Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rre0D5m6rDrhK
Zdjęcie przedstawia widok nocą z lotu ptaka na duże miasto. W mieście budynki i ulice są oświetlone. Znajdują się na zdjęciu liczne wieżowce.

Obliczanie wskaźnika urbanizacji

Źródło: Challiyan, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56015106, licencja: CC BY-SA 3.0.

Jak wiesz, urbanizacja to bardzo złożony proces powstawania i rozwoju miast oraz przekształcania obszarów wiejskich w miejskie. Zachodzi on na różnych płaszczyznach: demograficznej, społecznej, przestrzennej, ekonomicznej oraz kulturowej. Nie istnieje jeden syntetyczny wskaźnik urbanizacji, który wyczerpuje wszystkie te aspekty. Najczęściej w celu przedstawienia poziomu urbanizacji w danym kraju, regionie czy na kontynencie używa się jednego miernika, który nie jest doskonały, lecz jest łatwo obliczalny, a jego wartości można z łatwością znaleźć w różnych źródłach informacji geograficznej. Czy wiesz już, o jaki wskaźnik chodzi?

Twoje cele
  • Wymienisz przykłady wskaźników opisujących poziom urbanizacji.

  • Wyjaśnisz, czym jest wskaźnik urbanizacji (statystyczny).

  • Odszukasz aktualne i historyczne wartości wskaźników urbanizacji dla poszczególnych krajów, regionów i innych obszarów.

  • Obliczysz wskaźnik urbanizacji (statystyczny).

  • Ocenisz wskaźnik urbanizacji (statystyczny) jako charakterystykę poziomu urbanizacji w danym kraju (lub innej jednostce terytorialnej).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida