RSBoYXmgYKPqJ
Ilustracja przedstawia ścianę zbudowaną z różnokolorowych szklanych kwadratów. Niektóra z nich są przezroczyste, widać przez nie fragmenty roślin.

Grafika rastrowa – transformacje

Źródło: Robert Anasch, dostępny w internecie: unsplash.com, domena publiczna.

Część opcji oferowanych przez programy graficzne polega na modyfikacji gotowych obiektów. Do takich należą przekształcenia – narzędzia mające wpływ m.in. na zmianę rozmiaru i kształtu obiektów.

W tym e‑materiale poznamy podstawowe operacje, które można wykorzystać do transformacji już gotowych obrazów.

Więcej informacji o grafice rastrowej znajdziesz w e‑materiałach:

Więcej ćwiczeń z zakresu grafiki rastrowej znajdziesz w e‑materiale Grafika rastrowa – ćwiczeniaPRo7WQaYzGrafika rastrowa – ćwiczenia.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, na czym polegają złudzenia optyczne.

  • Scharakteryzujesz narzędzia służące do przekształceń obrazu.

  • Wymienisz rodzaje perspektyw.

  • Wykonasz ćwiczenia, utrwalające umiejętności przekształcania obrazów.