R3XWXlrzYXkDC
Zdjęcie przedstawia rodzinę. Składa się z ojca, matki oraz trójki dzieci: dwóch chłopców oraz małej dziewczynki, którą ojciec niesie na rękach. Wszyscy trzymają się za ręce na łące.

Jakie instytucje chronią rodzinę?

Źródło: Jessica Rockovitz, domena publiczna.

Gdyby spytać, co w życiu człowieka jest najważniejsze i jakich wartości należy bronić zarówno w sferze prywatnej, jak i społecznej, to jakich odpowiedzi należy oczekiwać? Niewątpliwie różnych. Niektóre odniosą się do kwestii materialnych, poziomu życia i stanu posiadania. Inne uwzględnią aspekt religijny. Prawdopodobnie duża ich część wskaże jednak na rodzinę i wynikające z niej więzi jako niezastąpioną wartość i punkt odniesienia. Ta podstawowa komórka społeczna jest najważniejszym elementem wszystkich znanych nam z historii i współczesnych cywilizacji.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest rodzina, i scharakteryzujesz jej typy.

  • Przeanalizujesz problemy związane z realizacją funkcji rodziny.

  • Ocenisz działalność instytucji chroniących rodzinę.