bezkrytycznego zawierzania autorytetom.