Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1F7nIz1ba1G8

Różne typy nierówności trygonometrycznych

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pixabay.com.

W tym materiale powtórzymy wszystkie wzory na: sumy i różnice funkcji trygonometrycznych, funkcje podwojonego kąta, sumy i różnice funkcji trygonometrycznych i będziemy je stosować do rozwiązywania nierówności. Prezentowane nierówności wykraczają poza wymagania z podstawy programowej, ale są ciekawym rozszerzeniem tej tematyki.

Twoje cele
  • Przypomnisz sobie wszystkie zależności trygonometryczne.

  • Zastosujesz poznane zależności trygonometryczne do rozwiązywania nierówności trygonometrycznych różnych typów.