Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RESZQK5pJnUqb
Zdjęcie przedstawia obraz, na którym nagi, umięśniony mężczyzna siedzi na skale. Pochyla się nad pergaminem, rozłożonym na ziemi. Jedną ręką coś na nim wskazuje, drugą ręką odmierza coś cyrklem. Na pergaminie narysowany jest ostrosłup.

Filozofia i myśl społeczno‑polityczna oświecenia

Newton.
Źródło: William Blake (1757–1827), Wikimedia Commons/Tate Britain, domena publiczna.

Coraz większy rozziew między kształtującym się światopoglądem racjonalistycznym a chrześcijaństwem doprowadził w XVIII w. do przewrotu umysłowego. Jednak z początku objął on jedynie elity społeczne, i to mimo znacznych postępów, jakie poczyniono już wówczas w dziedzinie oświaty.

RZ8rGV1KsgzKD1
Linia czasu. XVI - XIX wiek - Oświecenie. 1632-1704 John Locke. 1643-1727 - Isaac Newton. 1724-1804 - Immanuel Kant. 1748 - Opublikowanie dzieła „O duchu praw" przez Monteskiusza. 1760 - Rozpoczęcie rewolucji przemysłowej .
Twoje cele
  • Opiszesz, co charakteryzowało epokę świateł.

  • Scharakteryzujesz poglądy XVIII‑wiecznych filozofów na państwo.

  • Przeanalizujesz podejście oświeceniowych myślicieli do religii i dogmatów religijnych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida